KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 19:10
KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 4.160.330.627 1.514.222.901
Satışların Maliyeti
13 -3.125.399.138 -1.162.222.876
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.034.931.489 352.000.025
BRÜT KAR (ZARAR)
1.034.931.489 352.000.025
Genel Yönetim Giderleri
14 -163.257.219 -76.960.404
Pazarlama Giderleri
14 -198.317.770 -69.212.789
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -14.981.388 -9.013.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 83.886.201 61.625.934
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -110.762.496 -25.836.601
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
631.498.817 232.602.755
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 3.554.787 2.006.513
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -2.510.585 -486.964
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
632.543.019 234.122.304
Finansman Gelirleri
17 148.919.998 26.457.191
Finansman Giderleri
17 -149.790.315 -80.260.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
631.672.702 180.319.206
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-147.399.179 -33.415.503
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -118.566.118 -13.095.047
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -28.833.061 -20.320.456
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
484.273.523 146.903.703
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-47.032 -2.449.319
DÖNEM KARI (ZARARI)
484.226.491 144.454.384
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
66.969.001 12.430.254
Ana Ortaklık Payları
417.257.490 132.024.130
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi (TL) 21,45000000 6,85000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi (TL) -0,00100000 -0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi (TL) 21,45000000 6,79000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-170.599.415 150.927.012
Dönem Karı (Zararı)
484.226.491 144.454.384
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
484.273.523 146.903.703
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-47.032 -2.449.319
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
218.696.649 332.879.141
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 129.423.982 71.213.749
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-13.404.445 -2.742.434
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.986.185 -155.720
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -10.418.260 -2.586.714
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.309.959 19.031.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.309.959 19.031.366
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
68.294.455 32.479.806
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -3.517.754 -2.006.513
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 56.633.552 28.723.359
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -8.337.018 -1.303.812
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 23.515.675 7.066.772
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-135.536.717 182.885.665
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17 11.536.108 -4.784.519
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 11.536.108 -4.784.519
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 147.399.179 33.415.503
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 2.473.552 486.964
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.473.552 486.964
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.200.576 893.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-850.076.008 -300.389.929
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-723.364.246 -277.954.511
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.496.497 -10.177.130
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-430.331.868 -130.743.320
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-132.498.020 -31.531.314
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
157.731.114 95.240.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.499.679 404.672
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.692.495 -6.784.848
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7.410.198 -1.564.900
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
331.672.491 62.720.551
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
86.562.299 -3.146.244
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
245.110.192 65.866.795
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-147.152.868 176.943.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -2.516.057
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.493.401 -15.253.278
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.046.854 -8.247.249
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-58.522.552 -24.955.575
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.376.693 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.376.693 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.416.999 -26.962.088
Alınan Faiz
3.517.754 2.006.513
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
200.139.980 -205.275.987
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.368.261.592 822.297.777
Kredilerden Nakit Girişleri
2.368.261.592 822.297.777
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.099.732.611 -983.478.364
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.099.732.611 -983.478.364
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.265.541 -5.608.688
Ödenen Faiz
-62.123.460 -38.486.712
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.981.987 -79.304.550
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
71.295.876 21.722.352
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.313.889 294
Finansal Yatırımlar
188 171
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
188 171
Ticari Alacaklar
6 3.556.674.280 2.566.165.635
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 179.869.436 157.931.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.376.804.844 2.408.233.728
Diğer Alacaklar
7 213.265.745 182.491.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 213.265.745 182.491.436
Türev Araçlar
765.845 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
765.845 0
Stoklar
8 3.744.482.783 2.988.780.250
Peşin Ödenmiş Giderler
248.026.473 100.654.705
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
248.026.473 100.654.705
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 24.297.255 0
Diğer Dönen Varlıklar
93.438.207 148.389.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
93.438.207 148.389.891
ARA TOPLAM
8.118.069.959 6.181.287.382
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
4.142.037
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.118.069.959 6.185.429.419
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
