KAP ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.12.2018 - 18:36
KAP ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 42.811.929 51.421.895 27.704.804 35.676.539
Satışların Maliyeti
14 -42.428.360 -46.209.565 -28.389.541 -31.686.798
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
383.569 5.212.330 -684.737 3.989.741
BRÜT KAR (ZARAR)
383.569 5.212.330 -684.737 3.989.741
Genel Yönetim Giderleri
-2.303.073 -1.470.907 -1.345.525 -772.412
Pazarlama Giderleri
-1.149.871 -1.232.268 -1.035.177 -838.687
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-70.744 -20.832 -7.573 -11.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.854.390 1.996.440 1.166.471 1.418.641
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -725.217 -720.787 -415.698 -396.394
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.010.946 3.763.976 -2.322.239 3.389.849
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 92.086 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.010.946 3.856.062 -2.322.239 3.389.849
Finansman Gelirleri
56.842 16.789 47.397 16.026
Finansman Giderleri
16 -1.929.653 -1.026.945 -1.832.116 -707.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.883.757 2.845.906 -4.106.958 2.698.062
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
238.935 -516.782 278.826 -483.839
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -11.777 -501.418 63.785 -419.407
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 250.712 -15.364 215.041 -64.432
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.644.822 2.329.124 -3.828.132 2.214.223
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 -3.644.822 2.329.124 -3.828.132 2.214.223
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -781 -24.552 -436 -19.079
Ana Ortaklık Payları
18 -3.644.041 2.353.676 -3.827.696 2.233.302
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Kr 18 -0,07590000 0,04850000 -0,07980000 0,04610000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 -3.412.827 55.925 5.207.037 -130.728 4.456.442 -8.418.979 3.035.156 67.991.758 133.659 68.125.417
Transferler
13 134.537 2.900.619 -3.035.156
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.353.676 2.353.676 -24.552 2.329.124
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 -3.412.827 55.925 5.207.037 -130.728 4.590.979 -5.518.360 2.353.676 70.345.434 109.107 70.454.541
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 0 1.242.292 11.959.882 -157.195 1.178.152 -2.105.533 3.116.490 82.433.820 231.117 82.664.937
Transferler
13 121.309 2.995.181 -3.116.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.644.041 -3.644.041 -781 -3.644.822
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -157.195 1.299.461 889.648 -3.644.041 78.789.779 230.336 79.020.115


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.947.648 -8.184.819
Dönem Karı (Zararı)
-3.644.822 2.329.124
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 -3.644.822 2.329.124
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.058.041 2.602.386
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.206.420 1.075.009
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
223.189 176.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
221.144 126.741
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.045 49.275
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.867.367 926.665
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-56.842 -16.789
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 1.924.209 943.454
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -238.935 516.782
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -92.086
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -92.086
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.803.199 -12.902.129
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.374.138 -13.437.612
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.629.437 -4.788.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.255.299 -8.649.492
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-380.983 2.741.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-380.983 2.741.452
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.526.775 -9.820.742
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-399.258 -4.175.020
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.607.104 12.490.167
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
155.439 -153.223
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.451.665 12.643.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-125.782 186.962
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.003.031 -887.336
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.354.083 466.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
648.948 -1.353.824
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.216.418 -7.970.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-185.466 -133.276
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-83.304 -80.924
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.274.346 -1.318.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 459.172
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 459.172
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.274.346 -1.777.570
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.270.439 -1.707.296
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.907 -70.274
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.151.989 21.370.251
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.284.622 22.296.916
Kredilerden Nakit Girişleri
-4.284.622 22.296.916
Ödenen Faiz
16 -1.924.209 -943.454
Alınan Faiz
56.842 16.789
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.478.687 11.867.034
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.478.687 11.867.034
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.564.761 3.368.198
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.086.074 15.235.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18 -3.644.822 2.329.124 -3.828.132 2.214.223
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.644.822 2.329.124 -3.828.132 2.214.223
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -781 -24.552 -436 -19.079
Ana Ortaklık Payları
18 -3.644.041 2.353.676 -3.827.696 2.233.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.086.074 7.564.761
Ticari Alacaklar
5 51.497.022 48.122.884
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32.001.619 25.027.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
19.495.403 23.095.563
Diğer Alacaklar
6 6.626.826 6.245.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.626.826 6.245.843
Stoklar
7 23.849.739 14.322.964
Peşin Ödenmiş Giderler
11 451.268 52.010
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
83.304 17.359
Diğer Dönen Varlıklar
12 3.738.886 7.092.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.738.886 7.092.969
ARA TOPLAM
90.333.119 83.418.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
90.333.119 83.418.790
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.056.000 1.056.000
Maddi Duran Varlıklar
8 31.019.278 30.930.566
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.259.530 5.280.317
Şerefiye
5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
214.273 235.060
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.004.585 5.004.585
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.004.585 5.004.585
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 5.229.283 4.866.255
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.568.676 47.137.723
TOPLAM VARLIKLAR
137.901.795 130.556.513
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.628.433 6.672.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 4.628.433 6.672.377
Banka Kredileri
4.628.433 6.672.377
Ticari Borçlar
5 33.944.601 19.337.497
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
155.439 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
33.789.162 19.337.497
Diğer Borçlar
6 118 118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118 118
Ertelenmiş Gelirler
11 140.000 559.156
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 11.777 15.315
Kısa Vadeli Karşılıklar
708.686 767.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
642.116 767.898
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
66.570 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.193.511 191.977
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.193.511 191.977
ARA TOPLAM
40.627.126 27.544.338
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.627.126 27.544.338
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.280.051 17.520.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 15.280.051 17.520.729
Banka Kredileri
15.280.051 17.520.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.266.371 1.230.693
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 1.708.132 1.595.816
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.254.554 20.347.238
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.881.680 47.891.576
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
78.789.779 82.433.820
Ödenmiş Sermaye
13 48.000.000 48.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 19.199.732 19.199.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 1.242.292 1.242.292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.802.687 11.802.687
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.802.687 11.802.687
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 11.959.882 11.959.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -157.195 -157.195
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.299.461 1.178.152
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 889.648 -2.105.533
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -3.644.041 3.116.490
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 230.336 231.117
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
79.020.115 82.664.937
TOPLAM KAYNAKLAR
137.901.795 130.556.513http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/725563


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.515 Değişim: -1,52% Hacim : 82.727 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.465 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2636 Değişim: 0,12%
Düşük 32,1362 29.05.2024 Yüksek 32,3050
Açılış: 32,2257
34,9137 Değişim: -0,29%
Düşük 34,8595 29.05.2024 Yüksek 35,0744
Açılış: 35,0157
2.428,71 Değişim: -0,75%
Düşük 2.416,78 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.