" />

KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 20:15
KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -4.311 137.390 1.407.298 253.103 1.949.559 1.949.559
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
253.103 -253.103 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.573 30.721 35.294 35.294
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 262 137.390 1.660.401 30.721 1.984.853 1.984.853
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -19 137.390 1.660.401 395.155 2.349.006 2.349.006
Transferler
395.155 -395.155
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.288 269.430 268.142 268.142
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -1.307 137.390 2.055.556 269.430 2.617.148 2.617.148


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.318 244.308
Dönem Karı (Zararı)
269.430 30.721
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.907 142.557
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29.756 36.441
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.980 26.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.465 4.470
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.515 22.323
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-91.824 -21.128
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-91.975 -25.945
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 151 4.817
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
70.009 106.593
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14 -6.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-91.750 110.656
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.237 -25
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.237 -25
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.896 -41.579
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.616 -31.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.280 -10.514
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-44.294 207
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.832 -1.427
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.832 -1.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.509 153.480
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.509 153.480
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
198.587 283.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.970 -930
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-6.898 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-87.401 -38.696
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
67.029 -4.241
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
268 -6.142
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.214 -24.044
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.214 -24.044
Alınan Faiz
91.975 25.945
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -9.029
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -4.212
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -4.212
Ödenen Faiz
0 -4.817
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
169.347 231.038
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.357 -1.755
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
177.704 229.283
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.540.598 1.016.944
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.718.302 1.246.227


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.718.302 1.540.598
Ticari Alacaklar
11.174 937
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.174 937
Diğer Alacaklar
90.902 75.286
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
90.902 75.286
Stoklar
5 175.430 131.136
Peşin Ödenmiş Giderler
29.354 25.704
Diğer Dönen Varlıklar
41.246 33.514
ARA TOPLAM
2.066.408 1.807.175
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.066.408 1.807.175
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 226.013 225.714
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
110.885 112.088
Maddi Duran Varlıklar
6 445.682 449.938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.873 15.487
Şerefiye
14.017 14.017
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.856 1.470
Peşin Ödenmiş Giderler
4.752 7.788
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18.758 15.646
Diğer Duran Varlıklar
3.155 1.520
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
825.118 828.181
TOPLAM VARLIKLAR
2.891.526 2.635.356
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5.632 21.464
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.632 21.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.125 5.954
Diğer Borçlar
3.973 15.472
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.973 15.472
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27.110 41.712
Kısa Vadeli Karşılıklar
183.352 61.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.232 5.217
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 177.120 56.448
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.418 5.948
ARA TOPLAM
229.610 152.215
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
229.610 152.215
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
19.260 19.328
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.260 19.328
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.508 114.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.479 6.991
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 12.029 107.816
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.768 134.135
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
274.378 286.350
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.617.148 2.349.006
Ödenmiş Sermaye
152.500 152.500
Sermaye Düzeltme Farkları
3.579 3.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.307 -19
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.307 -19
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.307 -19
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
137.390 137.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.055.556 1.660.401
Net Dönem Karı veya Zararı
269.430 395.155
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.617.148 2.349.006
TOPLAM KAYNAKLAR
2.891.526 2.635.356


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 493.717 498.984 249.053 234.746
Satışların Maliyeti
8 -185.781 -174.995 -88.902 -96.385
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
307.936 323.989 160.151 138.361
BRÜT KAR (ZARAR)
307.936 323.989 160.151 138.361
Genel Yönetim Giderleri
-48.742 -39.099 -23.654 -22.678
Pazarlama Giderleri
-1.183 -639 -640 -493
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 -1.877 0 -279
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.338 18.910 9.395 5.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-13.621 -178.104 -8.662 5.260
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
260.728 123.180 136.590 125.971
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
91.989 32.086 49.312 17.974
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
352.717 155.266 185.902 143.945
Finansman Gelirleri
9 120.945 90.979 21.511 58.937
Finansman Giderleri
9 -134.223 -108.931 -34.925 -49.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
339.439 137.314 172.488 153.661
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-70.009 -106.593 -34.613 -31.444
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-72.799 -59.179 -34.689 -32.408
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.790 -47.414 76 964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10 269.430 30.721 137.875 122.217
DÖNEM KARI (ZARARI)
10 269.430 30.721 137.875 122.217
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
269.430 30.721 137.875 122.217
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.288 4.573 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.610 5.716 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
322 -1.143 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
322 -1.143 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.288 4.573 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
268.142 35.294 137.875 122.217
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
268.142 35.294 137.875 122.217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680159


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: 0,00% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
33,0020 Değişim: 0,59%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,8721 Değişim: 0,76%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.515,84 Değişim: -0,53%
Düşük 2.508,75 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.