KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 19:35
KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -69.026 4.006.916 21.778.940 4.657.052 100.447.497 100.447.497
Transferler
4.657.052 -4.657.052 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.622 13.420.572 13.394.950 13.394.950
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -94.648 4.006.916 26.435.992 13.420.572 113.842.447 113.842.447
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -94.648 4.006.916 26.435.992 13.420.572 113.842.447 113.842.447
Transferler
134.400 13.286.172 -13.420.572 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-102.023 6.277.619 6.175.596 6.175.596
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -196.671 4.141.316 39.722.164 6.277.619 120.018.043 120.018.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.708.181 5.261.074
Dönem Karı (Zararı)
6.277.619 13.420.572
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.277.619 13.420.572
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.666.372 -11.934.606
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 11.434 25.277
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-366.445 -1.846.880
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -366.445 -1.846.880
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-7.398 205.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 38.962 158.830
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-46.360 46.360
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
15 -623.029 -263.434
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.680.934 -10.054.759
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7,15 -570.000 -6.520.142
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4,15 -2.110.934 -3.534.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
38.274.940 3.799.879
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.465 15.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-83.465 15.141
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.152.667 734.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.152.667 734.796
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.753.347 1.368.014
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.610.937 6.171
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.610.937 6.171
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.146.788 1.675.757
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.146.788 1.675.757
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.886.187 5.285.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-122.781 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-55.225 -24.771
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.931.343 1.207.693
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.070 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.070 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.400.127
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-9.137.175 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
623.029 1.207.693
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.223.162 6.468.767
NAKİT VE NAKİT BENZE 7.753.684 1.284.917
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 530.522 7.753.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 530.522 7.753.684
Finansal Yatırımlar
31.183.907 19.935.798
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 31.183.907 19.935.798
Ticari Alacaklar
597.273 513.808
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,19 250.946 270.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 346.327 243.569
Stoklar
6 65.092.771 73.479.673
Peşin Ödenmiş Giderler
9.806 17.894
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.806 17.894
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
90.906 35.681
Diğer Dönen Varlıklar
1.254.261 977.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 1.254.261 977.947
ARA TOPLAM
98.759.446 102.714.485
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
98.759.446 102.714.485
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 52.470.127 12.500.000
Maddi Duran Varlıklar
4.147 9.060
Mobilya ve Demirbaşlar
4.147 9.060
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.549 0
Bilgisayar Yazılımları
10.549 0
Diğer Duran Varlıklar
15.145.601 8.261.160
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
9 15.145.601 8.261.160
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.630.424 20.770.220
TOPLAM VARLIKLAR
166.389.870 123.484.705
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.725.171 42.391
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 8.725.171 42.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
33.394 34.128
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.111.780 7.012.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 10.111.780 7.012.639
Kısa Vadeli Karşılıklar
60.984 114.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 60.984 67.895
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 46.360
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
59.707 60.137
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 59.707 60.137
ARA TOPLAM
18.991.036 7.263.550
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.991.036 7.263.550
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
22.928.157 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 22.928.157 0
Diğer Borçlar
246.544 158.883
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
246.544 158.883
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.846.990 1.885.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.846.990 1.885.840
Uzun Vadeli Karşılıklar
359.100 333.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 359.100 333.985
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.380.791 2.378.708
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.371.827 9.642.258
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
120.018.043 113.842.447
Ödenmiş Sermaye
11 66.000.000 66.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 2.373.208 2.373.208
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 1.700.407 1.700.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-196.671 -94.648
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-196.671 -94.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-196.671 -94.648
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.141.316 4.006.916
Yasal Yedekler
4.141.316 4.006.916
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
39.722.164 26.435.992
Net Dönem Karı veya Zararı
6.277.619 13.420.572
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
120.018.043 113.842.447
TOPLAM KAYNAKLAR
166.389.870 123.484.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 21.508.208 11.552.581
Satışların Maliyeti
12 -8.972.737 -2.003.987
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.535.471 9.548.594
BRÜT KAR (ZARAR)
12.535.471 9.548.594
Genel Yönetim Giderleri
13 -3.834.836 -3.745.562
Pazarlama Giderleri
13 -5.937.013 -4.878.792
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 373.177 1.913.292
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -430.508 -5.590
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.706.291 2.831.942
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 3.571.328 12.005.060
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 0 -1.416.430
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.277.619 13.420.572
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.277.619 13.420.572
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.277.619 13.420.572
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.277.619 13.420.572
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.277.619 13.420.572
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-102.023 -25.622
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -102.023 -25.622
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-102.023 -25.622
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.175.596 13.394.950
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.175.596 13.394.950http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914177


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5126 Değişim: 0,00%
Düşük 32,4715 19.06.2024 Yüksek 32,6732
Açılış: 32,5128
34,9642 Değişim: 0,23%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1819
Açılış: 34,8854
2.433,75 Değişim: -0,07%
Düşük 2.431,37 19.06.2024 Yüksek 2.447,34
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.