KAP ***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2019 - 19:46
KAP ***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 33.619.668 27.435.039
Satışların Maliyeti
21 -5.482.898 -5.273.637
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.136.770 22.161.402
BRÜT KAR (ZARAR)
28.136.770 22.161.402
Genel Yönetim Giderleri
22 -3.574.404 -3.235.697
Pazarlama Giderleri
22 -18.698.958 -5.027.799
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -7.005.157 -6.770.972
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 15.713.180 3.179.581
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -10.395.441 -2.082.738
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.175.990 8.223.777
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
174.526 170.665
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-188.106 -279.312
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.162.410 8.115.130
Finansman Gelirleri
25 2.490.437 470.686
Finansman Giderleri
25 -2.739.561 -843.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.913.286 7.742.194
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
616.522 488.270
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.349
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 616.522 491.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.529.808 8.230.464
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.529.808 8.230.464
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.529.808 8.230.464
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 1.863 0 177.868 5.578.473 12.546.506 32.573.223
Transferler
871.514 11.674.992 -12.546.506 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.511 25.280 8.230.464 8.208.233
Dönem Karı (Zararı)
8.230.464 8.230.464
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.511 25.280 -22.231
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17.917 17.917
Kar Payları
-2.368.093 -2.368.093
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 -45.648 25.280 1.049.382 14.903.289 8.230.464 38.431.280 38.431.280
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 -45.648 25.280 1.049.382 14.903.289 8.230.464 38.431.280
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-514.490 -514.490
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-514.490 -514.490
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
14.268.513 -45.648 25.280 1.049.382 14.388.799 8.230.464 37.916.790
Transferler
8.230.464 -8.230.464 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.122 -793.063 4.529.808 3.751.867
Dönem Karı (Zararı)
4.529.808 4.529.808
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.122 -793.063 -777.941
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 -30.526 -767.783 1.049.382 22.619.263 4.529.808 41.668.657 41.668.657


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.456.824 10.145.143
Dönem Karı (Zararı)
4.529.808 8.230.464
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-768.128 2.652.880
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.730.391 2.539.553
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26.181 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26.181 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
399.110 1.427.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.653.943 1.427.323
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
265.000 0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.788.053 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
112.036 -19.522
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-19.522
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
112.036
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.419.324 -806.204
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-616.522 -488.270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.794.930 -632.573
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.513.434 224.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.513.434 224.806
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-228.590 -41.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-228.590 -41.821
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-583.068 643.189
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-712.525 -315.276
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
960.231 -283.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
960.231 -283.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.038.539 166.429
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.995 -873.204
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-120.995 -873.204
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-111.822 547.991
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
523.752 -37.347
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.484.026 -663.510
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.484.026 -663.510
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.556.610 10.250.771
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-139.396 -22.828
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
39.610 -82.800
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.322.135 -6.528.910
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 338.310
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.928 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.928 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.454.925 -6.968.547
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.454.925 -6.968.547
Alınan Faiz
129.862 101.327
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.202.359 -2.901.885
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.444.257 2.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
3.444.257 2.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.451.987
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.451.987
Ödenen Temettüler
0 -2.368.093
Ödenen Faiz
-241.898 -81.805
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.337.048 714.348
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.032.155 -73.338
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.304.893 641.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.610.748 1.969.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.915.641 2.610.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.529.808 8.230.464
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.122 -47.511
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.387 -59.389
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.265 11.878
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.265 11.878
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-793.063 25.280
Yabancı Para Çevrim Farkları
-793.063 25.280
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-793.063 25.280
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-777.941 -22.231
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.751.867 8.208.233
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.751.867 8.208.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.915.641 2.610.748
Ticari Alacaklar
7 20.902.700 28.654.223
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,29 342.894 1.711.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 20.559.806 26.942.925
Diğer Alacaklar
8 409.991 181.401
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,29 10.522 7.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 399.469 173.857
Stoklar
10 1.142.457 585.570
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.335.672 619.213
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.335.672 619.213
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 33.316 18.278
Diğer Dönen Varlıklar
9 80.322 119.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 80.322 119.932
ARA TOPLAM
31.820.099 32.789.365
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.820.099 32.789.365
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.840 1.840
Ticari Alacaklar
7 2.599.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.599.276
Maddi Duran Varlıklar
808.913 465.348
Mobilya ve Demirbaşlar
766.511 435.720
Özel Maliyetler
42.402 29.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.588.444 13.358.161
Diğer Haklar
90.867 86.830
Lisanslar
13.272.929 12.841.324
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
4.224.648 430.007
Peşin Ödenmiş Giderler
3.934
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.934
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.514.013 1.773.133
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.512.486 15.602.416
TOPLAM VARLIKLAR
55.332.585 48.391.781
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.511.474 2.067.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.511.474 2.067.217
Ticari Borçlar
7 1.354.396 536.609
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.354.396 536.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.890.244 851.705
Diğer Borçlar
8 1.401.258 1.522.253
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.401.258 1.522.253
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 284.094 226.410
Ertelenmiş Gelirler
11 628.285 104.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 628.285 104.533
Kısa Vadeli Karşılıklar
491.576 1.871.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 491.576 1.871.631
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
672.872 1.891.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 672.872 1.891.898
ARA TOPLAM
13.234.199 9.072.256
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.234.199 9.072.256
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Devlet Teşvik ve Yardımları
12 229.961 399.467
Uzun Vadeli Karşılıklar
199.768 488.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 199.768 488.778
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
429.729 888.245
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.663.928 9.960.501
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.668.657 38.431.280
Ödenmiş Sermaye
20 14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.526 -45.648
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-767.783 25.280
Yabancı Para Çevrim Farkları
-767.783 25.280
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.049.382 1.049.382
Yasal Yedekler
20 1.049.382 1.049.382
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.619.263 14.903.289
Net Dönem Karı veya Zararı
4.529.808 8.230.464
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.668.657 38.431.280
TOPLAM KAYNAKLAR
55.332.585 48.391.781http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746523


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.