KAP ***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2018 - 19:34
KAP ***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 4.533.749 884.492.540 -182.123 33.450.113 361.861.436 -123.789.879 2.237.501.123 -115.062 2.237.386.061
Transferler
12 -9.678.607 854.035 -114.965.307 123.789.879
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.107.172 180.491.471 172.384.299 -774 172.383.525
Dönem Karı (Zararı)
180.491.471 180.491.471 -774 180.490.697
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.107.172 -8.107.172 -8.107.172
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-698.110 -698.110 -698.110
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 -3.573.423 874.813.933 -182.123 874.813.933 34.304.148 246.896.129 180.491.471 2.409.187.312 -115.836 2.409.071.476
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 -1.777.503 837.167.674 -182.123 837.167.674 34.304.148 250.056.427 251.545.436 2.447.551.236 -156.142 2.447.395.094
Transferler
12 -9.230.501 -9.230.501 2.323.771 258.452.166 -251.545.436
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.153.904 486.592.081 489.745.985 -211.567 489.534.418
Dönem Karı (Zararı)
486.592.081 486.592.081 -211.567 486.380.514
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.153.904 3.153.904 3.153.904
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.379.425 -2.379.425 -2.379.425
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.376.401 827.937.173 -182.123 827.937.173 36.627.919 508.508.593 486.592.081 2.934.917.796 -367.709 2.934.550.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
496.949.328 1.016.236.804
Dönem Karı (Zararı)
486.380.514 180.490.697
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
486.380.514 180.490.697
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
717.908.576 269.246.412
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 107.083.277 91.476.736
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.999.302 -127.931
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
282.398
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.999.302 -410.329
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.065.972 27.080.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 25.738.125 24.637.438
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.327.847 911.659
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.531.203
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.121.237 55.833.596
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -51.584.171 -14.805.532
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 72.375.525 75.240.778
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-9.670.117 -4.601.650
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -118.799.828 26.789.739
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
763.450.742 92.274.999
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.594.226 -640.695
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -11.594.226 -640.695
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.265.032 886.644
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.265.032 886.644
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -39.707.422 -13.856.183
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -30.049.278 -8.072.694
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 9.072.372 -2.398.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-691.680.884 575.334.068
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
66.716.944 -115.980.806
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.268.788 -10.660.607
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-580.103.636 -112.354.389
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-307.361.358 78.613.320
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
681.122.308 476.761.035
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.952.006 38.494.441
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-529.762.706 203.072.290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.071.642 17.388.784
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
512.608.206 1.025.071.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -9.305.735 -7.530.227
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -939.459
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -5.413.684 -1.304.146
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-174.560.305 -109.938.795
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.381.719 1.289.058
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 3.381.719 1.289.058
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-198.314.529 -119.855.086
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -197.453.837 -117.842.395
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -860.692 -2.012.691
Alınan Temettüler
17 30.049.278 8.627.233
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.676.773
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-291.581.698 -398.075.552
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
12 -2.379.425 -698.110
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.985.501 95.006.440
Kredilerden Nakit Girişleri
12.985.501 95.006.440
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-390.198.473 -396.658.558
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-390.198.473 -396.658.558
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-482.711 -1.036.179
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
18 118.258.612 15.302.718
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
19 -11.295.671 -35.158.087
Ödenen Faiz
-69.387.983 -90.871.785
Alınan Faiz
18 51.584.171 14.805.532
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 -665.719 1.232.477
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.807.325 508.222.457
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.807.325 508.222.457
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 989.154.857 329.638.278
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.019.962.182 837.860.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.021.265.401 989.792.357
Finansal Yatırımlar
9.676.773
Ticari Alacaklar
686.686.488 771.411.128
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 149.221.594 158.339.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 537.464.894 613.072.007
Diğer Alacaklar
24.013.777 11.747.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.013.777 11.747.480
Türev Araçlar
11.594.225
Stoklar
6 1.344.604.617 755.691.958
Peşin Ödenmiş Giderler
9 531.753.435 250.375.980
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 8.962.287 4.951.678
Diğer Dönen Varlıklar
12.554.265 3.764.708
ARA TOPLAM
