" />

KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2018 - 20:56
KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -4.539 -2.551 120.654 1.104.146 494.890 1.868.679 1.868.679
Transferler
16.736 478.154 -494.890
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
657 16.718 97.004 114.379 114.379
Kar Payları
-175.002 -175.002 -175.002
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -3.882 14.167 137.390 1.407.298 97.004 1.808.056 1.808.056
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -4.311 137.390 1.407.298 253.103 1.949.559 1.949.559
Transferler
253.103 -253.103
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.573 -91.496 -86.923 -86.923
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 262 137.390 1.660.401 -91.496 1.862.636 1.862.636


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
172.824 180.212
Dönem Karı (Zararı)
-91.496 97.004
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
122.490 94.946
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.530 30.981
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.311 7.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.554 4.058
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20.757 3.785
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.281 -6.514
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.035 -7.058
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.754 544
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.323
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
75.149 23.313
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 3.059
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-78 -47
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12.859 17.988
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
167.284 19.546
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.757 216
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.431 8
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-326 208
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.408 -5.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.408 -5.333
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
23.267 20.146
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.990 6.778
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.728
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.990 8.506
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
151.192 -2.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
151.192 -2.261
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
198.278 211.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-930 -364
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -227
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.665 -25.810
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.859 -4.883
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.333 -33.716
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-78 39
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.290 -42.081
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.290 -42.081
Alınan Faiz
14.035 8.326
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.153 15.167
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.557
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.399 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.399 0
Ödenen Faiz
-4.754 -390
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
160.338 161.663
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-15.833 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
144.505 161.663
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.016.944 1.070.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.161.449 1.232.456


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.161.449 1.016.944
Ticari Alacaklar
671 345
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
671 345
Diğer Alacaklar
13.214 783
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13.214 783
Stoklar
5 120.677 143.944
Peşin Ödenmiş Giderler
11.126 7.365
Diğer Dönen Varlıklar
29.884 31.174
ARA TOPLAM
1.337.021 1.200.555
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.337.021 1.200.555
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 226.069 225.801
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
112.070 110.734
Maddi Duran Varlıklar
6 489.871 495.148
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.224 14.745
Şerefiye
14.017 14.017
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.207 728
Peşin Ödenmiş Giderler
6.499 900
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16.073 64.450
Diğer Duran Varlıklar
1.929
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
865.806 913.707
TOPLAM VARLIKLAR
2.202.827 2.114.262
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.825 8.775
Ticari Borçlar
34.030 22.040
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
34.030 22.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.914 2.747
Diğer Borçlar
4.761 4.849
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.761 4.849
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24.798 9.691
Kısa Vadeli Karşılıklar
65.866 39.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.597 2.793
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 60.269 36.360
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.985 4.219
ARA TOPLAM
146.179 91.474
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
146.179 91.474
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.449
Diğer Borçlar
15.565 15.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.565 15.992
Uzun Vadeli Karşılıklar
178.447 52.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.921 4.323
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 172.526 48.465
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
194.012 73.229
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
340.191 164.703
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.862.636 1.949.559
Ödenmiş Sermaye
8 152.500 152.500
Sermaye Düzeltme Farkları
8 3.579 3.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
262 -4.311
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
262 -4.311
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
262 -4.311
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
137.390 137.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.660.401 1.407.298
Net Dönem Karı veya Zararı
-91.496 253.103
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.862.636 1.949.559
TOPLAM KAYNAKLAR
2.202.827 2.114.262


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 264.238 169.643
Satışların Maliyeti
9 -78.610 -99.174
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
185.628 70.469
BRÜT KAR (ZARAR)
185.628 70.469
Genel Yönetim Giderleri
-16.421 -18.196
Pazarlama Giderleri
-146 -354
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.599 -4.883
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.110 5.808
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -183.364 -2.518
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.792 50.326
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14.113 -6.192
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.321 44.134
Finansman Gelirleri
11 32.042 101.348
Finansman Giderleri
11 -59.710 -25.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.347 120.317
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-75.149 -23.313
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-26.772 -22.643
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-48.377 -670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-91.496 97.004
DÖNEM KARI (ZARARI)
12 -91.496 97.004
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-91.496 97.004
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.573 657
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.716 821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.143 -164
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.143 -164
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 16.718
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 16.718
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.573 17.375
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-86.923 114.379
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-86.923 114.379http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678671


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.