KAP ***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2018 - 18:32
KAP ***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.250.000 74 60.968 -164.811 484.909 4.631.140 4.631.140
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
484.909 -484.909 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
104.748 104.748 104.748
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.250.000 74 60.968 320.098 104.748 4.735.888 4.735.888
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.250.000 74 80.456 150.305 414.535 4.895.370 4.895.370
Diğer Düzeltmeler
-3.554 -3.554 -3.554
Transferler
414.535 -414.535 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
378.369 378.369 378.369
Dönem Sonu Bakiyeler
4.250.000 74 80.456 561.286 378.369 5.270.185 5.270.185


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-88.518 -24.973
Dönem Karı (Zararı)
469.746 124.929
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-341 4.247
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.213 4.247
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-499.488 -134.079
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-10.400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-523.212 -86.130
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.575 -8.627
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.407 -19.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.727 -3.247
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.121 -6.814
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44 390
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
44 390
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-30.083 -4.903
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-58.435 -20.070
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-88.518 -24.973
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-88.518 -24.973
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
92.177 39.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.659 14.036


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.659 92.177
Diğer Alacaklar
5.422.044 4.898.832
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 5.422.044 4.898.832
Peşin Ödenmiş Giderler
7.575
Diğer Dönen Varlıklar
0 44
ARA TOPLAM
5.433.278 4.991.053
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.433.278 4.991.053
DURAN VARLIKLAR

Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.632 2.989
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.632 2.989
TOPLAM VARLIKLAR
5.436.910 4.994.042
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7.460 53
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25.091 17.364
Diğer Borçlar
55.218 39.097
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.866
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
45.352 39.097
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
60.798 27.213
ARA TOPLAM
148.567 83.727
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
148.567 83.727
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
18.158 14.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.158 14.945
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.158 14.945
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
166.725 98.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.270.185 4.895.370
Ödenmiş Sermaye
4 4.250.000 4.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4 74 74
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4 80.456 80.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
561.286 150.305
Net Dönem Karı veya Zararı
378.369 414.535
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.270.185 4.895.370
TOPLAM KAYNAKLAR
5.436.910 4.994.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
5 -133.683 -126.406 -70.073 -71.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.817 22.817
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-110.866 -126.406 -47.256 -71.337
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6 580.612 10.400 375.955 10.400
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
6 0 800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
469.746 -116.006 328.699 -60.137
Finansman Gelirleri
273.011 131.174
Finansman Giderleri
-32.076 -31.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
469.746 124.929 328.699 39.073
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-91.377 -20.181 -63.703 -5.270
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-92.020 -17.189 -64.172 -3.647
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
643 -2.992 469 -1.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
378.369 104.748 264.996 33.803
DÖNEM KARI (ZARARI)
378.369 104.748 264.996 33.803
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
378.369 104.748 264.996 33.803
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,08900000 0,02470000 0,06240000 0,00800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
378.369 104.748 264.996 33.803
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
378.369 104.748 264.996 33.803http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700063


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,57% Hacim : 13.068 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8722 Değişim: 0,62%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8951
Açılış: 8,8173
10,3696 Değişim: 0,49%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,4078
Açılış: 10,3186
495,68 Değişim: -0,10%
Düşük 493,36 28.09.2021 Yüksek 497,83
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.