KAP ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 18:58
KAP ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 114.187.075 72.145.632 40.835.305 29.333.703
Satışların Maliyeti
14 -105.608.166 -71.972.922 -37.162.606 -29.544.562
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.578.909 172.710 3.672.699 -210.859
BRÜT KAR (ZARAR)
8.578.909 172.710 3.672.699 -210.859
Genel Yönetim Giderleri
-5.178.632 -3.694.611 -2.015.847 -1.391.538
Pazarlama Giderleri
-1.677.128 -1.504.982 -512.352 -355.111
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-69.322 -89.828 -12.491 -19.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 3.370.913 4.425.746 538.015 2.571.356
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -2.078.250 -1.527.367 -436.537 -802.150
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.946.490 -2.218.332 1.233.487 -207.386
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.946.490 -2.218.332 1.233.487 -207.386
Finansman Gelirleri
1.175.472 98.081 160.389 41.239
Finansman Giderleri
16 -3.598.628 -2.113.258 -229.874 -183.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
523.334 -4.233.509 1.164.002 -349.752
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-269.292 894.398 -61.510 655.463
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -90.748 -13.375 -13.080 -1.598
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -178.544 907.773 -48.430 657.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 254.042 -3.339.111 1.102.492 305.711
DÖNEM KARI (ZARARI)
254.042 -3.339.111 1.102.492 305.711
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -47.491 -17.256 -19.776 -16.475
Ana Ortaklık Payları
18 301.533 -3.321.855 1.122.268 322.186
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(kr) 18 0,00260000 -0,06960000 0,01150000 0,00640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.854.862 2.417.497
Dönem Karı (Zararı)
254.042 -3.339.111
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 254.042 -3.339.111
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.966.759 3.171.305
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.849.928 1.779.092
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
446.437 278.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
437.251 269.471
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.186 9.169
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.401.102 2.007.971
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.175.472 -98.081
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 3.576.574 2.106.052
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 269.292 -894.398
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.607.143 2.858.108
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.857.088 -2.829.255
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.732.266 -7.736.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.124.822 4.907.631
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-640.531 -363.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-640.531 -363.321
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.959.947 -9.831.771
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
151.530 -480.534
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
131.570 14.699.464
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
254.239 230.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-122.669 14.468.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
255.832 -178.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.311.491 1.842.192
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.347.315 1.342.838
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-35.824 499.354
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.386.342 2.690.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-232.833 -185.466
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-235.687 -87.339
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.123.962 -1.371.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.123.962 -1.371.249
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.123.962 -1.363.689
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.560
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.442.720 -6.217.940
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.928.971 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.928.971 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-8.085.149 -4.209.969
Kredilerden Nakit Girişleri
-8.085.149 -4.209.969
Ödenen Faiz
16 -3.576.574 -2.106.052
Alınan Faiz
1.175.472 98.081
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.463.896 -5.171.692
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.463.896 -5.171.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.717.126 7.564.761
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 16.181.022 2.393.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.181.022 5.717.126
Ticari Alacaklar
5 73.608.165 43.751.077
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
59.594.396 30.862.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.013.769 12.888.947
Diğer Alacaklar
6 6.881.506 6.240.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.881.506 6.240.975
Stoklar
7 25.050.656 23.090.709
Peşin Ödenmiş Giderler
11 79.571 273.193
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
157.682 9.387
Diğer Dönen Varlıklar
12 5.932.554 7.279.869
ARA TOPLAM
127.891.156 86.362.336
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
127.891.156 86.362.336
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.117.316 1.117.316
Maddi Duran Varlıklar
8 29.286.522 29.974.750
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.200.230 5.237.967
Şerefiye
5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
154.973 192.710
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.042.092 5.000.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 7.453.190 7.852.907
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.099.350 49.182.940
TOPLAM VARLIKLAR
175.990.506 135.545.276
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.905.379 14.772.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.905.379 14.772.126
Banka Kredileri
4 8.905.379 14.772.126
Ticari Borçlar
5 29.748.603 29.617.033
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
254.239 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
29.494.364 29.617.033
Diğer Borçlar
6 118 118
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
118 118
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 140.000 564.210
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 12.744 201
Kısa Vadeli Karşılıklar
800.241 493.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
682.556 426.724
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
117.685 66.570
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 941.719 604.449
ARA TOPLAM
40.548.804 46.051.431
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.548.804 46.051.431
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.401.700 12.620.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.401.700 12.620.102
Banka Kredileri
4 10.401.700 12.620.102
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.581.962 1.377.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.581.962 1.377.543
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 1.784.620 2.005.793
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.768.282 16.003.438
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.317.086 62.054.869
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
121.474.429 73.243.925
Ödenmiş Sermaye
13 96.000.000 48.071.484
Sermaye Düzeltme Farkları
13 19.199.732 19.199.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 1.242.747 1.242.292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.859.383 11.859.383
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.859.383 11.859.383
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 11.959.882 11.959.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -100.499 -100.499
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.299.461 1.299.461
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -8.428.427 889.648
Net Dönem Karı veya Zararı
18 301.533 -9.318.075
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 198.991 246.482
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
121.673.420 73.490.407
TOPLAM KAYNAKLAR
175.990.506 135.545.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -157.195 1.178.152 -2.105.533 3.116.490 82.433.820 231.117 82.664.937
Transferler
13 121.309 2.995.181 -3.116.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.321.855 -3.321.855 -17.256 -3.339.111
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -157.195 1.299.461 889.648 -3.321.855 79.111.965 213.861 79.325.826
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.017.484 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -100.499 1.299.461 889.648 -9.318.075 73.243.925 246.482 73.490.407
Transferler
13 -9.318.075 9.318.075
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
301.533 301.533 -47.491 254.042
Sermaye Arttırımı
47.928.516 455 47.928.971 47.928.971
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -100.499 1.299.461 -8.428.427 301.533 121.474.429 198.991 121.673.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18 254.042 -3.339.111 1.102.492 305.711
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
254.042 -3.339.111 1.102.492 305.711
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -47.491 -17.256 -19.776 -16.475
Ana Ortaklık Payları
18 301.533 -3.321.855 1.122.268 322.186http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798140


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: -0,25% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,0529 Değişim: 0,80%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 16,1619
Açılış: 15,9256
17,2354 Değişim: 1,17%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,3542
Açılış: 17,036
964,55 Değişim: 1,66%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 966,86
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.