KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 17:35
KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -158.243 -167.139 3.174.618 0 3.174.618
Transferler
-167.139 167.139
Dönem Karı (Zararı)
521.473 521.473 521.473
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -325.382 521.473 3.696.091 0 3.696.091
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -1.590 -325.382 833.320 4.006.348 0 4.006.348
Transferler
833.320 -833.320
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.125 599.212 567.087 0 567.087
Dönem Karı (Zararı)
599.212 599.212 0 599.212
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.125 -32.125 0 -32.125
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -33.715 507.938 599.212 4.573.435 0 4.573.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.720.708 -815.117
Dönem Karı (Zararı)
599.212 521.473
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-671.643 81.820
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.507 13.037
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
372.217 82.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
53.617 82.455
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
318.600
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-123.622
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-123.622
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
214.430 -13.672
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
6 -1.140.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.169.629 -1.398.128
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-891.294
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0 531.367
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
311.253 -1.777.583
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.788 -465.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
313.041 -1.311.667
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.607 -27.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.607 -27.231
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-103.754 -68.845
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-321.057
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-362.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.222
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.262 -55.836
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.649
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-107.911
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-37.908
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.242.060 -794.835
Kira Ödemeleri
-236.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-242.648 -20.282
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.323 -100.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.323 -100.300
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.323 -100.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.747.031 -915.417
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.747.031 -915.417
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.794.637 950.596
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.606 35.179


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 47.606 1.794.637
Finansal Yatırımlar
5,15 3.291.583 2.276.666
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.291.583 2.276.666
Ticari Alacaklar
6 1.778.713 949.791
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,15 281.610 279.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.497.103 669.969
Diğer Alacaklar
61.406 4.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
61.406 4.259
Peşin Ödenmiş Giderler
135.210 44.038
ARA TOPLAM
5.314.518 5.069.391
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.314.518 5.069.391
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
130.176 155.361
Tesis, Makine ve Cihazlar
37.131 22.889
Taşıtlar
4.501 31.528
Mobilya ve Demirbaşlar
88.544 100.944
Peşin Ödenmiş Giderler
12.582
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 30.289
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
142.758 185.650
TOPLAM VARLIKLAR
5.457.276 5.255.041
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
52.798 373.855
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 362.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
52.798 11.576
Diğer Borçlar
123.749 223.011
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 8.649
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
115.100 223.011
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 41.313 37.718
Kısa Vadeli Karşılıklar
7 383.981 531.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
46.535 26.001
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
337.446 505.938
ARA TOPLAM
601.841 1.166.523
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
601.841 1.166.523
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
147.393 82.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7 147.393 82.170
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
134.607
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
282.000 82.170
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
883.841 1.248.693
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.573.435 4.006.348
Ödenmiş Sermaye
8 3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8 -33.715 -1.590
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.715 -1.590
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.715 -1.590
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
507.938 -325.382
Net Dönem Karı veya Zararı
599.212 833.320
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.573.435 4.006.348
TOPLAM KAYNAKLAR
5.457.276 5.255.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 3.429.073 3.408.189 2.809.397 1.868.974
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.429.073 3.408.189 2.809.397 1.868.974
BRÜT KAR (ZARAR)
3.429.073 3.408.189 2.809.397 1.868.974
Genel Yönetim Giderleri
10 -2.754.965 -2.825.757 -1.386.459 -1.225.557
Pazarlama Giderleri
-179.256 -101.408 -95.170 -54.390
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
333.239 464.572 190.887 245.703
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-14.449 -437.795 -14.412 -171.386
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
813.642 507.801 1.504.243 663.344
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
813.642 507.801 1.504.243 663.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
813.642 507.801 1.504.243 663.344
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-214.430 13.672 -180.909 13.672
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -41.503 -21.348 -21.348
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -172.927 35.020 -180.909 35.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
599.212 521.473 1.323.334 677.016
DÖNEM KARI (ZARARI)
599.212 521.473 1.323.334 677.016
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
599.212 521.473 1.323.334 677.016
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.125 0 -21.356 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-32.125 0 -21.356 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.031 4.994
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-40.156 -26.350
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.125 0 -21.356 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
567.087 521.473 1.301.978 677.016
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
567.087 521.473 1.301.978 677.016http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703535


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.979 Değişim: 1,58% Hacim : 83.873 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.747 07.12.2023 Yüksek 7.979
Açılış: 7.868
28,9461 Değişim: 0,10%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9630
Açılış: 28,918
31,2329 Değişim: -0,10%
Düşük 31,1769 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.890,73 Değişim: 0,21%
Düşük 1.882,74 08.12.2023 Yüksek 1.892,31
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.