KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 - 21:11
KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -64.346 1.731.855 13.544.920 10.509.081 95.795.125 95.795.125
Transferler
2.275.061 8.234.020 -10.509.081
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.008.258 1.008.258 1.008.258
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -64.346 4.006.916 21.778.940 1.008.258 96.803.383 96.803.383
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.737.208 1.700.407 -69.026 4.006.916 21.778.940 4.657.052 100.447.497 100.447.497
Transferler
4.657.052 -4.657.052
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-948 12.653.335 12.652.387 12.652.387
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -69.974 4.006.916 26.435.992 12.653.335 113.099.884 113.099.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-777.322 -7.135.710
Dönem Karı (Zararı)
12.653.335 1.008.258
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16 12.653.335 1.008.258
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.747.072 -495.886
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 13.923 17.903
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.802.143 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-14 -1.802.143 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
118.309 115.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 71.949 115.427
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
46.360 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
15 -37.628 -11.647
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.039.533 -617.569
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -7.226.572 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.812.961 -617.569
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.678.028 -7.648.082
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-977.245 2.113.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-977.245 2.113.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.844.681 -1.982.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.844.681 -1.982.365
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
890.995 -5.857.989
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-136.743 138.873
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-136.743 138.873
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-610.354 -2.059.988
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-610.354 -2.059.988
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-771.765 -7.135.710
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.557 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.502.906 2.673.342
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.129
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.129
Alınan Faiz
15 37.628 11.647
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
1.465.278 2.668.824
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
725.584 -4.462.368
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
725.584 -4.462.368
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.284.917 4.743.993
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.010.501 281.625


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.010.501 1.284.917
Finansal Yatırımlar
4 17.693.123 17.345.440
Ticari Alacaklar
5 1.506.464 528.949
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 478.444 312.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.028.020 216.887
Diğer Alacaklar
160.749 161.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
160.749 161.019
Stoklar
6 73.911.955 74.614.235
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.243.861 116.850
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.243.861 116.850
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16.467 10.910
Diğer Dönen Varlıklar
9 411.000 1.864.928
ARA TOPLAM
97.954.120 95.927.248
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
97.954.120 95.927.248
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 13.206.430 4.366.430
Maddi Duran Varlıklar
20.244 33.237
Tesis, Makine ve Cihazlar
20.244 33.237
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
170 1.100
Bilgisayar Yazılımları
170 1.100
Peşin Ödenmiş Giderler
6.881 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.881 0
Diğer Duran Varlıklar
9.013.717 7.849.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
9 9.013.717 7.849.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.247.442 12.249.767
TOPLAM VARLIKLAR
120.201.562 108.177.015
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
56.335 195.103
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 56.335 195.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
33.987 24.132
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.850.549 7.245.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.850.549 7.245.845
Kısa Vadeli Karşılıklar
184.323 91.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 137.963 91.012
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
46.360 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
51.513 47.010
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 51.513 47.010
ARA TOPLAM
6.176.707 7.603.102
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.176.707 7.603.102
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
2.025 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.025 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
770.584 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 770.584 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
152.362 126.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 152.362 126.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
924.971 126.416
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.101.678 7.729.518
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
113.099.884 100.447.497
Ödenmiş Sermaye
11 66.000.000 66.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 2.373.208 2.373.208
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.700.407 1.700.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-69.974 -69.026
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.974 -69.026
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.974 -69.026
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.006.916 4.006.916
Yasal Yedekler
4.006.916 4.006.916
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.435.992 21.778.940
Net Dönem Karı veya Zararı
12.653.335 4.657.052
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
113.099.884 100.447.497
TOPLAM KAYNAKLAR
120.201.562 108.177.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 7.293.569 6.363.803 5.709.741 5.845.588
Satışların Maliyeti
12 -1.411.516 -2.654.868 -746.427 -2.312.283
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.882.053 3.708.935 4.963.314 3.533.305
BRÜT KAR (ZARAR)
5.882.053 3.708.935 4.963.314 3.533.305
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.852.530 -2.342.929 -708.200 -895.666
Pazarlama Giderleri
13 -2.347.407 -1.045.319 -1.254.131 -855.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.807.108 58.355 1.528.791 23.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0 0 -2.069.496
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.489.224 379.042 4.529.774 -264.585
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 9.164.111 629.216 1.044.510 -48.400
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.653.335 1.008.258 5.574.284 -312.985
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.653.335 1.008.258 5.574.284 -312.985
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.653.335 1.008.258 5.574.284 -312.985
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.653.335 1.008.258 5.574.284 -312.985
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.653.335 1.008.258 5.574.284 -312.985
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-948 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -948 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-948 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.652.387 1.008.258 5.574.284 -312.985
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.652.387 1.008.258 5.574.284 -312.985http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780729


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4552 Değişim: -0,05%
Düşük 7,4427 18.01.2021 Yüksek 7,4735
Açılış: 7,4586
9,0009 Değişim: -0,12%
Düşük 8,9816 18.01.2021 Yüksek 9,0469
Açılış: 9,0118
438,11 Değişim: 0,07%
Düşük 437,27 18.01.2021 Yüksek 439,08
Açılış: 437,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.