KAP ***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 19:31
KAP ***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 2.436.406 1.670.339
Satışların Maliyeti
21 -1.817.365 -1.205.793
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
619.041 464.546
BRÜT KAR (ZARAR)
619.041 464.546
Genel Yönetim Giderleri
-97.153 -70.327
Pazarlama Giderleri
-226.949 -184.399
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-9.925 -7.368
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 101.729 126.954
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -74.807 -81.933
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
311.936 247.473
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 10.377 2.810
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -2.388 -581
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-538.017 -1.807
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-218.092 247.895
Finansman Gelirleri
25 802.848 1.087.018
Finansman Giderleri
25 -1.060.246 -1.122.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-475.490 212.339
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.081 -1.253
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17.b 7.081 -1.253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-468.409 211.086
DÖNEM KARI (ZARARI)
-468.409 211.086
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-530 -76
Ana Ortaklık Payları
-467.879 211.162
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
330.000 354.105 7.274 7.274 7.274 4.946 33.266 33.266 38.212 60.668 238.599 73.200 311.799 1.102.058 -677 1.101.381
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
0 26.331 46.869 -73.200 -26.331 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.913 -3.913 -3.913 19.562 -31.958 -31.958 -12.396 211.162 211.162 194.853 -130 194.723
Dönem Karı (Zararı)
0 211.162 211.162 211.162 211.162
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.913 -3.913 -3.913 19.562 -31.958 -31.958 -12.396 -16.309 -16.309
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 -161.702 -161.702 -161.702 -161.702
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 3.366 3.366 3.366 -3.366 -3.366 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
330.000 354.105 3.361 3.361 3.361 24.508 4.674 4.674 29.182 86.999 120.400 211.162 331.562 1.135.209 -807 1.134.402
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
330.000 354.105 3.361 3.361 3.361 24.508 4.674 4.674 29.182 86.999 120.400 211.162 331.562 1.135.209 -807 1.134.402
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
0 11.193 199.969 -211.162 -11.193 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-963 -963 -963 13.661 -58.656 -58.656 146.968 146.968 101.973 -467.879 -467.879 -366.869 -660 -367.529
Dönem Karı (Zararı)
0 -467.879 -467.879 -467.879 -467.879
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-963 -963 -963 13.661 -58.656 -58.656 146.968 146.968 101.973 101.010 101.010
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 61 -2.675 -2.675 -2.614 -2.614
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
330.000 354.105 2.398 2.398 2.398 38.169 -58.656 -58.656 151.642 151.642 -25.811 131.155 98.253 317.694 -467.879 -150.185 765.726 -1.467 764.259


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
287.747 345.376
Dönem Karı (Zararı)
-468.409 211.086
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-468.409 211.086
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
729.756 229.200
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 60.750 51.897
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
458.414 3.077
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
446.471
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
28 11.943 3.077
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28 6.226 8.887
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
119.119 72.974
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -162.388 -121.288
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 280.192 198.039
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 19.583 21.129
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 -18.268 -24.906
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.759 91.499
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8.759 91.499
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
91.546 1.807
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
91.546 1.807
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-7.081 1.253
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.977 -2.194
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -7.977 -2.194
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
36.203 -39.828
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.530 -38.354
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.555 -17.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.555 -17.097
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-86.127 -32.566
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-69.342 9.992
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
151.465 51.105
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
151.465 51.105
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58 242
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-58 242
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
58.542 -8.708
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
110.808 -4.442
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13.537 -20.115
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
97.271 15.673
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
297.550 400.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -9.803 -10.379
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17.a -44.703
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.032.831 -131.952
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
70
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-228.840
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-600.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
89.694 2.609
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-293.685 -134.631
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -283.422 -127.669
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -10.263 -6.962
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
532.631 -218.196
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.528.023 2.780.957
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.059.540 -1.983.071
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
117.365
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-792.299
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-91.499 -98.279
Ödenen Temettüler
-161.702
Ödenen Faiz
-273.405 -154.148
Alınan Faiz
162.388 121.288
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
149.299 69.058
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-212.453 -4.772
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
249.019 10.349
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.566 5.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.908 12.331
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.474 17.908


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-468.409 211.086
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-963 -3.913
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.555 -5.110
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
281 175
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
281 175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
311 1.022
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
311 1.022
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
101.843 -12.450
Yabancı Para Çevrim Farkları
112 10.493
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
155.522 -33.640
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-45.237 9.015
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.554 1.682
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.880 -16.363
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-367.529 194.723
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-660 -130
Ana Ortaklık Payları
-366.869 194.853


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 54.474 17.908
Finansal Yatırımlar
0
Ticari Alacaklar
422.601 359.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 129.362 124.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 293.239 234.979
Diğer Alacaklar
3.036.196 2.725.063
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 2.967.239 2.687.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 68.957 37.855
Türev Araçlar
8 242
Stoklar
7 478.520 393.914
Peşin Ödenmiş Giderler
13.a 137.115 67.943
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
41 10.677
Diğer Dönen Varlıklar
9 36.703 39.604
ARA TOPLAM
4.165.650 3.614.961
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.165.650 3.614.961
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 586.935 202.573
Ticari Alacaklar
14.427 19.735
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 0 6.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 14.427 13.338
Diğer Alacaklar
87.865 485.265
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 87.718 485.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 147 151
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 46.206 29.178
Maddi Duran Varlıklar
10 623.896 496.594
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 41.477 17.139
Peşin Ödenmiş Giderler
13.a 248 78
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17.b 38.891 23.536
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.439.945 1.274.098
TOPLAM VARLIKLAR
5.605.595 4.889.059
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.678.123 906.404
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 1.678.123 906.404
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.750.440 2.004.910
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 1.750.440 2.004.910
Ticari Borçlar
348.389 215.192
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 165.055 45.613
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15 183.334 169.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19.866 18.988
Diğer Borçlar
248.667 99.425
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 247.433 98.134
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.234 1.291
Türev Araçlar
8 8.759 91.741
Ertelenmiş Gelirler
13.b 131.716 73.174
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.185 1.415
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.185 1.415
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 14.092 12.806
ARA TOPLAM
4.203.237 3.424.055
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.203.237 3.424.055
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
464.983 272.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 464.983 272.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 63.259 58.494
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17.b 16.414 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 93.443 106
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
638.099 330.602
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.841.336 3.754.657
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
765.726 1.135.209
Ödenmiş Sermaye
19.a 330.000 330.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.b 354.105 354.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.398 3.361
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.398 3.361
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.398 3.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
131.155 29.182
Yabancı Para Çevrim Farkları
38.169 24.508
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-58.656 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
151.642 4.674
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
151.642 4.674
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.c 98.253 86.999
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
317.694 120.400
Net Dönem Karı veya Zararı
-467.879 211.162
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.467 -807
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
764.259 1.134.402
TOPLAM KAYNAKLAR
5.605.595 4.889.059http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667899


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.