KAP ***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 19:46
KAP ***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 24.197.979 -85.105 7.482.258 15.097.799 -3.870.470 47.704.584 47.704.584
Transferler
33 -3.870.470 3.870.470
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 4.182 -4.194.406 -4.190.224 -4.190.224
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
368.000 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 24.197.979 -80.923 7.482.258 11.595.329 -4.194.406 43.882.360 43.882.360
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 22.582.795 -86.463 7.482.258 11.595.329 -4.634.735 41.821.307 41.821.307
Transferler
33 -4.634.735 4.634.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 86.463 -86.463 9.537.213 9.537.213 9.537.213
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 22.582.795 0 7.482.258 6.874.131 9.537.213 51.358.520 51.358.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.518.828 3.106.189
Dönem Karı (Zararı)
33 9.537.213 -3.895.402
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.289.231 4.358.368
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47,48 2.794.652 606.183
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9,11,30,49 0 61.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 0 18.322
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 0 42.705
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
51 0 18.739
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
9 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29,54 1.494.579 4.121.824
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-449.405
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-449.405
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
42.745.691 2.643.223
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.109.359 -245.339
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16,17 7.123.082 6.478.575
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 0 223.840
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 8.039.584 -588.930
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 26.473.666 -3.834.478
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
609.555
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.572.135 3.106.189
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-53.307 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.574.691 -4.358.348
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
10.490.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 -4.724.824
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.206 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 157.206 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.221.897 -1.524
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -67.221.897 -1.524
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 368.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 1.284.318
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22-25 0 2.135.715
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -851.397
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-55.863 32.159
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-55.863 32.159
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 58.735 2.937
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.872 35.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.872 58.735
Finansal Yatırımlar
8 0 658.000
Ticari Alacaklar
9 788.428 1.897.787
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 1.266.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 788.428 631.190
Diğer Alacaklar
11 5.608.922 24.027.597
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 105.562 18.564.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.503.360 5.462.964
Stoklar
13 52.104 52.104
Peşin Ödenmiş Giderler
15 10.884.014 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 1.047.382 504.736
Diğer Dönen Varlıklar
17 3.604.338 3.724.801
ARA TOPLAM
21.988.060 30.923.760
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
45 34.117.327 34.117.327
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.105.387 65.041.087
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 0 9.832.000
Diğer Alacaklar
11 3.344 3.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.344 3.344
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.000.000 3.000.000
Maddi Duran Varlıklar
20 7.350.883 8.044.123
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 64.963.279 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
64.963.279 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 10.604
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.317.506 20.890.071
TOPLAM VARLIKLAR
131.422.893 85.931.158
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 8.978.036 938.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 802.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 8.978.036 136.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 19.501 220.850
Diğer Borçlar
11 26.885.664 182.583
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 26.851.979 182.583
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 33.685 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 1.726.000 1.726.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 1.726.000 1.726.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.518.569 1.446.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 91.033 18.779
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.427.536 1.427.536
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 72.076 142.929
ARA TOPLAM
39.199.846 4.657.129
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
45 34.117.327 34.117.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.317.173 38.774.456
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
0 29.467
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 29.467
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 0 53.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
53.307
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
46 6.747.200 5.252.621
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.747.200 5.335.395
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
80.064.373 44.109.851
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.358.520 41.821.307
Ödenmiş Sermaye
33 4.900.000 4.900.000
Geri Alınmış Paylar (-)
33 -17.877 -17.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 22.582.795 22.496.332
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.582.795 22.582.795
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-86.463
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 7.482.258 7.482.258
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 6.874.131 11.595.329
Net Dönem Karı veya Zararı
33 9.537.213 -4.634.735
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.358.520 41.821.307
TOPLAM KAYNAKLAR
131.422.893 85.931.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 133.303 100.174 0 -486.379
Satışların Maliyeti
45 -1.125.966 0 -297.109
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
133.303 -1.025.792 0 -783.488
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
133.303 -1.025.792 0 -783.488
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -3.996.026 -586.393 -1.964.785 -217.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 4.358.215 1.202.839 1.782.254 1.108.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 0 0 0 44.394
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
495.492 -409.346 -182.531 152.302
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 10.527.829 119.104 274.167 119.104
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 0 -4.164.529 0 -580.955
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.023.321 -4.454.771 91.636 -309.549
Finansman Gelirleri
51 73.331 0 -1.528.360 -187.714
Finansman Giderleri
51 -64.860 -192.930 -107.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.031.792 -4.647.701 -1.436.724 -604.325
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.494.579 453.295 484.544 58.063
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -1.494.579 453.295 484.544 58.063
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.537.213 -4.194.406 -952.180 -546.262
DÖNEM KARI (ZARARI)
47 9.537.213 -4.194.406 -952.180 -546.262
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.537.213 -4.194.406 -952.180 -546.262
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 48 1,94640000 -0,85600000 -0,19430000 -2,88480000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 0 4.183 0 -943
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 0 5.229 0 -1.179
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 0 -1.046 0 236
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -1.046 236
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52 0 4.183 0 -943
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52 9.537.213 -4.190.223 -952.180 -547.205
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.537.213 -4.190.223 -952.180 -547.205http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795676


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.420 Değişim: 0,26% Hacim : 15.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
8,3275 Değişim: 0,16%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3363
Açılış: 8,3139
10,0116 Değişim: 0,16%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0279
Açılış: 9,9955
478,15 Değişim: 0,10%
Düşük 477,23 06.05.2021 Yüksek 478,91
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.