KAP ***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.10.2023 - 19:13
KAP ***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Kar Payı Dağıtım Tarihinin Belirlenmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 12.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.05.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Kar Dağıtım tablosunda açıklanmıştır
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Kar Dağıtım tablosunda açıklanmıştır


Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRPL00023 Peşin 0,0555555 5,55555 0 0,0555555 5,55555
B Grubu, KRPLS, TREKRPL00015 Peşin 0,0555555 5,55555 10 0,0499999 4,99999

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 17.11.2023 17.11.2023 21.11.2023 20.11.2023

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRPL00023 0 0
B Grubu, KRPLS, TREKRPL00015 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.04.2023 tarihli toplantısında,
İlgili mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikasına uygun olarak
1. SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap döneminde ait finansal tablolara göre 85.430.072 TL net dönem karı oluştuğu,
2. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolara göre ise 6.837.903,39 TL net dönem karı oluştuğu,
3. SPK'nın Kar Payı Tebliği (II-19.1) ve Kar Payı Rehberi'nin ilgili maddeleri hükmü gereği dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabileceği,
dikkate alınarak ve kar dağıtım politikamızda belirtilen, dağıtılabilir karın en az %25'inin pay sahiplerine dağıtılması hedefi doğrultusunda brüt 9.700.000,00 TL'nin nakit olarak pay sahiplerine dağıtılmasına, dağıtım tarihinin tespitinin şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve kar dağıtım tablosunun ekteki şekilde kabul edilerek genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
05 Mayıs 2023 tarihli Genel Kurul Kararı:
05 Mayıs 2023 Cuma günü yapılan genel kurul toplantısında
Kar dağıtım politikamızda belirtilen, dağıtılabilir karın en az %25'inin pay sahiplerine dağıtılması hedefi doğrultusunda brüt 9.700.000,00 TL'nin nakit olarak pay sahiplerine dağıtılmasına, dağıtım tarihinin tespitinin şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
26 Ekim 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı:
05.05.2023 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin aynı tarihte yapılan genel kurul toplantısında pay sahiplerine brüt 9.700.000,00 TL'nin nakit olarak dağıtılmasına ve dağıtım tarihinin tespitinin şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildiği duyurulmuştu.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.10.2023 tarihli toplantısında, kâr dağıtım tarihi 17.11.2023 olarak belirlenmiş olup kâr dağıtımı tek seferde ve nakit olarak yapılacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu_revize.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 174.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 473.545,84
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 85.430.072 12.113.558,86
4. Vergiler ( - ) 4.552.116,33 5.275.655,47
5. Net Dönem Kârı 80.877.955,67 6.837.903,39
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 341.895,17 341.895,17
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 80.536.060,5 6.496.008,22
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 10.200
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 80.546.260,5
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 9.700.000
* Nakit 9.700.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 97.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 70.739.060,5
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 3.203.991,78

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 4.166.666,67 0 5,17 0,0556 5,56
B Grubu 4.980.000 0 6,18 0,05 5
TOPLAM 9.146.666,67 0 11,36

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
1. A grubu paylar tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken stopaj oranı %0 olarak alınmıştır.
2. B grubu payların tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak bu grup için net temettü hesaplanırken stopaj oranı %10 olarak alınmıştır.
3. Yasal kayıtlara göre dağıtılması öngörülen diğer kaynaklar geçmiş yıllar karından oluşmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210649


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,8475 Değişim: 0,24%
Düşük 32,6621 17.06.2024 Yüksek 32,8723
Açılış: 32,7682
35,1878 Değişim: 0,28%
Düşük 34,9601 17.06.2024 Yüksek 35,2054
Açılış: 35,0901
2.451,70 Değişim: -0,26%
Düşük 2.436,08 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.