KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2018 - 12:51
KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -158.243 -167.139 3.174.618 0 3.174.618
Transferler
-167.139 167.139
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
482.235 482.235 0 482.235
Dönem Karı (Zararı)
482.235 482.235 0 482.235
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -325.382 482.235 3.656.853 0 3.656.853
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -1.590 -325.382 833.320 4.006.348 0 4.006.348
Transferler
833.320 -833.320
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.025 391.176 359.151 0 359.151
Dönem Karı (Zararı)
391.176 391.176 0 391.176
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.025
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -33.615 507.938 399.176 4.365.499 0 4.365.499


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.588 -800.109
Dönem Karı (Zararı)
391.176 482.235
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
481.014 10.793
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.994 19.555
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-384.753 26.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
92.211 26.413
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-476.964
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
992.648
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
992.648
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-142.875 -35.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-686.147 -1.293.137
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-434.677 2.914
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
307.675 -1.184.933
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-47.003 -514.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
354.678 -669.942
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.248 -14.530
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.371 -14.530
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-93.220 -46.941
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-348.335
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-350.150
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -8.017 -20.282
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.325 -29.365
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
186.043 -800.109
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-234.631
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.323 -100.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.323 -100.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.911 -900.409
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.911 -900.409
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.794.637 950.596
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.719.726 50.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.719.726 1.794.637
Finansal Yatırımlar
5,15 2.711.343 2.276.666
Ticari Alacaklar
6 642.116 949.791
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,15 326.825 279.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 315.291 669.969
Diğer Alacaklar
59.507 4.259
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
29.630 4.259
Peşin Ödenmiş Giderler
137.258 34.077
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40.334 9.961
ARA TOPLAM
5.310.284 5.069.391
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.310.284 5.069.391
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
112.338 155.361
Tesis, Makine ve Cihazlar
25.841 22.889
Taşıtlar
4.251 31.528
Mobilya ve Demirbaşlar
82.246 100.944
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 51.944 30.289
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
164.282 185.650
TOPLAM VARLIKLAR
5.474.566 5.255.041
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
25.523 373.855
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 12.129 362.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13.394 11.576
Diğer Borçlar
168.686 223.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
168.686 223.011
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 164.630 37.718
Kısa Vadeli Karşılıklar
7 588.694 531.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
38.848 26.001
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
549.846 505.938
ARA TOPLAM
947.533 1.166.523
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
947.533 1.166.523
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
161.534 82.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7 161.534 82.170
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
161.534 82.170
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.109.067 1.248.693
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.365.499 4.006.348
Ödenmiş Sermaye
8 3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8 -33.615 -1.590
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.615 -1.590
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.615 -1.590
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
507.938 -325.382
Net Dönem Karı veya Zararı
391.176 833.320
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.365.499 4.006.348
TOPLAM KAYNAKLAR
5.474.566 5.255.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 4.368.229 4.466.065 939.156 1.057.876
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.368.229 4.466.065 939.156 1.057.876
BRÜT KAR (ZARAR)
4.368.229 4.466.065 939.156 1.057.876
Genel Yönetim Giderleri
10 -4.375.934 -3.959.422 -1.620.969 -1.133.665
Pazarlama Giderleri
-277.544 -194.147 -98.288 -92.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.244.979 551.719 911.740 87.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-425.579 -417.155 -411.130 20.640
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
534.151 447.060 -279.491 -60.741
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
534.151 447.060 -279.491 -60.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
534.151 447.060 -279.491 -60.741
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-142.975 35.175 71.455 21.503
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -164.630 -123.127 21.348
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 21.655 35.175 194.582 155
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
391.176 482.235 -208.036 -39.238
DÖNEM KARI (ZARARI)
391.176 482.235 -208.036 -39.238
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
391.176 482.235 -208.036 -39.238
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 12 0,11000000 0,14000000 -0,06000000 -0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.025 -2.585
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-32.025 -2.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.032 729
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-41.057 -3.314
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.025 0 -2.585 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
359.151 482.235 -210.621 -39.238
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
359.151 482.235 -210.621 -39.238http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715446


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,35% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3236 Değişim: 2,15%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,4392
Açılış: 7,1695
8,9421 Değişim: 2,47%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 9,0849
Açılış: 8,7262
417,88 Değişim: 0,54%
Düşük 411,23 25.02.2021 Yüksek 423,51
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.