KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2020 - 22:50
KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -3.525 93.928 1.142.466 458.785 2.080.017 2.208.036 4.288.053
Transferler
458.785 -458.785
Dönem Karı (Zararı)
156.042 156.042 180.115 336.157
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.490 5.490 5.490
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 1.965 93.928 1.601.251 156.042 2.241.549 2.388.151 4.629.700
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -7.809 5.538 93.928 1.601.251 796.038 2.877.309 3.186.907 6.064.216
Transferler
796.038 -796.038
Dönem Karı (Zararı)
153.940 153.940 217.368 371.308
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.018 -5.538 -4.520 637 -3.883
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -6.791 93.928 2.397.289 153.940 3.026.729 3.404.912 6.431.641


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
336.792 247.593
Dönem Karı (Zararı)
371.308 335.766
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
371.308 335.766
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
184.372 16.575
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
49.190 30.681
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.094 -5.423
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.094 -5.628
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
205
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
96.100 50.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.865 3.834
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 18.923 9.483
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 65.791 37.602
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 7.521
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-112.726 -124.941
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-113.607 -124.941
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
881
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.158
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.158
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 146.463 67.106
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
8 1.247
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-188.426 -85.025
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.478 -830
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.606 1.015
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -3.082 -26.493
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.244 -357
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-37.786 -14.584
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.640 -8.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.745 404
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.735 5.943
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-412 1.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-177.868 -42.918
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-180.539 -39.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.671 -3.911
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
367.254 267.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -489 -828
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.405 -15.487
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -11.568 -3.408
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
109.169 74.461
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
126
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
126
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.259 -50.190
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -55.224 -50.190
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -35
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.194 -290
Alınan Faiz
123.327 124.941
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
42.169
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.854
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.854
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
443.107 322.054
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
443.107 322.054
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.599.319 2.792.343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.042.426 3.114.397


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.059.958 4.626.571
Ticari Alacaklar
26.540 26.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
26.540 26.156
Diğer Alacaklar
138.652 161.412
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 112.564 108.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.088 52.532
Stoklar
6 403.386 400.304
Canlı Varlıklar
11.276 13.520
Peşin Ödenmiş Giderler
31.833 23.708
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
271
Diğer Dönen Varlıklar
4.040 2.582
ARA TOPLAM
5.675.956 5.254.253
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.675.956 5.254.253
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 267.817 317.086
Diğer Alacaklar
1.779 1.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.779 1.757
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 212.999 213.748
Maddi Duran Varlıklar
8 640.830 631.490
Kullanım Hakkı Varlıkları
16.254 4.506
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.693 16.946
Şerefiye
9 15.415 15.415
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.278 1.531
Peşin Ödenmiş Giderler
88.134 58.473
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 141.919 149.964
Diğer Duran Varlıklar
72.536 44.678
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.458.961 1.438.648
TOPLAM VARLIKLAR
7.134.917 6.692.901
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.921 3.902
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.921 3.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.921 3.902
Ticari Borçlar
72.099 73.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
72.099 73.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.076 19.821
Diğer Borçlar
24.251 19.678
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 6.430 1.658
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.821 18.020
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
814 1.226
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 119.136 140.752
Kısa Vadeli Karşılıklar
257.892 180.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 10.710 10.574
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 247.182 169.820
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.421 1.300
ARA TOPLAM
496.610 440.812
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
496.610 440.812
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.700 545
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.700 545
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.700 545
Diğer Borçlar
35.781 32.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
159.185 154.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 30.521 29.350
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 128.664 125.359
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
206.666 187.873
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
703.276 628.685
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.026.729 2.877.309
Ödenmiş Sermaye
11 388.080 388.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
283 283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.791 -7.809
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.791 -7.809
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.791 -7.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.538
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
5.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 93.928 93.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.397.289 1.601.251
Net Dönem Karı veya Zararı
153.940 796.038
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.404.912 3.186.907
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.431.641 6.064.216
TOPLAM KAYNAKLAR
7.134.917 6.692.901


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 715.945 485.753
Satışların Maliyeti
12 -274.576 -198.743
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
441.369 287.010
BRÜT KAR (ZARAR)
441.369 287.010
Genel Yönetim Giderleri
-46.234 -40.494
Pazarlama Giderleri
-1.671 -1.081
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-39.879 -16.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36.025 20.072
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-44.701 -19.858
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
344.909 229.372
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 176.609 171.843
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -3.747 -1.621
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
517.771 399.594
Finansman Gelirleri
3.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
517.771 402.872
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-146.463 -67.106
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -137.270 -94.118
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -9.193 27.012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
371.308 335.766
DÖNEM KARI (ZARARI)
371.308 335.766
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
217.368 179.724
Ana Ortaklık Payları
153.940 156.042
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.655 -1.028
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.069 -1.708
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
390
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-414 290
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-414 290
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.538 6.909
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.100 8.858
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-7.100 8.858
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.562 -1.949
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.562 -1.949
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.883 5.881
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
367.425 341.647
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
218.005 180.115
Ana Ortaklık Payları
149.420 161.532http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847533


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.446 Değişim: 1,67% Hacim : 20.108 Mio.TL Son veri saati : 15:44
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.448
Açılış: 2.409
16,7570 Değişim: 0,35%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7710
Açılış: 16,6984
17,4412 Değişim: -0,49%
Düşük 17,4341 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
963,38 Değişim: -0,68%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 971,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.