KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:24
KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -64.346 1.731.855 13.544.920 10.509.081 95.795.125 95.795.125
Transferler
2.275.061 8.234.020 -10.509.081
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.540.067 3.540.067 3.540.067
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -64.346 4.006.916 21.778.940 3.540.067 99.335.192 99.335.192
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -69.026 4.006.916 21.778.940 4.657.052 100.447.497 100.447.497
Transferler
4.657.052 -4.657.052
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-948 14.391.058 14.390.110 14.390.110
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -69.974 4.006.916 26.435.992 14.391.058 114.837.607 114.837.607


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.878.540 -3.694.032
Dönem Karı (Zararı)
14.391.058 3.540.067
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14 14.391.058 3.540.067
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.431.421 -4.364.425
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.320 26.855
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.802.143 -3.406.352
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.802.143 -3.406.352
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
151.718 30.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
105.358 30.214
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
46.360 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
13 -126.446 -31.643
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.671.870 -983.499
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.840.000 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.831.870 -983.499
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.923.830 -2.869.674
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-377.310 -3.790.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-377.310 -3.790.274
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-476.566 2.239.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-476.566 2.239.683
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.983.472 -1.268.624
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.040 352.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.040 352.989
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.726 -403.448
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-187.726 -403.448
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.883.467 -3.694.032
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.927 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-819.594 189.023
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.130
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.130
Alınan Faiz
126.446 31.643
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-946.040 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 164.510
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ödenen Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.058.946 -3.505.009
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.058.946 -3.505.009
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.284.917 4.743.993
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.343.863 1.238.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.343.863 1.284.917
Finansal Yatırımlar
4 21.123.350 17.345.440
Ticari Alacaklar
906.528 528.949
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 72.610 312.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 833.918 216.887
Diğer Alacaklar
160.750 161.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
160.750 161.019
Stoklar
6 73.432.906 74.614.235
Peşin Ödenmiş Giderler
1.117.326 116.850
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.117.326 116.850
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15.837 10.910
Diğer Dönen Varlıklar
718.208 1.864.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 718.208 1.864.928
ARA TOPLAM
100.818.768 95.927.248
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
100.818.768 95.927.248
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 13.206.430 4.366.430
Maddi Duran Varlıklar
17.017 33.237
Tesis, Makine ve Cihazlar
17.017 33.237
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 1.100
Bilgisayar Yazılımları
0 1.100
Peşin Ödenmiş Giderler
6.881 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.881 0
Diğer Duran Varlıklar
8.464.929 7.849.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
9 8.464.929 7.849.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.695.257 12.249.767
TOPLAM VARLIKLAR
122.514.025 108.177.015
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
26.005 195.103
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 26.005 195.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
34.119 24.132
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.566.288 7.245.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.566.288 7.245.845
Kısa Vadeli Karşılıklar
184.323 91.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 137.963 91.012
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
46.360 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
54.292 47.010
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 54.292 47.010
ARA TOPLAM
6.865.027 7.603.102
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.865.027 7.603.102
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
151.058 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
151.058 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
474.562 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 474.562 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
185.771 126.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 185.771 126.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
811.391 126.416
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.676.418 7.729.518
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
114.837.607 100.447.497
Ödenmiş Sermaye
11 66.000.000 66.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 2.373.208 2.373.208
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.700.407 1.700.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-69.974 -69.026
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.974 -69.026
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.974 -69.026
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.006.916 4.006.916
Yasal Yedekler
4.006.916 4.006.916
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.435.992 21.778.940
Net Dönem Karı veya Zararı
14.391.058 4.657.052
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
114.837.607 100.447.497
TOPLAM KAYNAKLAR
122.514.025 108.177.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 10.532.059 13.232.152 3.238.490 6.868.349
Satışların Maliyeti
12 -1.904.818 -8.252.852 -493.302 -5.597.984
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.627.241 4.979.300 2.745.188 1.270.365
BRÜT KAR (ZARAR)
8.627.241 4.979.300 2.745.188 1.270.365
Genel Yönetim Giderleri
-2.786.130 -3.025.586 -933.600 -682.657
Pazarlama Giderleri
-3.687.440 -2.962.046 -1.340.033 -1.916.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.811.708 3.533.257 4.600 3.474.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.234 0 -2.234 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.963.145 2.524.925 473.921 2.145.883
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 10.427.913 1.015.142 1.263.802 385.926
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.391.058 3.540.067 1.737.723 2.531.809
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.391.058 3.540.067 1.737.723 2.531.809
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.391.058 3.540.067 1.737.723 2.531.809
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.391.058 3.540.067 1.737.723 2.531.809
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.391.058 3.540.067 1.737.723 2.531.809
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-948 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -948 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-948 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.390.110 3.540.067 1.737.723 2.531.809
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.390.110 3.540.067 1.737.723 2.531.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795545


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.