" />

KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2018 - 00:15
KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 66.000.000 2.373.208 1.700.407 -59.869 -21.365.931 36.642.706 85.290.521
Transferler
36.642.706 -36.642.706 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.545.751 3.545.751
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -59.869 15.276.755 3.545.751 88.836.272 88.836.272
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 66.000.000 2.373.208 1.700.407 -64.346 1.731.855 13.544.920 10.509.081 95.795.125
Transferler
10.509.081 10.509.091 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.321.243 1.321.243
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -64.346 1.731.855 24.054.001 132.243 97.116.368 97.116.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.154.484 -7.269.799
Dönem Karı (Zararı)
1.321.243 3.545.751
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.321.243 3.545.751
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.673.457 -810.383
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.506 9.145
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.004.347 5.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
65.149 5.138
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.069.496 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-189.303 -705.035
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-488.313 -119.631
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-488.313 -119.631
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.802.270 -10.005.167
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.425.068 4.538.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.425.068 4.538.281
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 705.035
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
544.152 -6.480.125
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
544.152 -6.480.125
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.710.703 -13.243.508
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.148.428 -55.246
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.148.428 -55.246
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
420.264 4.812.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
370.521 -282.407
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
370.521 -282.407
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.154.484 -7.269.799
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.104.362 -462.087
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.019
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.019
Alınan Faiz
189.303 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-461.068
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
2.915.059
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.050.122 -7.731.886
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.050.122 -7.731.886
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.743.993 35.366.379
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
693.871 27.634.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 693.871 4.743.993
Finansal Yatırımlar
7.823.287 10.250.033
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
15 7.823.287 10.250.033
Ticari Alacaklar
4 1.550.026 2.975.094
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34.170 40.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.515.856 2.935.087
Diğer Alacaklar
127 2.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
127 2.046
Stoklar
5 88.014.598 76.234.399
Peşin Ödenmiş Giderler
6 83.676 1.915.190
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
83.676 1.915.190
Diğer Dönen Varlıklar
7 12.563.990 11.274.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.563.990 11.274.709
ARA TOPLAM
110.729.575 107.395.464
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
110.729.575 107.395.464
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
42.174 46.935
Tesis, Makine ve Cihazlar
42.174 46.935
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.334 16.079
Bilgisayar Yazılımları
12.334 16.079
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.508 63.014
TOPLAM VARLIKLAR
110.784.083 107.458.478
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 1.549.471 401.043
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
900 5.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.548.571 395.863
Ertelenmiş Gelirler
11.418.080 10.997.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 11.418.080 10.997.816
Kısa Vadeli Karşılıklar
149.569 91.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
149.569 91.672
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
439.245 68.724
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 439.245 68.724
ARA TOPLAM
13.556.365 11.559.255
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.556.365 11.559.255
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
111.350 104.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
111.350 104.098
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.350 104.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.667.715 11.663.353
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
97.116.368 95.795.125
Ödenmiş Sermaye
66.000.000 66.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.373.208 2.373.208
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.700.407 1.700.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-64.346 -64.346
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-64.346 -64.346
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.731.855 1.731.855
Yasal Yedekler
8 1.731.855 1.731.855
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.054.001 13.544.920
Net Dönem Karı veya Zararı
1.321.243 10.509.081
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
97.116.368 95.795.125
TOPLAM KAYNAKLAR
110.784.083 107.458.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 518.215 7.891.380
Satışların Maliyeti
9 -342.585 -5.020.441
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
175.630 2.870.939
BRÜT KAR (ZARAR)
175.630 2.870.939
Genel Yönetim Giderleri
10 -1.447.263 -914.453
Pazarlama Giderleri
10 -189.489 -57.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 2.104.749 821.752
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
643.627 2.721.085
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 677.616 824.666
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.321.243 3.545.751
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.321.243 3.545.751
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.321.243 3.545.751
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.321.243 3.545.751
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.321.243 3.545.751
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.321.243 3.545.751
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.321.243 3.545.751http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679645


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.