" />

KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 19:36
KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -4.311 137.390 1.407.298 253.103 1.949.559 1.949.559
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
253.103 -253.103 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.573 -91.496 -86.923 -86.923
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 262 137.390 1.660.401 -91.496 1.862.636 1.862.636
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -19 137.390 1.660.401 395.155 2.349.006 2.349.006
Transferler
395.155 -395.155
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.288 131.555 130.267 130.267
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -1.307 137.390 2.055.556 131.555 2.479.273 2.479.273


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.991 172.824
Dönem Karı (Zararı)
131.555 -91.496
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.106 122.490
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.979 19.530
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.328 24.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.465 3.554
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.863 20.757
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-42.591 -9.281
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-42.670 -14.035
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 79 4.754
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35.396 75.149
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6 -78
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 12.859
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-58.090 167.284
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.000 -12.757
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-82 -12.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.918 -326
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.620 -6.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.620 -6.408
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.109 23.267
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.965 11.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.965 11.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.604 151.192
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.604 151.192
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
92.571 198.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.970 -930
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-6.898 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-41.712 -11.665
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -12.859
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
30.936 -3.333
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
68 -78
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.802 -17.290
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.802 -17.290
Alınan Faiz
42.670 14.035
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -9.153
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -4.399
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -4.399
Ödenen Faiz
0 -4.754
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.927 160.338
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
23.215 -15.833
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
96.142 144.505
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.540.598 1.016.944
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.636.740 1.161.449


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.636.740 1.540.598
Ticari Alacaklar
31.855 937
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
31.855 937
Diğer Alacaklar
75.368 75.286
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
75.368 75.286
Stoklar
5 137.245 131.136
Peşin Ödenmiş Giderler
31.590 25.704
Diğer Dönen Varlıklar
43.466 33.514
ARA TOPLAM
1.956.264 1.807.175
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.956.264 1.807.175
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 226.013 225.714
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
111.462 112.088
Maddi Duran Varlıklar
6 447.332 449.938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.012 15.487
Şerefiye
14.017 14.017
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
995 1.470
Peşin Ödenmiş Giderler
5.862 7.788
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18.681 15.646
Diğer Duran Varlıklar
1.930 1.520
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
826.292 828.181
TOPLAM VARLIKLAR
2.782.556 2.635.356
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
13.500 21.464
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13.500 21.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.586 5.954
Diğer Borçlar
3.932 15.472
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.932 15.472
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
51.052 41.712
Kısa Vadeli Karşılıklar
181.676 61.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.217 5.217
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 175.459 56.448
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.000 5.948
ARA TOPLAM
257.746 152.215
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
257.746 152.215
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
20.028 19.328
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.028 19.328
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.509 114.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.480 6.991
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 12.029 107.816
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.537 134.135
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
303.283 286.350
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.479.273 2.349.006
Ödenmiş Sermaye
152.500 152.500
Sermaye Düzeltme Farkları
3.579 3.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.307 -19
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.307 -19
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.307 -19
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
137.390 137.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.055.556 1.660.401
Net Dönem Karı veya Zararı
131.555 395.155
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.479.273 2.349.006
TOPLAM KAYNAKLAR
2.782.556 2.635.356


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 244.664 264.238
Satışların Maliyeti
8 -96.879 -78.610
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
147.785 185.628
BRÜT KAR (ZARAR)
147.785 185.628
Genel Yönetim Giderleri
-25.088 -16.421
Pazarlama Giderleri
-544 -146
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 -1.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.944 13.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.958 -183.364
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
124.139 -2.792
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
42.677 14.113
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
166.816 11.321
Finansman Gelirleri
9 99.434 32.042
Finansman Giderleri
9 -99.298 -59.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
166.952 -16.347
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-35.397 -75.149
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-38.110 -26.772
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.713 -48.377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10 131.555 -91.496
DÖNEM KARI (ZARARI)
10 131.555 -91.496
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
131.555 -91.496
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.288 4.573
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.610 5.716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
322 -1.143
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
322 -1.143
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.288 4.573
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
130.267 -86.923
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
130.267 -86.923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680129


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.222 Değişim: 0,59% Hacim : 81.278 Mio.TL Son veri saati : 15:48
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9801 Değişim: -0,19%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,9055 Değişim: -0,10%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.540,55 Değişim: -0,41%
Düşük 2.532,70 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.