KAP ***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:26
KAP ***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 4.250.000 74 80.456 150.305 414.535 4.895.370 4.895.370
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
4.250.000 74 80.456 150.305 414.535 4.895.370 4.895.370
Transferler
27 414.535 -414.535
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
689.646 689.646 689.646
Dönem Karı (Zararı)
27 689.646 689.646 689.646
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.554 -3.554 -3.554
Dönem Sonu Bakiyeler
27 4.250.000 74 80.456 561.286 689.646 5.581.462 5.581.462
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 4.250.000 74 80.456 561.286 1.197.805 6.089.621 6.089.621
Transferler
27 1.197.805 -1.197.805
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
862.539 862.539 862.539
Dönem Karı (Zararı)
27 862.539 862.539 862.539
Dönem Sonu Bakiyeler
27 4.250.000 74 80.456 1.759.091 862.539 6.952.160 6.952.160


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.108 -91.811
Dönem Karı (Zararı)
862.539 892.727
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.166.194 665
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.945 4.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.945 4.219
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.450.824
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -1.450.824
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 272.685 -3.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
587.134 -926.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 279.342 -981.222
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,37 279.342 -981.222
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -3.441 -5.243
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 18.405 9.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 32.604 39.259
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 260.224 -25.985
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 268.071
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 -7.847
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 36.605
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 44
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 36.561
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
283.479 -33.376
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-309.587 -58.435
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.108 -91.811
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.108 -91.811
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 33.902 92.177
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 7.794 366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7.794 33.902
Diğer Alacaklar
3 7.835.275 6.663.793
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 7.834.632 6.663.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
643 0
Peşin Ödenmiş Giderler
3.441
Diğer Dönen Varlıklar
7.847
ARA TOPLAM
7.854.357 6.697.695
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.854.357 6.697.695
DURAN VARLIKLAR

Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.123
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 5.123
TOPLAM VARLIKLAR
7.854.357 6.702.818
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
41.285 22.880
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
41.285 22.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
101.512 68.908
Diğer Borçlar
454.277 186.206
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16.369 4.323
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
437.908 181.883
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
309.587
ARA TOPLAM
597.074 587.581
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
597.074 587.581
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
37.561 25.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
37.561 25.616
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
267.562
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
305.123 25.616
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
902.197 613.197
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.952.160 6.089.621
Ödenmiş Sermaye
4 4.250.000 4.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4 74 74
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4 80.456 80.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.759.091 561.286
Net Dönem Karı veya Zararı
862.539 1.197.805
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.952.160 6.089.621
TOPLAM KAYNAKLAR
7.854.357 6.702.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
5 -308.162 -204.863 -111.763 -71.180
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.742 -75
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.427 -88 -88
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-314.589 -182.209 -111.763 -71.343
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6 1.450.824 1.074.936 485.853 494.324
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.136.235 892.727 374.090 422.981
Finansman Giderleri
-1.011 -1.011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.135.224 892.727 373.079 422.981
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-272.685 -203.081 -91.081 -111.704
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-197.362 -105.342
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-272.685 -5.719 -91.081 -6.362
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
862.539 689.646 281.998 311.277
DÖNEM KARI (ZARARI)
862.539 689.646 281.998 311.277
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
862.539 689.646 281.998 311.277
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,20300000 0,16230000 0,06640000 0,07320000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
862.539 689.646 281.998 311.277
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
862.539 689.646 281.998 311.277http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794631


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.557 Değişim: -1,27% Hacim : 25.351 Mio.TL Son veri saati : 10:57
Düşük 9.556 16.04.2024 Yüksek 9.646
Açılış: 9.645
32,4497 Değişim: 0,12%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,4890
Açılış: 32,411
34,4985 Değişim: 0,01%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,5518
Açılış: 34,4942
2.466,63 Değişim: -0,67%
Düşük 2.465,34 16.04.2024 Yüksek 2.494,04
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.