" />

KAP ***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 20:04
KAP ***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 4.250.000 74 80.456 150.305 414.535 4.895.370 4.895.370
Transferler
414.535 -414.535 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.197.805 1.197.805 1.197.805
Kar Payları
-3.554 -3.554 -3.554
Dönem Sonu Bakiyeler
10 4.250.000 74 80.456 561.286 1.197.805 6.089.621 6.089.621
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 4.250.000 74 80.456 561.286 1.197.805 6.089.621 6.089.621
Transferler
1.197.805 -1.197.805 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.063.997 -1.063.997 -1.063.997
Dönem Sonu Bakiyeler
10 4.250.000 74 80.456 1.759.091 -1.063.997 5.025.624 5.025.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.481.153 -58.275
Dönem Karı (Zararı)
-1.063.997 1.197.805
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 -1.063.997 1.197.805
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
667.155 -769.702
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.411.931
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.411.931
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.218 10.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 12.218 10.671
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 -884.148 -1.119.048
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -884.148 -1.119.048
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 127.154 338.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.187.582 -486.378
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3 7.079.336
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 7.079.336
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 37.753 22.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 40.053
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 2.030.440
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 2.030.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-509.205
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
147.153
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-656.358
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.790.740 -58.275
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -309.587
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.506.802
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
17 -8.506.802
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -25.649 -58.275
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -25.649 -58.275
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.902 92.177
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.253 33.902


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.253 33.902
Diğer Alacaklar
3 468.605 6.663.793
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,6 468.605 6.663.793
ARA TOPLAM
476.858 6.697.695
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
476.858 6.697.695
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
17 7.094.871
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 8.323 5.123
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.103.194 5.123
TOPLAM VARLIKLAR
7.580.052 6.702.818
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
60.633 22.880
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 60.633 22.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 108.961 68.908
Diğer Borçlar
2.216.646 186.206
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,6 1.677.613 4.323
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 539.033 181.883
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 130.354 309.587
ARA TOPLAM
2.516.594 587.581
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.516.594 587.581
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
37.834 25.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 37.834 25.616
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.834 25.616
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.554.428 613.197
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.025.624 6.089.621
Ödenmiş Sermaye
10 4.250.000 4.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 74 74
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 80.456 80.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 1.759.091 561.286
Net Dönem Karı veya Zararı
10 -1.063.997 1.197.805
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.025.624 6.089.621
TOPLAM KAYNAKLAR
7.580.052 6.702.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
12 -406.533 -324.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.912 41.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -6.428
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-408.049 -283.114
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 884.148 1.819.594
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.411.931 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-935.832 1.536.480
Finansman Giderleri
15 -1.011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-936.843 1.536.480
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-127.154 -338.675
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -130.354 -340.809
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 3.200 2.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.063.997 1.197.805
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.063.997 1.197.805
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
18 -1.063.997 1.197.805
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,25040000 0,28180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.063.997 1.197.805
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18 -1.063.997
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.059 Değişim: 0,31% Hacim : 59.714 Mio.TL Son veri saati : 14:35
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.068
Açılış: 11.035
33,0345 Değişim: 0,64%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0472
Açılış: 32,8228
35,9728 Değişim: 0,36%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 35,9771
Açılış: 35,8438
2.548,67 Değişim: -0,03%
Düşük 2.541,55 12.07.2024 Yüksek 2.561,50
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.