KAP ***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.03.2019 - 18:12
KAP ***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 3.328.245 2.436.406
Satışların Maliyeti
22 -2.491.088 -1.836.075
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
837.157 600.331
BRÜT KAR (ZARAR)
837.157 600.331
Genel Yönetim Giderleri
-100.490 -97.153
Pazarlama Giderleri
-256.069 -226.949
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-11.394 -9.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 251.557 101.729
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -196.962 -74.807
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
523.799 293.226
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 43.371 29.087
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-328 -2.388
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -2.502 -538.017
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
564.340 -218.092
Finansman Gelirleri
26 1.617.171 802.848
Finansman Giderleri
26 -1.832.524 -1.060.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
348.987 -475.490
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.177 7.081
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -6.177 7.081
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
342.810 -468.409
DÖNEM KARI (ZARARI)
342.810 -468.409
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -530
Ana Ortaklık Payları
342.783 -467.879
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
330.000 354.105 3.361 24.508 4.674 86.999 120.400 211.162 331.562 1.135.209 -807 1.134.402
Transferler
11.193 199.969 -211.162
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-963 13.661 -58.656 146.968 -467.879 -366.869 -660 -367.529
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
61 -2.675 -2.614 -2.614
Dönem Sonu Bakiyeler
330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.398 0 0 0 0 0 0 0 0 38.169 0 0 -58.656 0 0 151.642 0 0 0 0 0 0 0 0 98.253 0 0 0 317.694 -467.879 331.562 765.726 -1.467 764.259
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.398 0 0 0 0 0 0 0 0 38.169 0 0 -58.656 0 0 151.642 0 0 0 0 0 0 0 0 98.253 0 0 0 317.694 -467.879 331.562 765.726 -1.467 764.259
Transferler
-467.879 467.879
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.514.117 0 -6.567 0 0 0 0 0 0 0 0 11.837 0 0 0 0 0 -71.638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342.783 0 1.790.532 -427 1.790.105
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.514.117 0 -4.169 0 0 0 0 0 0 0 0 50.006 0 0 -58.656 0 0 80.004 0 0 0 0 0 0 0 0 98.253 0 0 0 -150.185 342.783 331.562 2.556.258 -1.894 2.554.364


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
460.129 287.747
Dönem Karı (Zararı)
342.810 -468.409
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
224.532 729.756
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 59.839 60.750
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.902 458.414
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.539 10.422
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 446.471
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.363 1.521
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.738 6.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 6.738 6.226
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
148.039 119.119
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -252.803 -162.388
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 406.901 280.192
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26 10.496 19.583
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26 -16.555 -18.268
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.813 8.759
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.813 8.759
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.503 91.546
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.177 -7.081
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-853 -7.977
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -853 -7.977
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-93.915 36.203
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.064 -96.530
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.927 -32.555
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-200.766 -86.127
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
43.669 -69.342
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
126.959 151.465
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-229 -58
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-18.754 58.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.197 110.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10.707 13.537
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.490 97.271
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
473.427 297.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.298 -9.803
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.612 -1.032.831
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -600.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.198 89.694
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.835 -293.685
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -71.813 -283.422
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -10.022 -10.263
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
56.249 -228.840
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-487.982 532.631
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.823.033 3.528.023
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.804.556 -3.059.540
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
149.299
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-245.524
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-3.444 -91.499
Ödenen Faiz

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.