" />

KAP ***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.11.2019 - 17:02
KAP ***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU 20.12.2019 SAAT 14:00 'DA ŞİRKET MERKEZİNDE YAPILACAKTIR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 26.11.2019
Genel Kurul Tarihi 20.12.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.12.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAKIRKÖY
Adres ŞENLİKKÖY MH. SELVİ SK. NO:10 D:2

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2018 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.
4 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
5 - Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Masum Çevik'in 25.03.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliğinden istifa etmesinin yerine Oytun Pastırma'nın Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesi hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
6 - Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ramazan Dikmen'in 29.03.2019 tarihinde istifa etmesinin ve yerine Mustafa Özcan Akkutlu ‘nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
7 - Şirket Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Yazıcı 23.08.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesinin yerine Mehmet Ali Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
8 - 2018 yılı hesap dönemi konsolide finansal tablolara göre zarar oluştuğundan, Yönetim Kurulu'nun 04.04.2019 tarih ve 2109/13 sayılı kararı paralelinde kar dağıtılmamasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
9 - Şirket merkez adresinin Basınköy Mah. Florya Caddesi No:5 A Blok D:9 Bakırköy/İstanbul adresinden Şenlikköy Mahallesi Selvi Sokak No:10 Daire:2 Bakırköy/İstanbul adresine taşınması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
10 - 04.04.2019 tarih, 2019/12 sayılı yönetim kurulu kararımız çerçevesinde, şirketimizin Finansal Duran Varlığı olan 5.000.000 TL nominal değerde Altınyağ Kombinaları A.Ş. hisselerinin 19.06.2017 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu E.7601 yazısı dikkate alınarak, maliyet fiyatımız olan 2,4128 TL'den satılması ve oluşan 3,7446 TL ‘lik ayrılma hakkını bedeli hususunda, a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi, b. Genel Kurul 'un onayına sunulması, c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 500.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
11 - Şirketimizin 04.04.2019 tarih ve 2019/15 numaralı kararı çerçevesinde bağlı ortaklığımız olan MMC Gayrimenkul ve Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. ‘nin 8.000.000,00-TL bedel ile Masum Çevik ‘e satılması ve oluşan 3,7446 TL ‘lik ayrılma hakkını bedeli hususunda, a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi, b. Genel Kurul 'un onayına sunulması, c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 500.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
12 - Şirketimizin 04.04.2019 tarih ve 2019/16 numaralı kararı çerçevesinde, 10 yıllık işletme hakları satın alınan ve vazgeçilen akaryakıt istasyonları sebebi ile oluşan 3,7446 TL ‘lik ayrılma hakkı bedeli hususunda , a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi, b. Genel Kurul 'un onayına sunulması, c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 500.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
13 - Şirketimizin 18.09.2019 tarih ve 2019/28 numaralı kararı çerçevesinde, 10 yıllık işletme hakları satın alınan ve vazgeçilen akaryakıt istasyonları sebebi ile oluşan 5,2445 TL ‘lik ayrılma hakkı bedeli hususunda, a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi, b. Genel Kurul 'un onayına sunulması, c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 300.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
14 - Şirketimiz Ücretlendirme Politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız üyelere ödenecek ücretlerin tespiti , karara bağlanması , görev sürelerinin belirlenmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
15 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin atanması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
16 - Yatırımcı ilişkileri Bölümü yöneticisi Leyla Akbaş 'ın istifasının kabul edilip, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Dilara Kartal 'ın görevlendirilmesinin hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
17 - Trabzon, Yomra ‘daki kat karşılığı inşaatımız ile ilgili Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi.
18 - MKK ‘da kaydı olmayan eski hisse senetlerinin durumu hakkında Genel Kurul‘un bilgilendirilmesi.
19 - 13.05.2019 tarihinde 2015/7 ve 2015/11'inci aylara ait Ümraniye Vergi Dairesi tarafından BA/BS düzeltmesi ile ilgili olarak gelen 822,00 TL ‘lik özel usulsüzlük cezasının ve TC. 13445932652 nolu Halil İbrahim Telci'nin 30.11.2011 ve TC. 2003012796101 nolu Yılmaz Karslı ‘nın 18.07.2013 tarihli işten ayrılışının süresinde verilmemesi, sebebiyle Karadeniz SGM tarafından kesilen idari para cezasının 189,00 TL olarak ödendiği hakkında Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi.
20 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
21 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nev ‘i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunun ‘nun 295 ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi.
22 - Dilek ve öneriler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2018 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2018 KARSUSAN OLAĞAN GENEL KURULU DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2018 OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU- 31.12.2018.pdf - Denetim Kurulu Raporu


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Genel Kurulu'nu, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve bir karara bağlamak üzere 20 Aralık 2019 günü saat 14.00'da Şenlikköy Mah. Selvi Sokak No:10 D:2 Bakırköy, İstanbul adresindeki Şirketimiz Merkezinde olağan toplantıya çağırmaktadır.
Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800495


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.871 Değişim: -1,09% Hacim : 97.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.838 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
32,9655 Değişim: 0,48%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,8661 Değişim: 0,74%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0468
Açılış: 35,6018
2.510,02 Değişim: -0,76%
Düşük 2.492,52 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.