KAP ***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 18:11
KAP ***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
95.500.000 -5.248.376 21.621.020 15.491.883 117.530.773 6.314.093 251.209.393 251.209.393
Transferler
460.852 5.853.241 -6.314.093
Dönem Karı (Zararı)
-107.436.935 -107.436.935 -107.436.935
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.850 -105.850 -105.850
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
23.224.781 23.224.781 23.224.781
Dönem Sonu Bakiyeler
95.500.000 -5.354.226 44.845.801 15.952.735 123.384.014 -107.436.935 166.891.389 166.891.389
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
95.500.000 -6.038.275 -23.711.340 15.952.735 149.309.640 -67.966.861 163.045.899 163.045.899
Transferler
-67.966.861 67.966.861
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-99.576.090 -99.576.090 -99.576.090
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.124 30.124 30.124
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-12.728.190 -12.728.190 -12.728.190
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
23.345.781 23.345.781 23.345.781
Dönem Sonu Bakiyeler
95.500.000 -6.008.151 365.559 -12.728.190 15.952.735 81.342.779 -99.576.090 74.117.524 74.117.524


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
237.541.606 30.011.201
Dönem Karı (Zararı)
-99.576.090 -107.436.935
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
413.230.268 150.795.881
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 229.351.294 66.535.725
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.464.712 -9.123.679
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 226.075 773.990
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.690.787 -9.897.669
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.495.821 4.250.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 332.402 5.923.848
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.714 -1.708.412
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.160.705 34.900
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
223.801.773 63.477.120
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.655.821 -10.147.720
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
226.457.594 73.624.840
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
10 16.804.143 -15.475.371
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-20.576.867 36.830.445
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.139.183
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.139.183
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -37.969.077 9.066.966
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.787.893 1.373.522
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.787.893 1.373.522
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-75.155.906 -115.743.052
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.237.003 -32.942.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
36.237.003 -32.942.494
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.177.501 -26.290.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.177.501 -26.290.084
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
107.110.385 -131.610.528
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
88.037.028 -27.954.845
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-288.148.929 141.226.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-288.148.929 141.226.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22.734.656 13.232.761
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.609.511 -7.374.700
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.609.511 -7.374.700
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
913.187 -11.923.310
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
17.416.611 180.766
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-23.887.857 -32.287.552
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
238.498.272 -72.384.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -8.067.487 -4.155.575
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -4.434.566 -2.788.206
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.545.387 109.339.088
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.913.760 -62.523.393
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.483.548 1.875.069
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.483.548 1.875.069
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.397.308 -64.398.462
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -35.366.835 -60.567.768
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -6.030.473 -3.830.694
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-239.752.884 4.462.010
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
102.049.336 66.019.614
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
102.049.336 66.019.614
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-209.096.328
Ödenen Faiz
-132.705.892 -61.557.604
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.125.038 -28.050.182
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.125.038 -28.050.182
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 112.968.827 141.540.909
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
79.843.789 113.490.727


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 100.437.988 145.108.413
Ticari Alacaklar
6 91.035.426 127.498.504
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 0 22.960.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
91.035.426 104.538.327
Diğer Alacaklar
7 26.624.205 23.038.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 26.624.205 23.038.441
Türev Araçlar
0 913.187
Stoklar
8 903.784.722 1.009.204.320
Peşin Ödenmiş Giderler
9 288.233.492 358.410.527
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 288.233.492 358.410.527
Diğer Dönen Varlıklar
10 107.752.471 112.054.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 107.752.471 112.054.108
ARA TOPLAM
1.517.868.304 1.776.227.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.517.868.304 1.776.227.500
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 6.076.501 5.768.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.076.501 5.768.597
Maddi Duran Varlıklar
11 619.951.701 633.471.406
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.379.968.430 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 50.637.026 45.044.422
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.490.289 1.539.965
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.490.289 1.539.965
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 74.029.246 31.634.099
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.132.153.193 717.458.489
TOPLAM VARLIKLAR
3.650.021.497 2.493.685.989
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
731.332.037 466.177.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
731.332.037 466.177.653
Banka Kredileri
13 405.068.101 466.177.653
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 326.263.936
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 552.481.210 412.756.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 552.481.210 412.756.590
Banka Kredileri
13 552.481.210 412.756.590
Ticari Borçlar
795.612.262 1.070.429.163
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 11.833.939
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
783.778.323 1.070.429.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 45.698.211 29.229.054
Diğer Borçlar
1.144.017
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.144.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 11.029.069 34.916.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.029.069 34.916.926
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 22.033.097 22.339.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14,15 13.332.623 14.802.209
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.700.474 7.537.056
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29.883.165 14.056.971
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 29.883.165 14.056.971
ARA TOPLAM
2.188.069.051 2.051.049.639
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.188.069.051 2.051.049.639
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 1.375.744.969 268.427.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.375.744.969 268.427.831
Banka Kredileri
13 301.003.517 268.427.831
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 1.074.741.452
Diğer Borçlar
7 1.396.467 1.271.121
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.396.467 1.271.121
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.277.072 1.277.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.277.072 1.277.072
Uzun Vadeli Karşılıklar
14,15 9.416.414 8.614.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.416.414 8.614.427
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.387.834.922 279.590.451
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.575.903.973 2.330.640.090
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.117.524 163.045.899
Ödenmiş Sermaye
17 95.500.000 95.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.008.151 -6.038.275
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.008.151 -6.038.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.008.151 -6.038.275
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.093.749 -23.711.340
Yabancı Para Çevrim Farkları
-365.559 -23.711.340
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-12.728.190
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-12.728.190
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.952.735 15.952.735
Yasal Yedekler
15.952.735 15.952.735
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
81.342.779 149.309.640
Net Dönem Karı veya Zararı
-99.576.090 -67.966.861
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
74.117.524 163.045.899
TOPLAM KAYNAKLAR
3.650.021.497 2.493.685.989


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.863.974.805 1.552.821.552
Satışların Maliyeti
-937.553.045 -807.660.526
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
926.421.760 745.161.026
BRÜT KAR (ZARAR)
926.421.760 745.161.026
Genel Yönetim Giderleri
-128.248.739 -128.435.699
Pazarlama Giderleri
-637.097.018 -582.877.538
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-17.873.084 -14.198.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
56.945.718 99.231.824
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-34.851.587 -25.239.121
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
165.297.050 93.642.235
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
347.952 1.525.452
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.149.732 -74.454
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
43.224
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
163.495.270 95.136.457
Finansman Giderleri
-301.040.437 -193.506.426
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-137.545.167 -98.369.969
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
37.969.077 -9.066.966
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.434.566 -3.852.016
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42.403.643 -5.214.950
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-99.576.090 -107.436.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
-99.576.090 -107.436.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-99.576.090 -107.436.935
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30.124 -105.850
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 38.620 -132.312
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.496 26.462
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.496 26.462
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.617.591 23.224.781
Yabancı Para Çevrim Farkları
23.345.781 23.224.781
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
23.345.781 23.224.781
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.728.190
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-12.728.190
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.647.715 23.118.931
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-88.928.375 -84.318.004
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-88.928.375 -84.318.004http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782904


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5512 Değişim: 0,01%
Düşük 32,4973 24.04.2024 Yüksek 32,5559
Açılış: 32,5468
34,8653 Değişim: 0,00%
Düşük 34,7749 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.429,93 Değişim: -0,01%
Düşük 2.426,36 24.04.2024 Yüksek 2.430,74
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.