KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 14:52
KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -11.887 1.285.382 -20.377 3.446.985 8.200.103 0 8.200.103
Transferler
3.446.985 -3.446.985
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.641 -789.739 -798.380 -798.380
Dönem Karı (Zararı)
-789.739 -789.739 -789.739
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.641 -8.641 -8.641
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -20.528 1.285.382 3.426.608 -789.739 7.401.723 0 7.401.723
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -16.985 225.928 4.486.062 -1.930.294 6.264.711 0 6.264.711
Transferler
-1.930.294 1.930.294
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
96.165 1.708.615 1.804.780 1.804.780
Dönem Karı (Zararı)
1.708.615 1.708.615 1.708.615
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
96.165 96.165 96.165
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 79.180 225.928 2.555.768 1.708.615 8.069.491 0 8.069.491


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.256.569 4.614.935
Dönem Karı (Zararı)
1.708.615 -789.739
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
476.768 419.071
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
55.335 532.027
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
107.725 190.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
126.158 190.450
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-18.433
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-63.839 78.119
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-59.589 -194.748
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 437.136 -186.777
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.347 6.911.689
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-72.695 4.648.065
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
664.799 3.158.159
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-77.455 1.528.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
742.254 1.630.033
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
75.588 -554.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
75.588 -554.437
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-178.631 -159.536
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-164.444 16.298
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.995 -3.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-152.449 19.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-530.911
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
213.641 -196.860
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
213.641 -196.860
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.192.730 6.541.021
Alınan Faiz
63.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.435.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-491.086
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.240 -17.324
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-57.240 -17.324
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-57.240 -17.324
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.199.329 4.597.611
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
59.590 194.748
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.258.919 4.792.359
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.624.835 1.728.355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.883.754 6.520.714


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.883.754 4.624.835
Finansal Yatırımlar
5 115.753 43.058
Ticari Alacaklar
6 1.340.199 2.004.998
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,16 476.470 399.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 863.729 1.605.983
Diğer Alacaklar
25.410 22.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.410 22.098
Peşin Ödenmiş Giderler
253.080 74.155
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
253.080 74.155
ARA TOPLAM
8.618.196 6.769.144
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.618.196 6.769.144
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
238.830 294.165
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 873.779 951.251
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
400.688 369.515
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 295.736 484.482
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.809.033 2.099.413
TOPLAM VARLIKLAR
10.427.229 8.868.557
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.069.042 1.093.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.069.042 1.093.387
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.069.042 1.093.387
Ticari Borçlar
9.300 173.744
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 11.995
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.300 161.749
Diğer Borçlar
412.168 228.437
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
412.168 228.437
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 280.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 148.270 699.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 148.270 681.243
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 18.433
ARA TOPLAM
1.919.225 2.195.244
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.919.225 2.195.244
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
438.513 408.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 438.513 408.602
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
438.513 408.602
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.357.738 2.603.846
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.069.491 6.264.711
Ödenmiş Sermaye
9 3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
79.180 -16.985
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
225.928 225.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.555.768 4.486.062
Net Dönem Karı veya Zararı
1.708.615 -1.930.294
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.069.491 6.264.711
TOPLAM KAYNAKLAR
10.427.229 8.868.557


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 6.222.206 2.978.572 4.159.618 1.698.865
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.222.206 2.978.572 4.159.618 1.698.865
BRÜT KAR (ZARAR)
6.222.206 2.978.572 4.159.618 1.698.865
Genel Yönetim Giderleri
11 -4.343.789 -4.027.548 -1.888.343 -1.774.598
Pazarlama Giderleri
-208.843 -621.090 -122.098 -329.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
527.207 897.495 77.273 796.805
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-27.095 -75.844 -55.589 -21.248
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.169.686 -848.415 2.170.861 370.634
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.169.686 -848.415 2.170.861 370.634
Finansman Giderleri
-23.935 -128.101 -23.935 -128.101
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.145.751 -976.516 2.146.926 242.533
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-437.136 186.777 -547.083 191.127
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -280.445 -280.445
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -156.691 186.777 -266.638 191.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.708.615 -789.739 1.599.843 433.660
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.708.615 -789.739 1.599.843 433.660
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.708.615 -789.739 1.599.843 433.660
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 13 0,52000000 -0,23000000 0,48000000 0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
96.165 -8.641 90.754 -18.366
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
128.220 -10.801 121.457 -22.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-32.055 2.160 -30.703 4.591
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-32.055 2.160 -30.703 4.591
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
96.165 -8.641 90.754 -18.366
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.804.780 -798.380 1.690.597 415.294
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.804.780 -798.380 1.690.597 415.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957944


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.