KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 18:49
KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -2.013 137.390 2.522.473 1.173.747 3.987.676 3.987.676
Transferler
1.173.747 -1.173.747
Dönem Karı (Zararı)
1.767.292 1.767.292 1.767.292
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.081 5.538 3.457 3.457
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -4.094 5.538 137.390 3.696.220 1.767.292 5.758.425 5.758.425
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -4.094 5.538 137.390 3.696.220 1.767.292 5.758.425 5.758.425
Transferler
1.767.292 -1.767.292
Dönem Karı (Zararı)
1.810.379 1.810.379 1.810.379
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
366 -5.538 -5.172 -5.172
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -3.728 137.390 5.463.512 1.810.379 7.563.632 7.563.632


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.308.579 1.496.405
Dönem Karı (Zararı)
1.810.379 1.767.292
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.810.379 1.767.292
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
584.460 351.657
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12,13 225.166 224.847
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
44.317 -1.341
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.167 2.639
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.980
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 36.598
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.767
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
2.785
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
335.822 115.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.479 2.695
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.199 4.743
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
316.854 108.144
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.710
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-561.436 -559.017
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -568.489 -559.017
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.053
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.398
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6.398
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 540.718 491.183
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -127 74.005
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-509.018 -196.086
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -2.926 1.052
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-498.057 -135.226
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -355.178 -99.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-142.879 -35.308
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -61.736 -73.595
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 8.052 -16.046
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 35.988 14.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 4.128 2.183
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16 7.670 3.655
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.137 7.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8 -23.126 -1.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20.989 8.215
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.885.821 1.922.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -2.004 3.506
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -146.149 -56.937
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -429.089 -373.027
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
250.799 412.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
521 468
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-300.765 -146.860
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-299.930 -146.052
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-835 -808
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -18.500
Alınan Faiz
569.543 559.017
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.273 -109.491
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -14.491 -6.856
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 -5.782 -102.635
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.539.105 1.799.539
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.539.105 1.799.539
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.358.257 2.558.718
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.897.362 4.358.257


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.921.786 4.383.735
Ticari Alacaklar
102 317
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 102 317
Diğer Alacaklar
32.516 29.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 32.516 29.166
Stoklar
6 406.068 380.930
Peşin Ödenmiş Giderler
7 46.998 20.714
Diğer Dönen Varlıklar
8 958 2.287
ARA TOPLAM
6.408.428 4.817.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.408.428 4.817.149
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 300.800 302.118
Diğer Alacaklar
727.803 372.547
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,25 726.987 371.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 816 738
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 117.905 101.794
Maddi Duran Varlıklar
12 659.474 571.383
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 12.341 4.506
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.325 15.457
Şerefiye
13 11.232 14.017
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.093 1.440
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.839 38.175
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 110.060 102.181
Diğer Duran Varlıklar
8 28.007 23.304
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.972.554 1.531.465
TOPLAM VARLIKLAR
8.380.982 6.348.614
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.383 3.902
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.383 3.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 5.383 3.902
Ticari Borçlar
103.579 67.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 103.579 67.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 21.870 17.742
Diğer Borçlar
622 749
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 503 657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25 119 92
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
439 331
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 118.037 139.425
Kısa Vadeli Karşılıklar
362.522 175.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 10.059 9.653
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 352.463 165.402
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.859 1.182
ARA TOPLAM
614.311 405.977
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
614.311 405.977
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.855 545
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.855 545
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 8.855 545
Diğer Borçlar
40.308 32.619
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16 40.308 32.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
153.876 151.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 34.384 25.689
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 119.492 125.359
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
203.039 184.212
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
817.350 590.189
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.563.632 5.758.425
Ödenmiş Sermaye
18 152.500 152.500
Sermaye Düzeltme Farkları
18 3.579 3.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.728 -4.094
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.728 -4.094
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.728 -4.094
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.538
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
5.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 137.390 137.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.463.512 3.696.220
Net Dönem Karı veya Zararı
1.810.379 1.767.292
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.563.632 5.758.425
TOPLAM KAYNAKLAR
8.380.982 6.348.614


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 3.249.641 2.849.270
Satışların Maliyeti
19 -1.177.297 -955.284
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.072.344 1.893.986
BRÜT KAR (ZARAR)
2.072.344 1.893.986
Genel Yönetim Giderleri
20 -247.333 -152.352
Pazarlama Giderleri
20 -3.916 -6.597
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -119.019 -136.849
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 60.977 30.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -55.498 -16.750
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.707.555 1.611.759
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 647.289 646.716
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.747
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.351.097 2.258.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.351.097 2.258.475
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-540.718 -491.183
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -547.126 -512.452
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 6.408 21.269
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.810.379 1.767.292
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.810.379 1.767.292
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.810.379 1.767.292
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
366 -2.081
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
457 -2.668
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-91 587
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-91 587
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.538 5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.100 7.100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-7.100 7.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.562 -1.562
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.562 -1.562
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.172 3.457
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.805.207 1.770.749
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.805.207 1.770.749http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914135


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 0,00% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 14.06.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,5579 Değişim: 0,88%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,6018
Açılış: 32,2736
34,9014 Değişim: -0,01%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 34,9942
Açılış: 34,9034
2.420,14 Değişim: 1,22%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.422,02
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.