984.715 875.043
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
984.715 875.043
Diğer Alacaklar
52.571.379 40.366.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 52.571.379 40.366.579
Türev Araçlar
16.189.179 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
16.189.179 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 351.075.191 319.699.817
Maddi Duran Varlıklar
9 4.145.993.228 3.785.257.215
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 248.457.819 233.000.146
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.377.651.366 3.091.769.137
Şerefiye
1.800.407.029 1.639.505.779
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.577.244.337 1.452.263.358
Peşin Ödenmiş Giderler
16.139.035 6.224.109
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.139.035 6.224.109
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 203.598.198 200.903.794
Diğer Duran Varlıklar
130.886.872 147.064.409
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.543.546.982 7.825.160.249
TOPLAM VARLIKLAR
16.661.616.941 14.010.589.668
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.802.726.416 2.204.932.731
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 891.380.483 724.444.403
Ticari Borçlar
6 2.268.685.334 1.927.384.146
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 164.796.903 35.769.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.103.888.431 1.891.615.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27.277.301 20.846.373
Diğer Borçlar
7 46.275.843 63.487.242
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 46.275.843 63.487.242
Türev Araçlar
267.451.754 221.461.266
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
267.451.754 221.461.266
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.031.953 18.797.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.031.953 18.797.992
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 140.333.376 18.504.653
Kısa Vadeli Karşılıklar
159.131.465 161.528.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
118.996.886 125.721.726
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
40.134.579 35.806.277
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
419.757.725 147.473.289
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
419.757.725 147.473.289
ARA TOPLAM
7.039.051.650 5.508.860.098
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
4.253.151 4.142.037
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.043.304.801 5.513.002.135
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.446.450.555 1.504.747.168
Diğer Borçlar
7 8.327.423 6.373.587
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 8.327.423 6.373.587
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.408.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.408.716
Uzun Vadeli Karşılıklar
180.798.447 165.427.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
176.034.272 153.816.787
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
4.764.175 11.610.696
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 386.975.423 337.462.399
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.034.960.564 2.014.010.637
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.078.265.365 7.527.012.772
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.154.390.508 5.246.008.448
Ödenmiş Sermaye
194.529.076 194.529.076
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.052.856 62.052.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.572.510 34.572.510
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.572.510 34.572.510
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.454.587 -5.454.587
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.027.097 40.027.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.548.420.933 2.897.296.363
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.488.807.806 3.849.799.350
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-940.116.722 -952.232.836
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
14.018.709 1.902.595
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-954.135.431 -954.135.431
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -32.956.277 -4.975.520 40.027.097 1.446.673.822 -465.752.146 -465.752.146 -270.151 171.866.392 1.016.959.255 152.970.598 1.169.929.853 2.581.125.002 696.997.365 3.278.122.367
Transferler
152.970.598 -152.970.598 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
337.271.037 -59.636.406 -59.636.406 132.024.130 132.024.130 409.658.761 92.905.158 502.563.919
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.926.629 -4.926.629 -4.926.629
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -37.882.906 -4.975.520 1.169.929.853 132.024.130 1.301.953.983 2.985.857.134 789.902.523 3.775.759.657
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -5.454.587 40.027.097 3.849.799.350 -952.232.836 -952.232.836 -270.151 171.866.392 1.117.130.373 768.560.878 1.885.691.251 5.246.008.448 1.237.568.448 6.483.576.896
Transferler
816.210 767.744.668 -768.560.878 -816.210
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
639.008.456 12.116.114 12.116.114 417.257.490 417.257.490 1.068.382.060 191.392.620 1.259.774.680
Kar Payları
-160.000.000 -160.000.000 -160.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -5.454.587 40.027.097 4.488.807.806 -940.116.722 -940.116.722 -270.151 172.682.602 1.724.875.041 417.257.490 2.142.132.531 6.154.390.508 1.428.961.068 7.583.351.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
484.226.491 144.454.384
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
775.548.189 358.109.535
Yabancı Para Çevrim Farkları
763.432.075 418.724.215
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.486.887 3.950.755
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
15.486.887 3.950.755
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.064.533
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-79.064.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.370.773 14.499.098
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15.812.907
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-3.370.773 -1.313.809
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
775.548.189 358.109.535
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.259.774.680 502.563.919
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
191.392.620 92.905.158
Ana Ortaklık Payları
1.068.382.060 409.658.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028029


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7449 Değişim: 1,46%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,7799
Açılış: 32,2736
35,0620 Değişim: 0,45%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,0832
Açılış: 34,9034
2.456,93 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.460,26
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.