KAP ***KRSAN*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2020 - 18:11
KAP ***KRSAN*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRSAN*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.502.841 406.247
Dönem Karı (Zararı)
33 12.410.955 -4.168.660
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.557.422 4.681.046
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47,48 4.652.915 807.568
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9,11,30,49 1.409.980 62.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 19.511
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 1.409.980 42.705
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
51 -12.604
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
49 4.298.925
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29,54 1.864.034 -475.059
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.369.507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
42.587.771 -106.139
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -157.239 -55.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16,17 7.993.781 5.548.895
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 52.104 270.853
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -745.622 -1.203.360
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-745.622 -1.203.360
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 35.444.747 -5.857.451
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
35.444.747 -5.857.451
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.190.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.190.655
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.556.148 406.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-53.307
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.556.635 -350.449
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
10.490.000 -716.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
175.262
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 175.262
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.221.897 -1.524
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -67.221.897 -1.524
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
368.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22-25 2.135.715
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.135.715
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.794 55.798
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.794 55.798
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 58.735 2.937
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.941 58.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 26.523.997 -85.106 7.482.258 15.097.799 -3.982.420 49.918.651 49.918.651
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
33 -3.982.420 3.982.420 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -3.336.253 -1.357 -4.634.735 -7.972.345 -7.972.345
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-604.949 479.950 -124.999 -124.999
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 22.582.795 -86.463 7.482.258 11.595.329 -4.634.735 41.821.307 41.821.307
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 22.582.795 -86.463 7.482.258 11.595.329 -4.634.735 41.821.307 41.821.307
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
33 -4.634.735 4.634.735 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -22.582.795 86.463 22.496.332 12.410.955 12.410.955 12.410.955
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 0 0 7.482.258 29.456.926 12.410.955 54.232.262 54.232.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.941 58.735
Finansal Yatırımlar
8 658.000
Ticari Alacaklar
9 788.429 631.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 60
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 788.429 631.130
Diğer Alacaklar
11 5.200.526 25.294.194
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 19.831.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.200.526 5.462.964
Stoklar
13 52.104
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.617.150
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.617.150
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 6.146.993 504.736
Diğer Dönen Varlıklar
17 3.575.885 3.724.801
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.575.885 3.724.801
ARA TOPLAM
22.333.924 30.923.760
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
45 34.117.327
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.333.924 65.041.087
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 9.832.000
Diğer Alacaklar
11 3.344 3.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.344 3.344
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.000.000 3.000.000
Maddi Duran Varlıklar
20 7.154.649 8.044.123
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 63.283.194 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
63.283.194
Peşin Ödenmiş Giderler
10.604
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.604
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.441.187 20.890.071
TOPLAM VARLIKLAR
95.775.111 85.931.158
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 192.830 938.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 802.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 192.830 136.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 10.678 220.850
Diğer Borçlar
11 35.839.803 212.050
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 35.809.440 182.583
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 30.363 29.467
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 1.726.000 1.726.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 1.726.000 1.726.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 2.837.516 1.427.536
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 2.837.516 1.427.536
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 188.874 161.708
ARA TOPLAM
40.795.701 4.686.596
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
45 34.117.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.795.701 38.803.923
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
30 0 53.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
53.307
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
46 747.148 5.252.621
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
747.148 5.305.928
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.542.849 44.109.851
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.232.262 41.821.307
Ödenmiş Sermaye
33 4.900.000 4.900.000
Geri Alınmış Paylar (-)
33 -17.877 -17.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 0 22.496.332
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.582.795
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-86.463
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 7.482.258 7.482.258
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 29.456.926 11.595.329
Net Dönem Karı veya Zararı
33 12.410.955 -4.634.735
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.232.262 41.821.307
TOPLAM KAYNAKLAR
95.775.111 85.931.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 153.303 106.833
Satışların Maliyeti
45 -107.398
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
153.303 -565
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
153.303 -565
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -6.492.151 -874.716
Pazarlama Giderleri
47,5 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 2.563.280 1.290.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -1.464.055 -1.651.862
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.239.623 -1.236.404
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 19.526.472 785.513
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 -4.341.630
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.286.849 -4.792.521
Finansman Giderleri
51 -11.860 -277.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.274.989 -5.069.897
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.864.034 435.162
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -1.864.034 435.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.410.955 -4.634.735
DÖNEM KARI (ZARARI)
47 12.410.955 -4.634.735
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.410.955 -4.634.735
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 -22.496.332 4.183
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-28.952.301
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 86.463 5.229
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 6.369.506 -1.046
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.369.506 -1.046
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52 -22.496.332 4.183
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52 -10.085.377 -4.630.552
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-10.085.377 -4.630.552http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823975


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.868 Değişim: 1,37% Hacim : 57.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.835 11.08.2022 Yüksek 2.878
Açılış: 2.847
17,9488 Değişim: 0,06%
Düşük 17,9284 12.08.2022 Yüksek 17,9702
Açılış: 17,938
18,5252 Değişim: -0,04%
Düşük 18,5031 12.08.2022 Yüksek 18,5531
Açılış: 18,5326
1.031,63 Değişim: -0,10%
Düşük 1.030,86 12.08.2022 Yüksek 1.033,84
Açılış: 1.032,69
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.