KAP ***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 20:53
KAP ***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.648.845.313 2.865.752 -182.123 36.627.919 510.416.602 814.484.550 4.087.115.765 26 4.087.115.791
Transferler
-42.364.521 78.835.986 778.013.085 -814.484.550
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.177.578 -12.211.770 80.645.302 64.255.954 -233 64.255.721
Dönem Karı (Zararı)
80.645.302 80.645.302 -233 80.645.069
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -4.177.578 -12.211.770 -16.389.348 -16.389.348
Kar Payları
-270.488.797 -270.488.797 -270.488.797
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.602.303.214 -9.346.018 -182.123 115.463.905 1.017.940.890 80.645.302 3.880.882.922 -207 3.880.882.715
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.602.303.214 -9.346.018 -182.123 115.463.905 1.017.940.890 80.645.302 3.880.882.922 -207 3.880.882.715
Transferler
18 -38.558.846 2.636.244 116.567.904 -80.645.302 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.290 -38.379.473 15.159 60.651.819 22.211.215 -49 22.211.166
Dönem Karı (Zararı)
60.651.819 60.651.819 -49 60.651.770
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.290 -38.379.473 15.159 -38.440.604 -38.440.604
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.563.668.078 -47.725.491 -182.123 15.159 118.100.149 1.134.508.794 60.651.819 3.903.094.137 -256 3.903.093.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.690.960.921 1.227.016.748
Dönem Karı (Zararı)
60.651.770 80.645.069
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
60.651.770 80.645.069
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
721.301.298 422.272.889
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
224.618.605 200.190.604
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-363.711 -1.173.462
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 315.046
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -363.711 -1.488.508
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
52.637.950 43.498.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 47.933.082 43.226.508
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.704.868 271.836
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
83.088.841 80.572.717
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -27.715.242 -19.800.174
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 110.804.083 100.372.891
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24,25 -136.827.240 87.868.666
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
416.273.252 210.746.262
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
68.313.842 -54.708.734
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29 68.313.842 -54.708.734
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.807.767 -311.773
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -2.807.767 -311.773
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 16.305.407 -115.643.067
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 -9.037.890 -29.336.977
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 9.100.009 570.309
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
926.062.281 752.610.957
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-338.463.294 -167.428.991
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
96.244.750 -60.003.822
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-66.457.996 -99.233.925
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-103.192.614 -93.396.758
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
291.960.602 896.446.398
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.632.058 -8.421.056
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.020.913.729 288.828.996
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.574.954 -4.179.885
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.708.015.349 1.255.528.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -12.839.730 -21.134.322
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -824.118 -131.626
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -3.563.592 -7.377.179
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 173.012 130.960
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-292.356.019 -545.080.376
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-375.000 -375.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.277.562 3.706.742
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.277.562 3.706.742
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-342.963.126 -550.383.391
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -338.621.053 -548.811.597
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.342.073 -1.571.794
Alınan Temettüler
9.357.706 30.953.564
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
39.346.839 -28.982.291
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-173.306.277 -739.704.310
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.371.038.285 840.710.388
Kredilerden Nakit Girişleri
1.371.038.285 840.710.388
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.592.134.404 -1.088.178.753
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.591.661.961 -1.087.437.786
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-472.443 -740.967
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.293.371 -1.213.441
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
186.769.337 48.664.208
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-49.942.097 -136.532.874
Ödenen Temettüler
-270.488.797
Ödenen Faiz
-115.459.269 -152.465.215
Alınan Faiz
27.715.242 19.800.174
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.225.298.625 -57.767.938
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.225.298.625 -57.767.938
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33 214.925.986 272.693.924
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33 1.440.224.611 214.925.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
33 1.440.224.611 214.925.986
Finansal Yatırımlar
2.912 39.349.751
Ticari Alacaklar
1.280.971.039 963.888.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,6 232.939.510 148.165.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.048.031.529 815.723.052
Diğer Alacaklar
19.309.347 118.706.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 19.309.347 118.706.427
Türev Araçlar
29 13.226.171
Stoklar
8 1.819.974.579 1.746.028.472
Peşin Ödenmiş Giderler
9 345.761.635 218.214.616
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 2.126.016 6.110.289
Diğer Dönen Varlıklar
17 23.273.597 11.698.643
