KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:21
KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -7.809 5.538 93.928 1.601.251 796.038 2.877.309 3.186.907 6.064.216
Transferler
796.038 -796.038
Dönem Karı (Zararı)
356.084 356.084 477.412 833.496
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-687 -5.538 -6.225 297 -5.928
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -8.496 93.928 2.397.289 356.084 3.227.168 3.664.616 6.891.784
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -8.049 93.928 2.397.289 699.511 3.571.042 4.183.390 7.754.432
Transferler
699.511 -699.511
Dönem Karı (Zararı)
721.827 721.827 745.530 1.467.357
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.632 -1.632 -1.673 -3.305
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -9.681 93.928 3.096.800 721.827 4.291.237 4.927.247 9.218.484


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.022.583 759.401
Dönem Karı (Zararı)
1.467.357 833.496
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.467.357 833.496
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.829 288.783
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
89.976 95.216
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
33.437 1.857
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.554 505
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28.883 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.352
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.765 156.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 28.428 3.611
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 10.959
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -57.044 128.254
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 59.381 13.199
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-522.642 -224.734
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-527.623 -228.662
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.981 3.928
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 433.929 260.402
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-81.290 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4 19
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-218.197 -185.582
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.883 -959
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-142.565 -113.457
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -86.514 -33.318
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
487 2.070
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-24.217 -8.094
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.246 -5.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.228 -2.500
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.071 4.650
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.711 497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.761 -29.370
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-70.141 -30.645
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
48.380 1.275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.233.331 936.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -2.390 -1.024
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-205.696 -154.324
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -2.662 -21.948
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
300.585 130.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49 124
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49 124
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-320.263 -145.494
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -317.678 -145.455
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.585 -39
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.502 -2.401
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.007 0
Alınan Faiz
497.236 242.200
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
34.058 36.147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.399 -6.151
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.399 -6.151
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.312.769 883.826
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.312.769 883.826
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.163.561 4.599.319
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.476.330 5.483.145


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.531.318 6.188.161
Ticari Alacaklar
29.277 20.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
29.277 20.949
Diğer Alacaklar
31.493 32.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.493 32.595
Stoklar
6 480.646 423.014
Canlı Varlıklar
11.274 11.761
Peşin Ödenmiş Giderler
75.385 316.196
Diğer Dönen Varlıklar
6.706 3.027
ARA TOPLAM
8.166.099 6.995.703
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 10.718
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.166.099 7.006.421
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 278.235 312.293
Diğer Alacaklar
155.698 131.534
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 152.799 129.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.899 1.837
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 226.172 227.209
Maddi Duran Varlıklar
8 1.210.798 701.796
Kullanım Hakkı Varlıkları
44.856 13.444
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.302 12.414
Şerefiye
9 11.232 11.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.070 1.182
Peşin Ödenmiş Giderler
2.656 4.952
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 187.008 144.200
Diğer Duran Varlıklar
108.289 83.018
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.228.014 1.630.860
TOPLAM VARLIKLAR
10.394.113 8.637.281
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.219 5.854
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.219 5.854
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18.219 5.854
Ticari Borçlar
166.004 109.758
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
166.004 109.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27.554 26.326
Diğer Borçlar
20.440 19.967
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 2.665 2.138
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.775 17.829
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.249 537
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 270.304 119.503
Kısa Vadeli Karşılıklar
424.613 389.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 34.795 11.080
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 389.818 377.988
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.112 2.341
ARA TOPLAM
936.495 673.354
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
936.495 673.354
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.903 9.640
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.903 9.640
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
33.903 9.640
Diğer Borçlar
48.906 40.309
Uzun Vadeli Karşılıklar
156.325 159.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 48.988 39.804
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 107.337 119.492
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 0 250
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
239.134 209.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.175.629 882.849
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.291.237 3.571.042
Ödenmiş Sermaye
11 388.080 388.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
283 283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.681 -8.049
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.681 -8.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.681 -8.049
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 93.928 93.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.096.800 2.397.289
Net Dönem Karı veya Zararı
721.827 699.511
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.927.247 4.183.390
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.218.484 7.754.432
TOPLAM KAYNAKLAR
10.394.113 8.637.281


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.040.655 1.455.208 1.163.331 739.263
Satışların Maliyeti
12 -682.368 -517.390 -322.478 -242.814
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.358.287 937.818 840.853 496.449
BRÜT KAR (ZARAR)
1.358.287 937.818 840.853 496.449
Genel Yönetim Giderleri
-288.709 -101.646 -203.456 -55.412
Pazarlama Giderleri
-3.904 -3.886 -1.995 -2.215
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-127.610 -50.787 -67.333 -10.908
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
117.334 60.188 110.603 24.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-13.106 -68.713 -7.486 -24.012
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.042.292 772.974 671.186 428.065
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 858.994 324.671 355.113 148.062
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.747
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.901.286 1.093.898 1.026.299 576.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.901.286 1.093.898 1.026.299 576.127
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-433.929 -260.402 -268.671 -114.087
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -476.000 -253.429 -282.499 -116.734
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 42.071 -6.973 13.828 2.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.467.357 833.496 757.628 462.040
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.467.357 833.496 757.628 462.040
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
745.530 477.412 378.470 260.004
Ana Ortaklık Payları
721.827 356.084 379.158 202.036
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.305 -390 -472 -2.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.292 -487 -752 -2.556
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
987 97 280 511
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
987 97 280 511
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -5.538 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -7.100 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 -7.100 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 1.562 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 1.562 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.305 -5.928 -472 -2.045
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.464.052 827.568 757.156 459.995
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
743.857 477.709 378.367 259.664
Ana Ortaklık Payları
720.195 349.859 378.789 200.331http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956186


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.