KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

15.05.2020 - 11:51
KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-428.949 2.053.930
Dönem Karı (Zararı)
-1.267.318 -59.603
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-298.339 306.962
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 18.156 14.214
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
240.442 114.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
240.442 114.100
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.647
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34.647
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
80.634
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-668.050 184.006
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-668.050 184.006
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.632
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -4.168 -19.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.561.775 2.696.071
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-143.767 2.410.744
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.101.470 1.262.267
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.495.624 1.269.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.605.846 -7.203
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.031 -68.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-67.031 -68.587
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-209.450 -151.191
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.458 -779.901
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-899 -803.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
73.357 24.059
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-191.905 22.739
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-191.905 22.739
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
996.118 2.943.430
Alınan Faiz
9.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.435.000 -889.500
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-428.949 2.053.930
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
68.544
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-360.405 2.053.930
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.728.355 2.312.214
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.367.950 4.366.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -22.616 498.264 9.674 757.067 4.742.389 0 4.742.389
Transferler
757.067 -757.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.603 -59.603
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -22.616 498.264 766.741 -59.603 4.682.786 0 4.682.786
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -11.887 1.285.382 -20.377 3.446.985 8.200.103 0 8.200.103
Transferler
3.446.985 -3.446.985
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.725 -1.267.318 -1.257.593 0 -1.257.593
Dönem Karı (Zararı)
-1.267.318 -1.267.318 0 -1.267.318
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.725 9.725 0 9.725
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -2.162 1.285.382 3.426.608 -1.267.318 6.942.510 0 6.942.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.367.950 1.728.355
Finansal Yatırımlar
4 4.791.832 4.648.065
Ticari Alacaklar
5 1.032.120 4.133.890
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,18 465.873 1.961.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 566.247 2.172.093
Diğer Alacaklar
6 77.797 10.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
77.797 10.766
Peşin Ödenmiş Giderler
8 284.076 74.626
ARA TOPLAM
7.553.775 10.595.702
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.553.775 10.595.702
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
180.756 187.508
Kullanım Hakkı Varlıkları
715.543 308.102
Ertelenmiş Vergi Varlığı
101.460 107.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
997.759 602.833
TOPLAM VARLIKLAR
8.551.534 11.198.535
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
718.525 278.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
718.525 278.911
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
718.525 278.911
Ticari Borçlar
7 120.662 48.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,18 11.924 12.823
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 108.738 35.381
Diğer Borçlar
7 228.479 420.384
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 228.479 420.384
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 491.086
Kısa Vadeli Karşılıklar
240.442 1.477.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 240.442 1.477.737
ARA TOPLAM
1.308.108 2.716.322
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.308.108 2.716.322
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
300.916 282.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 300.916 282.110
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
300.916 282.110
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.609.024 2.998.432
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.942.510 8.200.103
Ödenmiş Sermaye
11 3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.162 -11.887
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
11 -2.162 -11.887
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 1.285.382 1.285.382
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.426.608 -20.377
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.267.318 3.446.985
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.942.510 8.200.103
TOPLAM KAYNAKLAR
8.551.534 11.198.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.279.707 1.589.581
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.279.707 1.589.581
BRÜT KAR (ZARAR)
1.279.707 1.589.581
Genel Yönetim Giderleri
13 -2.252.950 -1.781.553
Pazarlama Giderleri
13 -291.900 -153.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 100.690 421.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -97.092 -115.215
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.261.545 -39.663
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.261.545 -39.663
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.261.545 -39.663
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.773 -19.940
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -14.232
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -5.773 -5.708
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.267.318 -59.603
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.267.318 -59.603
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.267.318 -59.603
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 -0,36000000 -0,01700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.725 -21.026
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 12.156 -26.282
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.431 5.256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10 -2.431 5.256
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.725 -21.026
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.257.593 -80.629
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.257.593 -80.629http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845307


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.