KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2019 - 18:52
KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -19 137.390 1.660.401 395.155 2.349.006 2.349.006
Diğer Düzeltmeler
2.6 -64.972 -64.972 -64.972
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
152.500 3.579 -19 137.390 1.660.401 330.183 2.284.034 2.284.034
Transferler
330.183 -330.183
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.288 531.889 530.601 530.601
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -1.307 137.390 1.990.584 531.889 2.814.635 2.814.635
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -1.307 137.390 1.990.584 531.889 2.814.635 2.814.635
Transferler
531.889 -531.889
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-706 1.173.747 1.173.041 1.173.041
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -2.013 137.390 2.522.473 1.173.747 3.987.676 3.987.676


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
983.618 392.959
Dönem Karı (Zararı)
1.173.747 531.889
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
356.111 231.093
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12,19 84.137 92.100
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5,6 10.943 1.958
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.173 16.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 9.611 5.719
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -245 225
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.926 11.428
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 881 -500
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 251.902 124.057
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -3.044 -3.894
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-204.257 -214.417
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -10.578 -3.003
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -126.998 -70.034
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -97.099 -79.100
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -7.292 375
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 30.122 1.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -1.283 2.804
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.999 -10.178
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.872 -56.551
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.325.601 548.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.023 -1.970
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-340.960 -153.636
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-237.642 -120.815
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.248 4.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -240.890 -125.106
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
745.976 272.144
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
745.976 272.144
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.812.742 1.540.598
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.558.718 1.812.742


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.558.718 1.812.742
Ticari Alacaklar
6 1.510 1.365
Diğer Alacaklar
272.318 145.320
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,7 272.318 145.320
Stoklar
8 307.335 210.236
Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.652 25.198
Diğer Dönen Varlıklar
16 54.054 57.220
ARA TOPLAM
3.203.587 2.252.081
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.203.587 2.252.081
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 225.821 226.331
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 104.020 106.313
Maddi Duran Varlıklar
11 672.859 467.300
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.384 15.263
Şerefiye
12 14.017 14.017
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.367 1.246
Peşin Ödenmiş Giderler
9 30.757 7.919
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 81.886 50.491
Diğer Duran Varlıklar
16 906 1.120
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.132.633 874.737
TOPLAM VARLIKLAR
4.336.220 3.126.818
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 52.856 22.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 7.475 8.758
Diğer Borçlar
732 3.909
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,7 732 3.909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 36.282 22.860
Kısa Vadeli Karşılıklar
109.148 163.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.147 4.087
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 103.001 159.853
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 8.330 7.838
ARA TOPLAM
214.823 230.039
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
214.823 230.039
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 28.889 20.713
Uzun Vadeli Karşılıklar
104.832 61.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 20.913 13.480
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 83.919 47.951
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
133.721 82.144
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
348.544 312.183
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.987.676 2.814.635
Ödenmiş Sermaye
17 152.500 152.500
Sermaye Düzeltme Farkları
17 3.579 3.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.013 -1.307
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -2.013 -1.307
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 137.390 137.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 2.522.473 1.990.584
Net Dönem Karı veya Zararı
25 1.173.747 531.889
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.987.676 2.814.635
TOPLAM KAYNAKLAR
4.336.220 3.126.818


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.610.623 967.579
Satışların Maliyeti
18 -632.899 -429.510
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
977.724 538.069
BRÜT KAR (ZARAR)
977.724 538.069
Genel Yönetim Giderleri
20 -120.996 -105.851
Pazarlama Giderleri
20 -2.466 -2.175
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -38.003 -5.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 27.228 33.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -43.930 -21.106
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
799.557 437.062
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 612.204 216.771
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.411.761 653.833
Finansman Gelirleri
22 27.789 7.915
Finansman Giderleri
22 -13.901 -5.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.425.649 655.946
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-251.902 -124.057
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -283.098
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.657 Değişim: -0,18% Hacim : 90.053 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.585 27.05.2024 Yüksek 10.759
Açılış: 10.701
32,1221 Değişim: -0,32%
Düşük 31,6708 27.05.2024 Yüksek 32,3166
Açılış: 32,2247
34,9241 Değişim: -0,04%
Düşük 34,4911 27.05.2024 Yüksek 35,4346
Açılış: 34,9384
2.430,14 Değişim: 0,48%
Düşük 2.395,53 27.05.2024 Yüksek 2.446,65
Açılış: 2.418,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.