KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2019 - 18:56
KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -1.157 93.928 911.871 59.188 1.452.193 1.304.080 2.756.273
Diğer Düzeltmeler
918 -33.950 -33.032 -36.780 -69.812
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
388.080 283 -1.157 93.928 912.789 25.238 1.419.161 1.267.300 2.686.461
Transferler
25.238 -25.238
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.618 204.439 202.821 292.599 495.420
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -2.775 93.928 938.027 204.439 1.621.982 1.559.899 3.181.881
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -2.775 93.928 938.027 204.439 1.621.982 1.559.899 3.181.881
Transferler
204.439 -204.439
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-750 458.785 458.035 648.137 1.106.172
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -3.525 93.928 1.142.466 458.785 2.080.017 2.208.036 4.288.053


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
994.927 431.166
Dönem Karı (Zararı)
1.106.769 497.038
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
377.865 255.415
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,21 100.007 109.306
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.189 1.898
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 11.189 1.898
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.189 22.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 10.561 9.776
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.926 11.428
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.702 1.073
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 253.659 126.593
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -3.179 -4.659
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-139.265 -155.193
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 17.507 -35.123
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -111.156 16.256
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -105.481 -68.415
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -217 -2.465
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -10.031 3.732
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 28.502 -6.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -1.644 -993
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 15.657 2.655
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 -2.225 1.265
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18 29.823 -65.293
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.345.369 597.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.535 -1.970
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -348.907 -164.124
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-244.420 -115.427
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14 3.387 10.920
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -246.976 -126.347
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -831 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -11.238
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.238
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
750.507 304.501
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
750.507 304.501
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.041.836 1.737.335
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.792.343 2.041.836


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.792.343 2.041.836
Ticari Alacaklar
12.992 41.178
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 881 33.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3,7 12.111 8.173
Diğer Alacaklar
116.549 1.306
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 80.320 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3,8 36.229 1.306
Stoklar
9 324.490 219.009
Canlı Varlıklar
11 11.781 11.564
Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.129 33.636
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
317 256
Diğer Dönen Varlıklar
18 30.315 63.138
ARA TOPLAM
3.301.916 2.411.923
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.301.916 2.411.923
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 225.919 226.429
Diğer Alacaklar
8 3.033 7.120
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 220.219 109.585
Maddi Duran Varlıklar
13 742.357 658.578
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 17.898 16.881
Şerefiye
15.415 15.415
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.483 1.466
Peşin Ödenmiş Giderler
10 50.140 19.602
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 102.564 62.617
Diğer Duran Varlıklar
18 23.943 19.368
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.386.073 1.120.180
TOPLAM VARLIKLAR
4.687.989 3.532.103
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
61.082 32.580
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,7 2.311 4.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 58.771 28.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 8.937 10.581
Diğer Borçlar
8 26.512 19.031
Ertelenmiş Gelirler
10 461 2.686
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 39.154 23.320
Kısa Vadeli Karşılıklar
116.395 167.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 7.272 4.916
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 109.123 162.909
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 9.284 7.648
ARA TOPLAM
261.825 263.671
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
261.825 263.671
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 28.889 20.713
Uzun Vadeli Karşılıklar
109.222 65.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 24.250 16.834
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 84.972 49.004
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.111 86.551
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
399.936 350.222
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.080.017 1.621.982
Ödenmiş Sermaye
19 388.080 388.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 283 283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -3.525 -2.775
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 93.928 93.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 1.142.466 938.027
Net Dönem Karı veya Zararı
458.785 204.439
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.208.036 1.559.899
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.288.053 3.181.881
TOPLAM KAYNAKLAR
4.687.989 3.532.103


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.668.431 1.033.547
Satışların Maliyeti
20 -695.393 -479.786
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
973.038 553.761
BRÜT KAR (ZARAR)
973.038 553.761
Genel Yönetim Giderleri
22 -166.753 -131.411
Pazarlama Giderleri
22 -4.467 -5.024
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -41.788 -19.931
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 41.764 45.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -84.091 -53.296
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
717.703 389.646
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 615.000 238.768
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -14.617 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.318.086 628.414
Finansman Gelirleri
24 56.640 15.116
Finansman Giderleri
24 -14.298 -19.899
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.360.428 623.631
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-253.659 -126.593
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -293.457 -140.677
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 39.798 14.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.106.769 497.038
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.106.769 497.038
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
647.984 292.599
Ana Ortaklık Payları
27 458.785 204.439
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-597 -1.618
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -746 -2.023
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 149 405
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-597 -1.618
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.106.172 495.420
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
648.137 292.599
Ana Ortaklık Payları
458.035 202.821http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743377


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.899 Değişim: 0,04% Hacim : 127.560 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.801 22.05.2024 Yüksek 11.025
Açılış: 10.930
32,1956 Değişim: 0,04%
Düşük 32,1588 23.05.2024 Yüksek 32,2138
Açılış: 32,1814
34,9652 Değişim: 0,32%
Düşük 34,8189 23.05.2024 Yüksek 34,9847
Açılış: 34,8528
2.466,31 Değişim: 0,19%
Düşük 2.459,82 23.05.2024 Yüksek 2.467,17
Açılış: 2.461,71
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.