KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2023 - 18:15
KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -224.456 4.281.432 45.859.667 24.402.821 144.393.079 144.393.079
Transferler
734.911 23.667.910 -24.402.821
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.946 19.416.988 19.373.042 19.373.042
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -268.402 5.016.343 69.527.577 19.416.988 163.766.121 163.766.121
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -768.150 5.016.343 69.527.577 128.805.381 272.654.766 272.654.766
Transferler
1.390.537 127.414.844 -128.805.381
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.618 39.543.512 39.486.894 39.486.894
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -824.768 6.406.880 196.942.421 39.543.512 312.141.660 312.141.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.135.681 8.980.901
Dönem Karı (Zararı)
39.543.512 19.416.988
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39.543.512 19.416.988
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-14.049.068 -6.110.088
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 567.323 481.443
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-961.018 -917.863
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -961.018 -917.863
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
684.584 680.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 684.584 680.545
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.482.927 -129.480
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
106.454 108.540
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 106.454 108.540
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.963.484 -6.333.273
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -11.963.484 -6.333.273
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-272.618 -4.323.091
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.668.439 -2.896.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.668.439 -2.896.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
366.340 -1.688.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
366.340 -1.688.622
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.178.228 6.266.576
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.992.925 -8.160.746
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.992.925 -8.160.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-964.653 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.808.831 2.155.941
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.808.831 2.155.941
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.221.826 8.983.809
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-86.145 -2.908
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
14.094.261 831.766
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -9.264
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 0 -9.264
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
4 -132.266.926 -124.467.448
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
4 146.361.187 125.308.478
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-448.376 -349.367
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -448.376 -349.367
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.781.566 9.463.300
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.781.566 9.463.300
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 23.320.467 1.654.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 62.102.033 11.117.385


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 62.102.033 23.320.467
Finansal Yatırımlar
49.963.018 49.610.868
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 49.963.018 49.610.868
Ticari Alacaklar
6.617.473 3.949.034
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,24 5.151.252 3.031.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.466.221 917.897
Stoklar
6 45.305.158 49.522.368
Peşin Ödenmiş Giderler
14 5.897.111 81.952
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 5.897.111 81.952
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 865.118 36.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 865.118 36.698
ARA TOPLAM
170.749.911 126.521.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
170.749.911 126.521.387
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
50.000 50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
50.000 50.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 165.730.000 165.730.000
Maddi Duran Varlıklar
8 759.285 962.350
Taşıtlar
8 600.105 763.770
Mobilya ve Demirbaşlar
8 159.180 198.580
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.741.485 2.977.535
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.723 5.585
Lisanslar
9 3.723 5.585
Peşin Ödenmiş Giderler
53.373 25.669
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
53.373 25.669
Diğer Duran Varlıklar
4.475.590 11.427.066
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 4.475.590 11.427.066
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
173.813.456 181.178.205
TOPLAM VARLIKLAR
344.563.367 307.699.592
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 681.710 446.244
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 681.710 446.244
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 681.710 446.244
Ticari Borçlar
1.079.855 10.072.780
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.079.855 10.072.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
141.561 81.988
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.488.127 12.505.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 18.488.127 12.505.912
Kısa Vadeli Karşılıklar
216.160 137.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 216.160 137.387
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
291.752 151.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 291.752 151.028
ARA TOPLAM
20.899.165 23.395.339
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.899.165 23.395.339
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.297.358 2.748.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.297.358 2.748.398
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 2.297.358 2.748.398
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
825.723 574.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
825.723 574.857
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.141.837 6.766.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 7.141.837 6.766.384
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.257.624 1.559.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.257.624 1.559.848
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.522.542 11.649.487
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.421.707 35.044.826
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
312.141.660 272.654.766
Ödenmiş Sermaye
15 66.000.000 66.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 2.373.208 2.373.208
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.700.407 1.700.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-824.768 -768.150
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-824.768 -768.150
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-824.768 -768.150
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.406.880 5.016.343
Yasal Yedekler
6.406.880 5.016.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
196.942.421 69.527.577
Net Dönem Karı veya Zararı
39.543.512 128.805.381
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
312.141.660 272.654.766
TOPLAM KAYNAKLAR
344.563.367 307.699.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 57.608.995 33.973.874 17.366.904 14.823.405
Satışların Maliyeti
16 -6.247.583 -6.700.758 -1.690.215 -2.193.929
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.361.412 27.273.116 15.676.689 12.629.476
BRÜT KAR (ZARAR)
51.361.412 27.273.116 15.676.689 12.629.476
Genel Yönetim Giderleri
17 -11.634.716 -6.100.247 -3.989.878 -2.282.067
Pazarlama Giderleri
17 -16.263.595 -8.404.590 -6.027.723 -3.557.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 961.018 917.863 259.464 236.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -365.564 -1.048.367 -61.763 -294.947
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.058.555 12.637.775 5.856.789 6.730.680
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 15.591.411 6.887.753 7.491.528 2.950.284
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.649.966 19.525.528 13.348.317 9.680.964
Finansman Giderleri
20 -106.454 -108.540 -34.172 -32.871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.543.512 19.416.988 13.314.145 9.648.093
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.543.512 19.416.988 13.314.145 9.648.093
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.543.512 19.416.988 13.314.145 9.648.093
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
39.543.512 19.416.988 13.314.145 9.648.093
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-56.618 -43.946 -197.466 -26.889
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -56.618 -43.946 -197.466 -26.889
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-56.618 -43.946 -197.466 -26.889
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.486.894 19.373.042 13.116.679 9.621.204
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
39.486.894 19.373.042 13.116.679 9.621.204http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208692


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.