KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 23:57
KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -69.026 4.006.916 21.778.940 4.657.052 100.447.497 100.447.497
Transferler
0 4.657.052 -4.657.052 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -147.521 -147.521 -147.521
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -69.026 4.006.916 26.435.992 -147.521 100.299.976 100.299.976
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -94.648 4.006.916 26.436.992 13.420.572 113.842.447 113.842.447
Transferler
0 0 13.420.572 -13.420.572 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.450 0 0 71.516 23.066 23.066
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -143.098 4.006.916 39.856.564 71.516 113.865.513 113.865.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.375.005 -4.472.806
Dönem Karı (Zararı)
71.516 -147.521
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
71.516 -147.521
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-701.542 -616.942
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 5.355 35.807
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-75.743 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -75.743 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.865 282.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 25.865 282.331
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
15 -632.059 -81.061
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -854.019
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7-15 0 1.093.276
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 -1.947.295
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-24.960 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.672.799 -3.702.533
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-401.404 11.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-401.404 11.719
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.443.189 165.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.443.189 165.580
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.025.380 1.822.754
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.937 -52.342
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
84.937 -52.342
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.061.477 -5.650.244
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.061.477 -5.650.244
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.302.825 -4.466.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -72.180 -5.810
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.088.435 3.459.815
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.660 -7.130
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.660 -7.130
Alınan Faiz
632.059 81.061
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
461.036 3.385.884
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.286.570 -1.012.991
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.286.570 -1.012.991
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.753.684 1.284.917
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.467.114 271.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.467.114 7.753.684
Finansal Yatırımlar
4 19.474.762 19.935.798
Ticari Alacaklar
915.212 513.808
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-19 171.823 270.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 743.389 243.569
Stoklar
6 72.530.036 73.479.673
Peşin Ödenmiş Giderler
3.580.644 17.894
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.580.644 17.894
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
60.641 35.681
Diğer Dönen Varlıklar
977.947 977.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 977.947 977.947
ARA TOPLAM
104.006.356 102.714.485
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
104.006.356 102.714.485
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 12.500.000 12.500.000
Maddi Duran Varlıklar
8.365 9.060
Tesis, Makine ve Cihazlar
8.365 9.060
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Bilgisayar Yazılımları
0
Diğer Duran Varlıklar
8.141.599 8.261.160
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
9 8.141.599 8.261.160
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.649.964 20.770.220
TOPLAM VARLIKLAR
124.656.320 123.484.705
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
58.679 42.391
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 58.679 42.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
36.295 34.128
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.670.873 7.012.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 8.670.873 7.012.639
Kısa Vadeli Karşılıklar
118.236 114.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 71.876 67.895
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 46.360 46.360
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
78.128 60.137
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
78.128 60.137
ARA TOPLAM
8.962.211 7.263.550
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.962.211 7.263.550
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
227.532 158.883
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
227.532 158.883
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.268.925 1.885.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.268.925 1.885.840
Uzun Vadeli Karşılıklar
332.139 333.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 332.139 333.985
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.828.596 2.378.708
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.790.807 9.642.258
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
113.865.513 113.842.447
Ödenmiş Sermaye
11 66.000.000 66.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 2.373.208 2.373.208
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 1.700.407 1.700.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-143.098 -94.648
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-143.098 -94.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-143.098 -94.648
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.006.916 4.006.916
Yasal Yedekler
4.006.916 4.006.916
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
39.856.564 26.435.992
Net Dönem Karı veya Zararı
71.516 13.420.572
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
113.865.513 113.842.447
TOPLAM KAYNAKLAR
124.656.320 123.484.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.895.048 1.583.828
Satışların Maliyeti
12 -1.048.390 -665.089
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.846.658 918.739
BRÜT KAR (ZARAR)
1.846.658 918.739
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.210.793 -1.144.330
Pazarlama Giderleri
-1.297.705 -1.093.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 118.669 278.317
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.372 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-560.543 -1.040.550
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 632.059 893.029
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.516 -147.521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
71.516 -147.521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
71.516 -147.521
DÖNEM KARI (ZARARI)
71.516 -147.521
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
71.516 -147.521
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-48.450 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -48.450
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-48.450 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.066 -147.521
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.066 -147.521http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848397


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.