KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 18:57
KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -3.525 0 93.928 1.142.466 458.785 2.080.017 2.208.036 4.288.053
Transferler
0 458.785 -458.785
Dönem Karı (Zararı)
796.038 796.038 977.074 1.773.112
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.284 5.538 1.254 1.797 3.051
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -7.809 5.538 93.928 1.601.251 796.038 2.877.309 3.186.907 6.064.216
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -7.809 5.538 93.928 1.601.251 796.038 2.877.309 3.186.907 6.064.216
Transferler
0 796.038 -796.038
Dönem Karı (Zararı)
699.511 699.511 996.678 1.696.189
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-240 -5.538 -5.778 -195 -5.973
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -8.049 0 93.928 2.397.289 699.511 3.571.042 4.183.390 7.754.432


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.344.520 1.506.898
Dönem Karı (Zararı)
1.696.189 1.773.112
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.696.189 1.773.112
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
661.669 332.284
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,15 239.884 240.483
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
52.840 -3.016
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.292 1.578
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 36.598 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.767 0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
4.183 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.594
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
357.537 112.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.087 816
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.349 1.642
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
316.854 110.398
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.753 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-550.005 -567.675
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -557.823 -575.008
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.818 7.333
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 561.537 475.631
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-124 74.005
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-430.684 -161.629
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.059 -1.850
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-141.738 -90.957
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-59.308 -75.814
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.759 -152
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-238.967 -17.005
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.019 1.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.505 2.276
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.976 -3.289
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-689 765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.182 23.295
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-60.299 15.659
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
23.117 7.636
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.927.174 1.943.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -2.156 3.302
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -146.149 -56.937
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -434.349 -383.234
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
237.389 426.641
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
521 752
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
521 752
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-302.930 -148.420
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -302.095 -147.612
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -835 -808
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -20.677 -699
Alınan Faiz
560.475 575.008
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.667 -126.563
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -15.360 -6.856
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.307 -119.707
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.564.242 1.806.976
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.564.242 1.806.976
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.599.319 2.792.343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.163.561 4.599.319


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.188.161 4.626.571
Ticari Alacaklar
20.949 26.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 20.949 26.156
Diğer Alacaklar
32.595 52.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 32.595 52.532
Stoklar
7 423.014 400.304
Canlı Varlıklar
8 11.761 13.520
Peşin Ödenmiş Giderler
9 316.196 23.708
Diğer Dönen Varlıklar
3.027 2.582
ARA TOPLAM
6.995.703 5.145.373
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10.718 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.006.421 5.145.373
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 312.293 317.086
Diğer Alacaklar
131.534 110.637
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,25 129.697 108.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.837 1.757
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 227.209 213.748
Maddi Duran Varlıklar
14 701.796 631.490
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 13.444 4.506
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.414 16.946
Şerefiye
15 11.232 15.415
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.182 1.531
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.952 58.473
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 144.200 149.964
Diğer Duran Varlıklar
10 83.018 44.678
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.630.860 1.547.528
TOPLAM VARLIKLAR
8.637.281 6.692.901
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.854 3.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.854 3.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 5.854 3.902
Ticari Borçlar
109.758 73.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 109.758 73.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26.326 19.821
Diğer Borçlar
19.967 19.678
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 2.138 1.658
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 17.829 18.020
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
537 1.226
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 119.503 140.752
Kısa Vadeli Karşılıklar
389.068 180.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 11.080 10.574
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 377.988 169.820
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.341 1.300
ARA TOPLAM
673.354 440.812
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
673.354 440.812
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.640 545
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.640 545
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 9.640 545
Diğer Borçlar
6 40.309 32.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
159.296 154.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 39.804 29.350
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 119.492 125.359
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 250 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
209.495 187.873
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
882.849 628.685
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.571.042 2.877.309
Ödenmiş Sermaye
18 388.080 388.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
283 283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.049 -7.809
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.049 -7.809
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.049 -7.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 5.538
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 5.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 93.928 93.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.397.289 1.601.251
Net Dönem Karı veya Zararı
699.511 796.038
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.183.390 3.186.907
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.754.432 6.064.216
TOPLAM KAYNAKLAR
8.637.281 6.692.901


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 3.326.827 2.924.510
Satışların Maliyeti
19 -1.267.826 -1.032.771
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.059.001 1.891.739
BRÜT KAR (ZARAR)
2.059.001 1.891.739
Genel Yönetim Giderleri
20 -263.227 -169.909
Pazarlama Giderleri
20 -8.466 -11.926
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -131.332 -139.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 45.763 42.308
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -92.376 -27.601
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.609.363 1.585.371
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 642.218 668.478
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.747 -5.106
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.247.834 2.248.743
Finansman Gelirleri
9.892 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.257.726 2.248.743
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-561.537 -475.631
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -553.852 -523.986
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -7.685 48.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.696.189 1.773.112
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.696.189 1.773.112
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
996.678 977.074
Ana Ortaklık Payları
699.511 796.038
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-435 -2.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-544 -3.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
109 679
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
109 679
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.538 5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.100 7.100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-7.100 7.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.562 -1.562
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.973 3.051
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.690.216 1.776.163
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
996.483 978.871
Ana Ortaklık Payları
693.733 797.292http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914154


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,00% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8655 Değişim: 0,17%
Düşük 32,7756 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,2488 Değişim: 0,12%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,3321
Açılış: 35,2067
2.495,42 Değişim: 0,23%
Düşük 2.486,50 21.06.2024 Yüksek 2.497,79
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.