KAP ***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2019 - 21:50
KAP ***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 837.167.674 -1.777.503 -182.123 34.304.148 250.056.427 251.545.436 2.447.551.236 -156.142 2.447.395.094
Transferler
12 -6.154.935 2.323.771 255.376.600 -251.545.436
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.153.905 438.984.845 442.138.750 -59.122 442.079.628
Dönem Karı (Zararı)
438.984.845 438.984.845 -59.122 438.925.723
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.153.905 3.153.905 3.153.905
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.379.425 -2.379.425 -2.379.425
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 831.012.739 1.376.402 -182.123 36.627.919 505.433.027 438.984.845 2.887.310.561 -215.264 2.887.095.297
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.648.845.313 2.865.752 -182.123 36.627.919 510.416.602 814.484.550 4.087.115.765 26 4.087.115.791
Transferler
12 -19.704.413 78.835.986 755.352.977 -818.484.550
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.300.137 170.159.724 159.859.587 -98 159.859.489
Dönem Karı (Zararı)
170.159.724 170.159.724 -98 170.159.626
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.300.137 -10.300.137 -10.300.137
Kar Payları
-135.401.689 -135.401.689 -135.401.689
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.629.140.900 -7.434.385 -182.123 115.463.905 1.130.367.890 170.159.724 4.111.573.663 -72 4.111.573.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
851.137.726 684.981.703
Dönem Karı (Zararı)
170.159.626 438.925.723
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
170.159.626 438.925.723
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
207.832.754 416.456.194
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 100.462.176 74.749.820
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
127.246 -3.977.421
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
117.662 22.047
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 9.584 -3.999.468
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.212.147 19.356.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 21.893.519 17.177.533
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.318.628 2.179.021
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38.354.343 19.148.539
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -13.035.383 -28.734.294
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 51.389.726 47.135.975
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
746.858
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 0 -38.053.522
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
161.167.434 323.622.631
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10.153.211 3.418.907
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 10.153.211 3.418.907
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.885.973 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.885.973 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -104.820.456 50.093.564
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -29.471.911 -30.049.278
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 5.762.591 -1.853.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
476.795.409 -162.180.018
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.286.706 215.833.773
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.642.914 3.462.950
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
306.740.080 -127.322.752
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-369.951.601 -39.132.747
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
272.243.373 46.121.331
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.248.708 18.197.081
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
297.028.439 -276.758.834
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.869.798 -2.580.820
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
854.787.789 693.201.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -7.229.256 -5.471.919
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -205.462 -939.459
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 3.784.655 -1.808.818
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-212.871.609 -83.628.423
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-187.500 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
463.616 526.350
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 463.616 526.350
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-250.792.186 -104.972.265
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -250.202.696 -104.623.555
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -589.490 -348.710
Alınan Temettüler
30.926.154 30.049.278
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.718.307 -9.231.786
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-431.243.015 -265.174.649
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
12 0 -2.379.425
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
263.952.546 247.191.051
Kredilerden Nakit Girişleri
263.952.546 247.191.051
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-502.056.107 -518.684.498
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-502.056.107 -518.684.498
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-148.990 -888.225
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
18 0 33.738.050
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-20.306.422 -7.521.415
Ödenen Temettüler
-135.401.689 0
Ödenen Faiz
-50.317.736 -44.369.006
Alınan Faiz
18 13.035.383 28.734.294
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 0 -995.475
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
207.023.102 336.178.631
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
207.023.102 336.178.631
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
272.693.924 989.792.357
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 479.717.026 1.325.970.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 479.717.026 272.693.924
Finansal Yatırımlar
3.649.153 10.367.460
Ticari Alacaklar
5 825.253.012 807.331.143
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,21 184.737.613 171.179.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 640.515.399 636.152.059
Diğer Alacaklar
51.196.156 58.844.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
51.196.156 58.844.522
Stoklar
6 1.336.450.404 1.645.139.492
Peşin Ödenmiş Giderler
9 487.803.662 101.854.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 2.054.746 11.190.576
Diğer Dönen Varlıklar
20.231.284 6.378.752
ARA TOPLAM
