" />

KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2021 - 18:52
KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 5.189.552.654 3.085.568.388 1.986.655.730 1.079.033.913
Satışların Maliyeti
15,16 -4.020.067.713 -2.576.952.958 -1.554.691.413 -932.360.134
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.169.484.941 508.615.430 431.964.317 146.673.779
BRÜT KAR (ZARAR)
1.169.484.941 508.615.430 431.964.317 146.673.779
Genel Yönetim Giderleri
16 -265.116.481 -201.679.777 -97.512.786 -68.810.192
Pazarlama Giderleri
16 -257.548.463 -133.049.020 -105.545.480 -46.050.696
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -29.664.220 -15.764.055 -10.105.295 -6.045.174
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 267.430.634 137.291.859 62.692.211 54.881.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -95.961.024 -31.639.924 -35.688.038 -8.365.918
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
788.625.387 263.774.513 245.804.929 72.283.053
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 6.667.624 11.536.074 2.718.119 5.058.073
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -5.936.536 -443.285 -5.062.152 -47.987
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
789.356.475 274.867.302 243.460.896 77.293.139
Finansman Gelirleri
19 67.394.424 87.542.840 22.957.703 40.492.006
Finansman Giderleri
19 -206.451.633 -269.040.887 -60.910.533 -111.517.234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
650.299.266 93.369.255 205.508.066 6.267.911
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-87.657.805 331.640 -39.651.186 12.398.597
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -84.684.594 -5.490.269 -47.399.549 1.468.263
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.973.211 5.821.909 7.748.363 10.930.334
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
562.641.461 93.700.895 165.856.880 18.666.508
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.342.038 407.752 -140.097 413.709
DÖNEM KARI (ZARARI)
558.299.423 94.108.647 165.716.783 19.080.217
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
60.065.815 225.314 24.503.369 -474.773
Ana Ortaklık Payları
498.233.608 93.883.333 141.213.414 19.554.990
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi (TL) 25,73000000 4,82000000 7,26000000 0,99000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi (TL) -0,12000000 0,01000000 0,00000000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi (TL) 25,61000000 4,83000000 7,26000000 1,01000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
469.216.489 542.666.851
Dönem Karı (Zararı)
558.299.423 94.108.647
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
562.641.461 93.700.895
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.342.038 407.752
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
691.617.642 702.503.456
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 244.251.697 205.754.122
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.170.513 5.930.987
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.331.326 1.070.173
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.839.187 4.860.814
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.270.277 14.217.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.270.277 14.217.367
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
86.660.421 96.812.182
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -4.872.586 -11.050.770
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 86.103.023 122.016.342
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-3.555.746 11.638.439
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 8.985.730 -25.791.829
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
217.205.761 333.194.573
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11.259.670 46.967.884
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11.259.670 46.967.884
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 87.657.805 -331.640
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 4.141.498 -42.019
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.141.498 -42.019
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-777.328.228 -222.607.212
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-571.395.452 30.706.306
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.604.152 5.950.586
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-552.777.245 -160.760.767
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-29.592.336 -29.182.888
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
390.869.363 -94.949.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22.139.944 2.158.061
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.028.742 -1.624.937
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.685.348 2.735.204
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.317.560 22.360.433
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-61.465.033 -650.179
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
72.782.593 23.010.612
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
472.588.837 574.004.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.057.540 -4.977.774
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-39.599.908 -10.781.066
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
44.285.100 -15.579.200
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-163.790.233 -112.576.753
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-52.799.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.758.593 16.702.850
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.758.593 16.702.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-124.621.932 -140.330.373
Alınan Faiz
4.872.586 11.050.770
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-424.748.851 -596.905.456
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 2.019.940.885 125.904.886
Kredilerden Nakit Girişleri
5 2.019.940.885 125.904.886
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.279.009.459 -516.326.633
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.279.009.459 -516.326.633
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.778.034 -13.257.598
Ödenen Temettüler
-48.632.269
Ödenen Faiz
5 -103.341.684 -123.868.921
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-47.560.559 -20.724.921
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-119.322.595 -166.815.358
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
24.641.975 44.037.264
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-94.680.620 -122.778.094
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
449.892.785 729.636.576
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
355.212.165 606.858.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 355.212.165 449.892.785
Finansal Yatırımlar
113 94
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
113 94
Ticari Alacaklar
6 1.648.080.161 1.091.112.135
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 76.416.635 64.199.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.571.663.526 1.026.912.477
Diğer Alacaklar
103.405.301 24.917.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 103.405.301 24.917.348
Türev Araçlar
8.561.176 80.336
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
23 8.561.176 80.336
Stoklar
8 1.766.923.202 1.225.312.596
Peşin Ödenmiş Giderler
79.835.583 47.869.885
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
79.835.583 47.869.885
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 4.592.257
Diğer Dönen Varlıklar
74.010.556 42.843.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
74.010.556 42.843.890
ARA TOPLAM
4.036.028.257 2.886.621.326
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
2.582.413 2.925.808
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.038.610.670 2.889.547.134
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
584.034 644.844
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
584.034 644.844
Diğer Alacaklar
25.099.670 26.983.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 25.099.670 26.983.471
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 210.833.463 175.005.149
Maddi Duran Varlıklar
9 2.715.790.192 2.471.989.980
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 136.442.898 95.889.622
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.113.879.948 1.794.796.193
Şerefiye
13 1.103.096.083 923.388.013
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.010.783.865 871.408.180
Peşin Ödenmiş Giderler
2.782.900 5.156.261
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.782.900 5.156.261
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 86.003.830 72.477.097
Diğer Duran Varlıklar
102.547.989 72.188.816
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
102.547.989 72.188.816
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.393.964.924 4.715.131.433
TOPLAM VARLIKLAR
9.432.575.594 7.604.678.567
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.713.987.326 1.213.577.751
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 483.987.913 462.887.549
Ticari Borçlar
1.051.811.276 664.286.332
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 17.637.396 21.015.047
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.034.173.880 643.271.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.269.764 14.944.441
Diğer Borçlar
7 64.259.370 36.756.822
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
64.259.370 36.756.822
Türev Araçlar
23 19.390.126 7.788.431
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
19.390.126 7.788.431
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.596.289 15.910.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.596.289 15.910.941
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 40.492.430 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
71.375.214 30.819.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
71.375.214 30.819.162
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
157.803.127 85.088.738
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
157.803.127 85.088.738
ARA TOPLAM
3.632.972.835 2.532.060.167
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
3.849.357 4.026.883
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.636.822.192 2.536.087.050
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 979.109.473 1.302.794.284
Diğer Borçlar
7 10.029.609 8.529.941
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.029.609 8.529.941
Uzun Vadeli Karşılıklar
122.491.999 115.952.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
113.443.721 106.972.412
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9.048.278 8.980.058
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 381.431.978 319.250.750
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 43.941.705
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 43.941.705
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.493.063.059 1.790.469.150
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.129.885.251 4.326.556.200
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.476.322.261 2.581.125.002
Ödenmiş Sermaye
194.529.076 194.529.076
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.052.856 62.052.856
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 -32.956.277
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.744.159 35.051.577
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.744.159 35.051.577
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.282.938 -4.975.520
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.027.097 40.027.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.397.765.797 980.651.525
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.963.092.909 1.446.673.822
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-565.327.112 -466.022.297
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-201.600 -4.928.395
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-564.855.361 -460.823.751
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
171.866.392 171.866.392
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.117.130.373 1.016.959.255
Net Dönem Karı veya Zararı
498.233.608 152.970.598
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
826.368.082 696.997.365
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.302.690.343 3.278.122.367
TOPLAM KAYNAKLAR
9.432.575.594 7.604.678.567


