KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:29
KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -7.809 5.538 93.928 1.601.251 796.038 2.877.309 3.186.907 6.064.216
Transferler
796.038 -796.038 0 0
Dönem Karı (Zararı)
575.029 575.029 799.504 1.374.533
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
514 -5.538 -5.024 -332 -5.356
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -7.295 0 93.928 2.397.289 575.029 3.447.314 3.986.079 7.433.393
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -8.049 93.928 2.397.289 699.511 3.571.042 4.183.390 7.754.432
Transferler
699.511 -699.511 0 0
Dönem Karı (Zararı)
918.174 918.174 1.029.734 1.947.908
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
459 459 943 1.402
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -7.590 93.928 3.096.800 918.174 4.489.675 5.214.067 9.703.742


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.488.697 1.036.643
Dönem Karı (Zararı)
1.947.908 1.374.533
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.947.908 1.374.533
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
195.041 515.767
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
146.252 180.689
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.325 2.262
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.527 495
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.852 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.767
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
339.676 269.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 31.733 6.156
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 10.851
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 237.657 228.909
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 70.286 23.532
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-819.416 -359.156
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-828.016 -364.871
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.600 5.715
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 613.076 422.431
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
68
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-81.290 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 93
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
64.612 -439.592
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.900 -5.759
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-164.149 -128.065
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -67.173 -108.297
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.229 2.391
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
283.737 -198.164
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.752 20.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.276 -1.232
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.806 9.686
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
258 -564
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.224 -30.303
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-61.542 -33.037
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
28.318 2.734
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.207.561 1.450.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.861 -1.463
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-225.654 -141.531
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-490.349 -271.071
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
191.401 152.894
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 237
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-713.455 -224.155
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -710.376 -224.032
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.079 -123
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.502 -20.677
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.007 0
Alınan Faiz
782.925 364.432
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
32.426 33.057
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.768 -9.233
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.768 -9.233
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.663.330 1.180.304
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.663.330 1.180.304
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.163.561 4.599.319
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.826.891 5.779.623


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.896.583 6.188.161
Ticari Alacaklar
29.322 20.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
29.322 20.949
Diğer Alacaklar
43.401 32.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
43.401 32.595
Stoklar
6 498.040 423.014
Canlı Varlıklar
5.532 11.761
Peşin Ödenmiş Giderler
31.628 316.196
Diğer Dönen Varlıklar
7.053 3.027
ARA TOPLAM
8.511.559 6.995.703
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10.718
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.511.559 7.006.421
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 279.867 312.293
Diğer Alacaklar
165.375 131.534
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 162.240 129.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.135 1.837
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 223.818 227.209
Maddi Duran Varlıklar
8 1.282.726 701.796
Kullanım Hakkı Varlıkları
44.832 13.444
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.333 12.414
Şerefiye
9 11.232 11.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.101 1.182
Peşin Ödenmiş Giderler
5.783 4.952
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 200.867 144.200
Diğer Duran Varlıklar
119.085 83.018
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.336.686 1.630.860
TOPLAM VARLIKLAR
10.848.245 8.637.281
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.557 5.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.557 5.854
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.557 5.854
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
149.510 109.758
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
149.510 109.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29.602 26.326
Diğer Borçlar
19.345 19.967
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 1.468 2.138
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.877 17.829
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
795 537
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 180.063 119.503
Kısa Vadeli Karşılıklar
524.329 389.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 35.911 11.080
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 488.418 377.988
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.360 2.341
ARA TOPLAM
928.561 673.354
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
928.561 673.354
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.978 9.640
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.978 9.640
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28.978 9.640
Diğer Borçlar
49.736 40.309
Uzun Vadeli Karşılıklar
137.228 159.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 45.877 39.804
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 91.351 119.492
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
250
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
215.942 209.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.144.503 882.849
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.489.675 3.571.042
Ödenmiş Sermaye
11 388.080 388.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
283 283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.590 -8.049
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.590 -8.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.590 -8.049
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 93.928 93.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.096.800 2.397.289
Net Dönem Karı veya Zararı
918.174 699.511
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.214.067 4.183.390
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.703.742 7.754.432
TOPLAM KAYNAKLAR
10.848.245 8.637.281


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.965.397 2.366.480 924.742 911.272
Satışların Maliyeti
12 -1.084.163 -804.706 -401.795 -287.316
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.881.234 1.561.774 522.947 623.956
BRÜT KAR (ZARAR)
1.881.234 1.561.774 522.947 623.956
Genel Yönetim Giderleri
-230.332 -166.611 58.377 -64.965
Pazarlama Giderleri
-6.206 -6.914 -2.302 -3.028
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-207.553 -78.414 -79.943 -27.627
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
122.774 85.390 5.440 139.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-182.900 -70.785 -169.794 -116.804
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.377.017 1.324.440 334.725 551.465
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 1.189.349 476.312 330.355 151.641
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.747
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.566.366 1.797.005 665.080 703.106
Finansman Giderleri
-5.382 -41 -5.382 -41
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.560.984 1.796.964 659.698 703.065
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-613.076 -422.431 -179.147 -162.029
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -670.412 -416.810 -194.412 -163.381
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 57.336 -5.621 15.265 1.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.947.908 1.374.533 480.551 541.036
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.947.908 1.374.533 480.551 541.036
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.029.734 799.504 284.204 322.092
Ana Ortaklık Payları
918.174 575.029 196.347 218.944
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.402 182 4.707 572
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.821 227 6.113 714
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-419 -45 -1.406 -142
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-419 -45 -1.406 -142
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-7.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.562
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.562
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.402 -5.356 4.707 572
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.949.310 1.369.177 485.258 541.608
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.030.677 799.172 286.820 321.463
Ana Ortaklık Payları
918.633 570.005 198.438 220.145http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973581


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.