3.206.355.443 2.913.800.401
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.206.355.443 2.913.800.401
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
485.969 485.969
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
7.817.019 7.817.019
Diğer Alacaklar
279.345 273.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
279.345 273.893
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12.162.011 15.314.727
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
606.664 613.142
Maddi Duran Varlıklar
7 5.361.135.818 5.204.246.496
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 33.152.755 34.975.699
Peşin Ödenmiş Giderler
9 37.114.247 53.111.776
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 0 988.090
Diğer Duran Varlıklar
1.157.272 1.140.007
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.453.911.100 5.318.966.818
TOPLAM VARLIKLAR
8.660.266.543 8.232.767.219
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 21.449.567
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 456.219.127 473.774.526
Ticari Borçlar
5 1.635.714.183 1.378.424.408
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 1.056.953 2.838.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.634.657.230 1.375.586.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
48.005.146 26.350.398
Diğer Borçlar
3.301.032 2.880.751
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.301.032 2.880.751
Türev Araçlar
31.329.352 41.482.563
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 401.507.237 104.245.375
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9,21 86.454.623 21.460.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 315.052.614 82.784.715
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 270.556 5.351.175
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 12.838.675 10.856.255
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 12.838.675 10.856.255
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29.984.054 40.810.375
ARA TOPLAM
2.619.169.362 2.105.625.393
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.619.169.362 2.105.625.393
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.458.616.130 1.492.370.210
Ticari Borçlar
5 57.646.160 53.046.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 57.646.160 53.046.400
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.515.277 7.748.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 7.515.277 7.748.700
Uzun Vadeli Karşılıklar
211.961.156 184.366.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 211.961.156 184.366.638
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 193.784.867 302.494.087
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.929.523.590 2.040.026.035
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.548.692.952 4.145.651.428
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.111.573.663 4.087.115.765
Ödenmiş Sermaye
12 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
12 -82.359.797 -82.359.797
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.621.524.392 1.651.528.942
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.621.706.515 1.651.711.065
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.629.140.900 1.648.845.313
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.434.385 2.865.752
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 115.463.905 36.627.919
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.130.367.890 510.416.602
Net Dönem Karı veya Zararı
170.159.724 814.484.550
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-72 26
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.111.573.591 4.087.115.791
TOPLAM KAYNAKLAR
8.660.266.543 8.232.767.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 3.275.355.632 2.548.691.978 1.639.298.663 1.260.185.310
Satışların Maliyeti
14 -2.882.832.145 -1.749.862.160 -1.419.002.413 -819.006.174
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
392.523.487 798.829.818 220.296.250 441.179.136
BRÜT KAR (ZARAR)
392.523.487 798.829.818 220.296.250 441.179.136
Genel Yönetim Giderleri
15 -35.063.281 -23.848.461 -18.563.736 -12.489.855
Pazarlama Giderleri
15 -10.338.210 -15.339.221 -5.439.527 -5.639.259
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 139.496.048 300.858.219 99.190.235 214.388.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -253.581.427 -293.806.577 -117.514.298 -207.907.431
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
233.036.617 766.693.778 177.968.924 429.531.044
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 30.568.159 31.082.599 760.264 613.246
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-1.885.973 221.938 -936.184 427.163
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
261.718.803 797.998.315 177.793.004 430.571.453
Finansman Gelirleri
18 136.557.656 75.231.282 98.654.566 41.899.025
Finansman Giderleri
19 -332.937.289 -384.210.310 -179.596.504 -244.258.275
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.339.170 489.019.287 96.851.066 228.212.203
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
104.820.456 -50.093.564 5.727.888 -24.339.806
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-270.556 -203.482 -4.849 -55.940
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 105.091.012 -49.890.082 5.732.737 -24.283.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
170.159.626 438.925.723 102.578.954 203.872.397
DÖNEM KARI (ZARARI)
170.159.626 438.925.723 102.578.954 203.872.397
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-98 -59.122 -86 -46.151
Ana Ortaklık Payları
170.159.724 438.984.845 102.579.040 203.918.548
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,14930000 0,38510000 0,09000000 0,17890000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.300.137 3.153.904 -10.219.504 3.153.904
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
80.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -12.930.255 3.886.686 -10.300.137 3.886.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.630.118 -732.782 -732.782
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 2.630.118 -732.782 -732.782
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.300.137 3.153.904 -10.219.504 3.153.904
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.859.489 442.079.627 92.359.450 207.026.301
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-98 -59.122 -86 -46.151
Ana Ortaklık Payları
159.859.587 442.138.749 92.359.536 207.072.452http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780344


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.