KAP ***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 20:26
KAP ***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.602.303.214 -9.346.018 -182.123 115.463.905 1.017.940.890 80.645.302 3.880.882.922 -207 3.880.882.715
Transferler
18 -38.558.846 2.636.244 116.567.904 -80.645.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.290 -38.379.473 15.159 60.651.819 22.211.215 -49 22.211.166
Dönem Karı (Zararı)
60.651.819 60.651.819 -49 60.651.770
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.290 -38.379.473 15.159 -38.440.604 -38.440.604
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.563.668.078 -47.725.491 -182.123 15.159 118.100.149 1.134.508.794 60.651.819 3.903.094.137 -256 3.903.093.881
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.563.668.078 -47.725.491 -182.123 15.159 118.100.149 1.134.508.794 60.651.819 3.903.094.137 -256 3.903.093.881
Transferler
18 -38.347.980 5.007.719 93.992.080 -60.651.819
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.988.911.458 -78.962.749 23.797 -704.204.936 3.852.707.238 6.058.474.808 -19 6.058.474.789
Dönem Karı (Zararı)
3.852.707.238 3.852.707.238 -19 3.852.707.219
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.988.911.458 -78.962.749 23.797 -704.204.936 2.205.767.570 2.205.767.570
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 4.514.231.556 -126.688.240 -182.123 38.956 -704.204.936 123.107.868 1.228.500.874 3.852.707.238 9.961.568.945 -275 9.961.568.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.076.681.149 1.690.960.921
Dönem Karı (Zararı)
3.852.707.219 60.651.770
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.852.707.219 60.651.770
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.081.575.955 721.301.298
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
245.342.436 224.618.605
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.388.389 -363.711
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 1.976.684
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -363.711
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
11 5.411.705
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
72.433.555 52.637.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 67.392.650 47.933.082
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 5.040.905 4.704.868
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
208.516.296 83.088.841
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -71.895.481 -27.715.242
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 280.411.777 110.804.083
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
71.709.953 416.273.252
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.835.792 -68.513.398
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29,24,25 6.835.792 -68.513.398
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.021.476 -2.807.767
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -1.021.476 -2.807.767
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 614.325.221 16.305.407
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 -139.115.854 -9.037.890
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.838.357 9.100.009
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
739.212.192 926.062.281
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-425.490.504 -338.463.294
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.070.819 96.244.750
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.362.286.965 -66.457.996
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.567.190.124 -103.192.614
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.632.486.729 291.960.602
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.534.842 36.632.058
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
606.212.998 1.020.913.729
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.983.965 -11.574.954
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.673.495.366 1.708.015.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -13.755.582 -12.839.730
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -1.528.004 -824.118
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -581.530.631 -3.563.592
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 173.012
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-155.175.055 -292.356.019
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-375.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.721.029 2.277.562
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.721.029 2.277.562
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-299.123.479 -342.963.126
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-291.110.591 -338.621.053
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.012.888 -4.342.073
Alınan Temettüler
139.256.571 9.357.706
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-29.176 39.346.839
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.004.976.638 -173.306.277
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
199.469.407 1.371.038.285
Kredilerden Nakit Girişleri
199.469.407 1.371.038.285
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-934.036.344 -1.592.134.404
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-930.731.432 -1.591.661.961
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.304.912 -472.443
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.293.371
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
67.725.075 186.769.337
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-129.648.538 -49.942.097
Ödenen Faiz
-280.381.719 -115.459.269
Alınan Faiz
24 71.895.481 27.715.242
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.916.529.456 1.225.298.625
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.916.529.456 1.225.298.625
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33 1.440.224.611 214.925.986
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33 5.356.754.067 1.440.224.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
33 5.356.754.067 1.440.224.611
Finansal Yatırımlar
32.088 2.912
Ticari Alacaklar
1.691.709.451 1.280.971.039
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,6 267.587.450 232.939.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.424.122.001 1.048.031.529
Diğer Alacaklar
101.510.513 19.309.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 101.510.513 19.309.347
Stoklar
8 3.196.541.381 1.819.974.579
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.898.504.568 345.761.635
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 4.388.683 2.126.016
Diğer Dönen Varlıklar
17 88.232.027 23.273.597
ARA TOPLAM
12.337.672.778 4.931.643.736
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.337.672.778 4.931.643.736
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
27 485.969 485.969
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
27 7.817.019 7.817.019
Diğer Alacaklar
296.634 3.430.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 296.634 3.430.226
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 18.128.623 17.247.864
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 572.977 586.538
Maddi Duran Varlıklar
10 9.397.755.225 5.819.238.652
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.637.494
