KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:27
KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 66.000.000 2.373.208 1.700.407 -59.869 -21.365.931 36.642.706 85.290.521
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.731.855 34.910.851 -36.642.706 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.864.738 14.864.738
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -59.869 1.731.855 13.544.920 14.864.738 100.155.259 100.155.259
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 66.000.000 2.373.208 1.700.407 -64.346 1.731.855 13.544.920 10.509.081 95.795.125
Transferler
2.275.060 8.234.021 -10.509.081 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.540.067 3.540.067
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -64.346 4.006.915 21.778.941 3.540.067 99.335.192 99.335.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.694.032 -25.713.836
Dönem Karı (Zararı)
3.540.067 14.864.738
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.540.067 14.864.738
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.364.425 30.321.313
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 26.855 38.362
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.376.138 32.179.519
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.214 56.192
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.406.352 32.123.327
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
12 -31.643 -1.200.028
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-983.499 -696.540
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -983.499 -696.540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.869.674 -70.899.887
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.790.274 -755.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.790.274 -755.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.239.683 -7.835.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.239.683 -7.835.551
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.268.624 -31.672.838
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
352.989 2.154.779
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
352.989 2.154.779
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-408.773 -32.331.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.325 -459.717
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.325 -459.717
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.694.032 -25.713.836
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
189.023 -5.129.087
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.130 -41.580
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.130 -41.580
Alınan Faiz
31.643 1.200.028
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-6.287.535
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
164.510
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.505.009 -30.842.923
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.505.009 -30.842.923
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.743.993 35.366.379
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.238.984 4.523.456


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.238.984 4.743.993
Finansal Yatırımlar
11.069.022 10.250.033
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.069.022 10.250.033
Ticari Alacaklar
4 6.765.368 2.975.094
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.728.677 40.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.036.691 2.935.087
Diğer Alacaklar
163.809 2.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
163.809 2.046
Stoklar
5 80.909.375 76.234.399
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.115.206 1.915.190
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.115.206 1.915.190
Diğer Dönen Varlıklar
7 1.619.867 11.274.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.619.867 11.274.709
ARA TOPLAM
102.881.631 107.395.464
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
102.881.631 107.395.464
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
38.444 46.935
Tesis, Makine ve Cihazlar
38.444 46.935
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.845 16.079
Bilgisayar Yazılımları
4.845 16.079
Diğer Duran Varlıklar
7 8.053.380 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8.053.380 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.096.669 63.014
TOPLAM VARLIKLAR
110.978.300 107.458.478
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 754.032 401.043
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 5.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
754.032 395.863
Ertelenmiş Gelirler
6 10.589.043 10.997.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10.589.043 10.997.816
Kısa Vadeli Karşılıklar
103.466 91.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
103.466 91.672
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 74.049 68.724
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
74.049 68.724
ARA TOPLAM
11.520.590 11.559.255
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.520.590 11.559.255
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
122.518 104.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
122.518 104.098
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.518 104.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.643.108 11.663.353
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
99.335.192 95.795.125
Ödenmiş Sermaye
66.000.000 66.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.373.208 2.373.208
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.700.407 1.700.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-64.346 -64.346
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-64.346 -64.346
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8 4.006.915 1.731.855
Yasal Yedekler
4.006.915 1.731.855
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.778.941 13.544.920
Net Dönem Karı veya Zararı
3.540.067 10.509.081
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
99.335.192 95.795.125
TOPLAM KAYNAKLAR
110.978.300 107.458.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 13.232.152 70.426.792 6.868.349 59.641.356
Satışların Maliyeti
9 -8.252.852 -54.711.484 -5.597.984 -48.727.197
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.979.300 15.715.308 1.270.365 10.914.159
BRÜT KAR (ZARAR)
4.979.300 15.715.308 1.270.365 10.914.159
Genel Yönetim Giderleri
10 -3.025.586 -2.787.885 -682.657 -832.593
Pazarlama Giderleri
10 -2.962.046 -820.319 -1.916.727 -583.618
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 3.533.257 861.066 3.474.902 13.534
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.524.925 12.968.170 2.145.883 9.511.482
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 1.015.142 1.896.568 385.926 409.981
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.540.067 14.864.738 2.531.809 9.921.463
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.540.067 14.864.738 2.531.809 9.921.463
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.540.067 14.864.738 2.531.809 9.921.463
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.540.067 14.864.738 2.531.809 9.921.463
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.540.067 14.864.738 2.531.809 9.921.463
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.540.067 14.864.738 2.531.809 9.921.463
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.540.067 14.864.738 2.531.809 9.921.463http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715908


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.