ARA TOPLAM
4.931.643.736 3.332.149.150
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.931.643.736 3.332.149.150
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
27 485.969 485.969
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
27 7.817.019 7.817.019
Diğer Alacaklar
3.430.226 277.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.430.226 277.896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 17.247.864 14.384.913
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 586.538 599.840
Maddi Duran Varlıklar
10 5.819.238.652 5.605.754.579
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 1.637.494 2.418.357
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 31.646.996 32.042.651
Şerefiye
5.411.705 5.411.705
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.235.291 26.630.946
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.794.045 30.148.450
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.887.884.803 5.693.929.674
TOPLAM VARLIKLAR
10.819.528.539 9.026.078.824
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30 271.157.387 11.907.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
271.157.387 11.907.322
Banka Kredileri
30 269.916.367 10.782.326
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 1.241.020 1.124.996
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30 444.620.759 416.163.327
Ticari Borçlar
2.518.507.322 2.259.398.988
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,6 3.565.604 3.541.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.514.941.718 2.255.857.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 41.199.574 38.139.783
Diğer Borçlar
4.761.998 3.762.667
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.761.998 3.762.667
Türev Araçlar
29 55.087.671
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.414.487.108 393.850.526
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5,9 255.014.354 60.587.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.159.472.754 333.263.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 4.437.785
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.877.215 10.996.465
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 14.877.215 10.996.465
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 49.181.272 19.718.018
ARA TOPLAM
4.818.318.091 3.153.937.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.818.318.091 3.153.937.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.533.267.857 1.528.333.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.533.267.857 1.528.333.955
Banka Kredileri
30 1.532.637.212 1.526.920.933
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 630.645 1.413.022
Ticari Borçlar
79.269.519 58.525.280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 79.269.519 58.525.280
Diğer Borçlar
3.109.684
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.109.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.249.692 6.972.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 7.249.692 6.972.545
Uzun Vadeli Karşılıklar
304.334.928 221.707.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 304.334.928 221.707.547
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 170.884.887 175.719.686
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.098.116.567 1.991.259.013
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.916.434.658 5.145.196.109
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.903.094.137 3.880.882.922
Ödenmiş Sermaye
18 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
18 -82.359.797 -82.359.797
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.515.775.623 1.592.775.073
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.515.942.587 1.592.957.196
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 1.563.668.078 1.602.303.214
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-47.725.491 -9.346.018
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.159
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 118.100.149 115.463.905
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.134.508.794 1.017.940.890
Net Dönem Karı veya Zararı
60.651.819 80.645.302
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-256 -207
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.903.093.881 3.880.882.715
TOPLAM KAYNAKLAR
10.819.528.539 9.026.078.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 7.519.540.408 6.076.355.980
Satışların Maliyeti
19 -6.375.479.747 -5.528.694.144
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.144.060.661 547.661.836
BRÜT KAR (ZARAR)
1.144.060.661 547.661.836
Genel Yönetim Giderleri
20 -86.998.349 -73.974.785
Pazarlama Giderleri
20 -35.692.060 -23.235.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 583.572.665 286.863.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.061.290.148 -490.052.625
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
543.652.769 247.262.380
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 10.854.466 31.431.557
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 2.807.767 311.773
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
557.315.002 279.005.710
Finansman Gelirleri
24 412.561.146 295.019.631
Finansman Giderleri
25 -892.918.971 -609.023.339
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
76.957.177 -34.997.998
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.305.407 115.643.067
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -11.985.650 -7.106.291
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -4.319.757 122.749.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
60.651.770 80.645.069
DÖNEM KARI (ZARARI)
60.651.770 80.645.069
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-49 -233
Ana Ortaklık Payları
60.651.819 80.645.302
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 28 0,05320000 0,07070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-38.440.604 -16.389.348
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-76.290 -4.177.578
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -47.534.029 -15.248.723
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.154.556 3.036.953
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 9.154.556 3.036.953
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-38.440.604 -16.389.348
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.211.166 64.255.721
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-49 -233
Ana Ortaklık Payları
22.211.215 64.255.954http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914275


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.