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 29.973.529 31.646.996
Şerefiye
5.411.705
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.973.529 26.235.291
Peşin Ödenmiş Giderler
9 20.241.236 5.794.045
Diğer Duran Varlıklar
2.025.535
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.477.296.747 5.887.884.803
TOPLAM VARLIKLAR
21.814.969.525 10.819.528.539
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
53.412.235 271.157.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
53.412.235 271.157.387
Banka Kredileri
30 53.412.235 269.916.367
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.241.020
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
983.237.154 444.620.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
983.237.154 444.620.759
Banka Kredileri
30 983.237.154 444.620.759
Ticari Borçlar
6.081.804.826 2.518.507.322
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,6 5.493.429 3.565.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.076.311.397 2.514.941.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 55.381.898 41.199.574
Diğer Borçlar
4.826.870 4.761.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.826.870 4.761.998
Türev Araçlar
29 55.087.671
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.020.765.986 1.414.487.108
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5,9 51.095.280 255.014.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.969.670.706 1.159.472.754
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 341.275.305 4.437.785
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.390.116 14.877.215
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 18.390.116 14.877.215
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 31.375.007 49.181.272
ARA TOPLAM
9.590.469.397 4.818.318.091
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.590.469.397 4.818.318.091
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.574.748.208 1.533.267.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.574.748.208 1.533.267.857
Banka Kredileri
30 1.574.748.208 1.532.637.212
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
630.645
Ticari Borçlar
129.204.240 79.269.519
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 129.204.240 79.269.519
Diğer Borçlar
8.203.595 3.109.684
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 8.203.595 3.109.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.183.812 7.249.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 7.183.812 7.249.692
Uzun Vadeli Karşılıklar
455.696.250 304.334.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 455.696.250 304.334.928
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 87.895.353 170.884.887
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.262.931.458 2.098.116.567
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.853.400.855 6.916.434.658
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.961.568.945 3.903.094.137
Ödenmiş Sermaye
18 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
18 -82.359.797 -82.359.797
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.387.400.149 1.515.775.623
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.387.543.316 1.515.942.587
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 4.514.231.556 1.563.668.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-126.688.240 -47.725.491
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Yabancı Para Çevrim Farkları
38.956 15.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-704.204.936
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-704.204.936
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-704.204.936
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 123.107.868 118.100.149
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.228.500.874 1.134.508.794
Net Dönem Karı veya Zararı
3.852.707.238 60.651.819
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-275 -256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.961.568.670 3.903.093.881
TOPLAM KAYNAKLAR
21.814.969.525 10.819.528.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 14.764.791.145 7.519.540.408
Satışların Maliyeti
19 -9.982.435.022 -6.375.479.747
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.782.356.123 1.144.060.661
BRÜT KAR (ZARAR)
4.782.356.123 1.144.060.661
Genel Yönetim Giderleri
20 -96.995.954 -86.998.349
Pazarlama Giderleri
20 -45.766.708 -35.692.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 3.316.771.378 583.572.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -3.158.943.994 -1.061.290.148
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.797.420.845 543.652.769
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 140.168.238 10.854.466
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.411.705
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.021.476 2.807.767
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.933.198.854 557.315.002
Finansman Gelirleri
24 373.346.006 412.561.146
Finansman Giderleri
25 -839.512.420 -892.918.971
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.467.032.440 76.957.177
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-614.325.221 -16.305.407
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -904.385.560 -11.985.650
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 290.060.339 -4.319.757
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.852.707.219 60.651.770
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.852.707.219 60.651.770
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19 -49
Ana Ortaklık Payları
3.852.707.238 60.651.819
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 28 3,37960000 0,05320000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.909.972.506 -38.440.604
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.422.805.164 -76.290
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -97.724.254 -47.534.029
Yabancı Para Çevrim Farkları
23.797 15.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-415.132.201 9.154.556
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-433.893.706
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 18.761.505 9.154.556
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-704.204.936
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-900.546.408
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
196.341.472
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
196.341.472
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.205.767.570 -38.440.604
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.058.474.789 22.211.166
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19 -49
Ana Ortaklık Payları
6.058.474.808 22.211.215http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006156


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: -0,25% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,1395 Değişim: 0,40%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,1455
Açılış: 16,0758
17,3061 Değişim: 0,05%
Düşük 17,2481 25.05.2022 Yüksek 17,3306
Açılış: 17,2966
968,01 Değişim: 0,18%
Düşük 963,01 25.05.2022 Yüksek 968,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.