KAP ***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:04
KAP ***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -5.263.149 -17.877 26.523.997 -85.105 7.482.258 15.097.799 -3.982.420 44.655.503 44.655.503
Transferler
33 -3.982.420 3.982.420
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 888 -1.652.975
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -5.263.149 26.523.997 -84.127 7.482.258 11.115.379 -1.652.975 43.003.416 43.003.416
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -5.263.149 24.908.813 86.462 7.482.258 11.483.387 -4.168.660 39.238.310 39.238.310
Transferler
33 -4.168.660 4.168.660
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 37.118 250.557 287.675 287.675
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -5.263.149 24.908.813 -49.344 7.482.258 7.314.727 250.557 39.525.985 39.525.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.248.434 4.040.855
Dönem Karı (Zararı)
33 250.557 -1.652.975
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-107.253 1.841.432
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47,48 198.507 202.034
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.828.500
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.828.500
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9,11,30,49 66.424 10.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
66.424 10.194
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29,54 -372.184 -199.296
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.105.130 3.966.267
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -23.801.871 40.094
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16,17 24.121.151 8.015.477
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 34.813 120.946
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -856.936 -462.484
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 1.607.973 -3.747.766
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.248.434 4.154.724
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-113.869
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.080.063 -3.975.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
658.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 -3.975.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.225
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 9.225
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.500
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -1.500
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
414.338
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.328.497 65.855
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.328.497 65.855
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 72.014 2.937
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.400.511 68.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.400.511 72.014
Finansal Yatırımlar
8 658.000
Ticari Alacaklar
9 23.381.957 1.075.158
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 60
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 23.381.957 1.075.098
Diğer Alacaklar
11 1.538.008 25.305.934
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 172.999 19.831.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.365.009 5.474.704
Stoklar
13 1.292.875 1.327.688
Peşin Ödenmiş Giderler
15 22.988 3.803
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 322.746 745.999
Diğer Dönen Varlıklar
17 4.187.716 4.560.126
ARA TOPLAM
33.146.801 33.748.722
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
45 34.117.327 34.117.327
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.264.128 67.866.049
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 2.279.000 2.332.000
Ticari Alacaklar
9 1.495.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.495.072
Diğer Alacaklar
11 3.344 3.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.344 3.344
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.000.000 3.000.000
Maddi Duran Varlıklar
20 10.775.919 10.983.674
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 3.309 3.309
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.309 3.309
Diğer Duran Varlıklar
17 10.604
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.556.644 16.332.931
TOPLAM VARLIKLAR
84.820.772 84.198.980
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 218.452 1.075.388
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 802.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 218.452 272.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 253.036 224.851
Diğer Borçlar
11 1.849.440 208.154
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.841.053 187.187
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 8.387 20.967
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 1.726.000 1.840.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 1.726.000 1.840.011
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 17.388
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.482.688 1.427.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 55.152
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.427.536 1.427.536
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 197.838 200.477
ARA TOPLAM
5.727.454 4.993.805
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
45 34.117.327 34.117.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.844.781 39.111.132
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
30 16.990 53.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.990 53.307
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
46 5.433.016 5.794.730
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 1.509
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.450.006 5.849.546
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.294.787 44.960.678
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.525.985 39.238.302
Ödenmiş Sermaye
33 4.900.000 4.900.000
Geri Alınmış Paylar (-)
33 -17.877 -17.877
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
33 -5.263.149 -5.263.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 24.859.469 24.822.351
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.908.813 24.908.813
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-49.344 -86.462
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 7.482.258 7.482.258
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 7.314.727 11.483.379
Net Dönem Karı veya Zararı
33 250.557 -4.168.660
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.525.985 39.238.302
TOPLAM KAYNAKLAR
84.820.772 84.198.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 207.238 180.405
Satışların Maliyeti
45 -34.812 -445.370
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
172.426 -264.965
BRÜT KAR (ZARAR)
172.426 -264.965
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -749.746 -277.054
Pazarlama Giderleri
47,5 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 2.318.666 511.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -12.712 -1.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.728.634 -31.876
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 77.925
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 -333.291 -1.828.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.473.268 -1.860.376
Finansman Gelirleri
51 42.169 43.356
Finansman Giderleri
51 -1.637.064 -35.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-121.627 -1.852.271
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
372.184 199.296
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29,5 372.184 199.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
250.557 -1.652.975
DÖNEM KARI (ZARARI)
47 250.557 -1.652.975
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
250.557 -1.652.975
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,05110000 -0,33730000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 48 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,05110000 -0,33730000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 48 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 37.119 888
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 47.589 1.110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 -10.470 -222
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-10.470 -222
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52 37.119 888
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52 287.676 -1.652.087
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
287.676 -1.652.087http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763275


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: 1,18% Hacim : 31.822 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.397 13.05.2022 Yüksek 2.427
Açılış: 2.416
15,4775 Değişim: 0,61%
Düşük 15,3668 13.05.2022 Yüksek 15,5144
Açılış: 15,384
16,1134 Değişim: 0,67%
Düşük 15,9645 13.05.2022 Yüksek 16,1945
Açılış: 16,0058
901,99 Değişim: 0,27%
Düşük 895,04 13.05.2022 Yüksek 910,09
Açılış: 899,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.