3.651.111.268 2.787.735.289
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.651.111.268 2.787.735.289
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.302.988 8.302.988
Diğer Alacaklar
275.275 272.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
275.275 272.783
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13.570.863 14.835.895
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
616.901 627.139
Maddi Duran Varlıklar
7 4.067.383.883 3.945.574.080
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 35.157.649 37.005.809
Peşin Ödenmiş Giderler
9 35.490.113 9.506.210
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 159.276.042 120.034.575
Diğer Duran Varlıklar
157.909 3.875.824
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.320.231.623 4.140.035.303
TOPLAM VARLIKLAR
7.971.342.891 6.927.770.592
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 13.081.933 46.381.702
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 550.159.870 460.729.228
Ticari Borçlar
2.049.708.595 1.408.679.724
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 4.333.960 2.562.623
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.045.374.635 1.406.117.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
37.163.699 29.808.867
Diğer Borçlar
3.026.859 1.932.604
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.026.859 1.932.604
Türev Araçlar
11.836.887
Ertelenmiş Gelirler
331.430.050 861.192.756
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9,21 76.946.570 203.096.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 254.483.480 658.095.877
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 191.192 1.327.440
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.312.715 9.924.327
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 13.312.715 9.924.327
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.438.394 28.011.847
ARA TOPLAM
3.012.513.307 2.859.825.382
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.012.513.307 2.859.825.382
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.773.464.720 1.403.941.398
Ticari Borçlar
61.060.143 39.572.148
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 61.060.143 39.572.148
Ertelenmiş Gelirler
7.873.161 7.700.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 7.873.161 7.700.801
Uzun Vadeli Karşılıklar
181.881.473 169.335.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 181.881.473 169.335.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.024.279.497 1.620.550.116
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.036.792.804 4.480.375.498
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.934.917.796 2.447.551.236
Ödenmiş Sermaye
12 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
12 -82.359.797 -79.980.372
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
829.131.451 835.208.048
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
829.313.574 835.390.171
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 827.937.173 837.167.674
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.376.401 -1.777.503
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 36.627.919 34.304.148
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
508.508.593 250.056.427
Net Dönem Karı veya Zararı
486.592.081 251.545.436
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-367.709 -156.142
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.934.550.087 2.447.395.094
TOPLAM KAYNAKLAR
7.971.342.891 6.927.770.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 3.952.160.740 2.818.391.571 1.403.468.762 953.752.538
Satışların Maliyeti
14 -2.633.665.943 -2.420.419.515 -883.803.783 -791.219.551
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.318.494.797 397.972.056 519.664.979 162.532.987
BRÜT KAR (ZARAR)
1.318.494.797 397.972.056 519.664.979 162.532.987
Genel Yönetim Giderleri
15 -39.318.361 -32.065.218 -15.469.900 -11.590.460
Pazarlama Giderleri
15 -20.364.081 -27.323.426 -5.024.860 -8.338.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 956.993.315 180.390.902 656.135.096 52.623.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -989.665.734 -209.496.788 -695.859.157 -65.345.272
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.226.139.936 309.477.526 459.446.158 129.881.862
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 31.560.638 9.373.952 478.039 439.867
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-1.515.032 -886.644 -1.736.970 -503.858
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.256.185.542 317.964.834 458.187.227 129.817.871
Finansman Gelirleri
18 317.577.976 138.177.191 242.346.694 23.886.639
Finansman Giderleri
19 -1.127.090.426 -289.507.511 -742.880.116 -80.074.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
446.673.092 166.634.514 -42.346.195 73.630.097
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
39.707.422 13.856.183 89.800.986 2.380.416
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -266.827 -466.794 -63.345 -159.345
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 39.974.249 14.322.977 89.864.331 2.539.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
486.380.514 180.490.697 47.454.791 76.010.513
DÖNEM KARI (ZARARI)
486.380.514 180.490.697 47.454.791 76.010.513
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-211.567 -774 -152.445 -15.504
Ana Ortaklık Payları
486.592.081 180.491.471 47.607.236 76.026.017
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 0,42680000 0,15830000 0,04180000 0,06670000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.153.904 -8.107.172
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 3.886.686 -8.723.115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-732.782 615.943
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 -732.782 615.943
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.153.904 -8.107.172
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
489.534.418 172.383.525 47.454.791 76.010.513
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-211.567 -774 -152.445 -15.504
Ana Ortaklık Payları
489.745.985 172.384.299 47.607.236 76.026.017http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717133


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.937 Değişim: 0,33% Hacim : 50.165 Mio.TL Son veri saati : 13:18
Düşük 8.886 05.03.2024 Yüksek 8.960
Açılış: 8.913
31,6003 Değişim: 0,09%
Düşük 31,4989 05.03.2024 Yüksek 31,8047
Açılış: 31,5708
34,3443 Değişim: 0,07%
Düşük 34,2443 05.03.2024 Yüksek 34,5415
Açılış: 34,319
2.160,69 Değişim: 0,55%
Düşük 2.142,65 05.03.2024 Yüksek 2.166,01
Açılış: 2.148,95
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.