KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2020 - 21:23
KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -69.026 4.006.916 21.778.940 4.657.052 100.447.497 100.447.497
Transferler
4.657.052 -4.657.052 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-948 14.391.058 14.390.110 14.390.110
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -69.974 4.006.916 26.435.992 14.391.058 114.837.607 114.837.607
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -94.648 4.006.916 26.435.992 13.420.572 113.842.447 113.842.447
Transferler
134.399 13.286.173 -13.420.572 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.715 4.229.447 4.204.732 4.204.732
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -119.363 4.141.315 39.722.165 4.229.447 118.047.179 118.047.179


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.130.071 2.878.540
Dönem Karı (Zararı)
4.229.447 14.391.058
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.229.447 14.391.058
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.045.079 -13.431.421
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.895 17.320
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-285.957 -1.802.143
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-285.957 -1.802.143
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
50.625 151.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50.625 105.358
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 46.360
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-511.181 -126.446
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.308.461 -11.671.870
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -8.840.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.308.461 -2.831.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.055.516 1.923.830
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.543.135 -377.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.543.135 -377.310
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-666.789 -476.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-666.789 -476.566
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.946.617 2.983.472
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.503 -18.040
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
71.503 -18.040
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.247.320 -187.726
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.247.320 -187.726
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.239.884 2.883.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-72.181 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-37.632 -4.927
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.179.231 -819.594
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.070 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.070 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-6.673.342 -946.040
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
511.181 126.446
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.950.840 2.058.946
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.950.840 2.058.946
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.753.684 1.284.917
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 12.704.524 3.343.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 12.704.524 7.753.684
Finansal Yatırımlar
27.917.601 19.935.798
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 27.917.601 19.935.798
Ticari Alacaklar
2.056.943 513.808
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.335.955 270.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 720.988 243.569
Stoklar
6 66.819.013 73.479.673
Peşin Ödenmiş Giderler
1.196.860 17.894
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.196.860 17.894
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
73.313 35.681
Diğer Dönen Varlıklar
973.993 977.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 973.993 977.947
ARA TOPLAM
111.742.247 102.714.485
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
111.742.247 102.714.485
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 12.500.000 12.500.000
Maddi Duran Varlıklar
5.066 9.060
Mobilya ve Demirbaşlar
5.066 9.060
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.169 0
Bilgisayar Yazılımları
11.169 0
Diğer Duran Varlıklar
7.752.937 8.261.160
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
9 7.752.937 8.261.160
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.269.172 20.770.220
TOPLAM VARLIKLAR
132.011.419 123.484.705
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4.083 42.391
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.083 42.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
33.394 34.128
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.564.191 7.012.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 10.564.191 7.012.639
Kısa Vadeli Karşılıklar
100.929 114.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 100.929 67.895
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 46.360
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
52.771 60.137
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
52.771 60.137
ARA TOPLAM
10.755.368 7.263.550
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.755.368 7.263.550
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
268.694 158.883
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
268.694 158.883
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.589.708 1.885.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.589.708 1.885.840
Uzun Vadeli Karşılıklar
350.470 333.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 350.470 333.985
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.208.872 2.378.708
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.964.240 9.642.258
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
118.047.179 113.842.447
Ödenmiş Sermaye
11 66.000.000 66.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 2.373.208 2.373.208
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 1.700.407 1.700.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-119.363 -94.648
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-119.363 -94.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-119.363 -94.648
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.141.315 4.006.916
Yasal Yedekler
4.141.315 4.006.916
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
39.722.165 26.435.992
Net Dönem Karı veya Zararı
4.229.447 13.420.572
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
118.047.179 113.842.447
TOPLAM KAYNAKLAR
132.011.419 123.484.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 16.175.567 10.532.059 8.315.485 3.238.490
Satışların Maliyeti
12 -6.988.646 -1.904.818 -3.713.910 -493.302
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.186.921 8.627.241 4.601.575 2.745.188
BRÜT KAR (ZARAR)
9.186.921 8.627.241 4.601.575 2.745.188
Genel Yönetim Giderleri
-2.993.761 -2.786.130 -977.266 -933.600
Pazarlama Giderleri
-4.375.327 -3.687.440 -1.567.214 -1.340.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
285.957 1.811.708 26.677 4.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 -2.234 0 -2.234
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.103.790 3.963.145 2.083.772 473.921
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.125.657 10.427.913 838.125 1.263.802
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.229.447 14.391.058 2.921.897 1.737.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.229.447 14.391.058 2.921.897 1.737.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.229.447 14.391.058 2.921.897 1.737.723
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.229.447 14.391.058 2.921.897 1.737.723
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.229.447 14.391.058 2.921.897 1.737.723
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.715 -948 -7.943 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -24.715 -948 -7.943 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.715 -948 -7.943 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.204.732 14.390.110 2.913.954 1.737.723
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.204.732 14.390.110 2.913.954 1.737.723http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884117


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.657 Değişim: 0,00% Hacim : 90.053 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 28.05.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,1778 Değişim: 0,14%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,2625
Açılış: 32,1324
35,0172 Değişim: 0,14%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,1017
Açılış: 34,9671
2.422,95 Değişim: -0,27%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.439,40
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.