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -25.260.958 -3.907.502 40.027.097 1.043.747.285 -301.459.528 -270.151 122.445.409 775.257.436 339.755.071 2.246.916.091 572.642.516 2.819.558.607
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
49.420.976 290.334.095 -339.755.071 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.749.507 567.773.234 -189.139.607 93.883.333 470.767.453 150.232.904 621.000.357
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
ansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-48.632.269 -48.632.269 -4.367.443 -52.999.712
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-9.319.376 -9.319.376 -9.319.376
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -34.580.334 -5.657.009 40.027.097 1.611.520.519 -490.599.135 -270.151 171.866.385 1.016.959.262 93.883.333 2.659.731.899 718.507.977 3.378.239.876
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -32.956.277 -4.975.520 40.027.097 1.446.673.822 -465.752.146 -270.151 171.866.392 1.016.959.255 152.970.598 2.581.125.002 696.997.365 3.278.122.367
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
152.970.598 -152.970.598 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-307.418 516.419.087 -99.304.814 498.233.608 915.040.462 176.931.276 1.091.971.738
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-47.560.559 -47.560.559
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
32.956.277 -52.799.480 -19.843.203 -19.843.203
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 0 -5.282.938 40.027.097 1.963.092.909 -565.056.961 -270.151 171.886.392 1.117.130.373 498.233.608 3.476.322.261 826.368.082 4.302.690.343


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
558.299.423 94.108.647 165.716.783 19.080.217
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-499.340 1.831.883 -15.825 1.884.195
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-640.179 2.296.726 -20.288 2.366.475
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
140.839 -464.843 4.463 -482.280
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
140.839 -464.843 4.463 -482.280
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
534.171.655 525.059.827 8.390.030 377.120.037
Yabancı Para Çevrim Farkları
633.408.776 714.199.434 9.710.295 514.704.451
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
633.408.776 714.199.434 9.710.295 514.704.451
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.252.423 -10.644.116 2.847.903 -6.818.580
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.252.423 -10.644.116 2.847.903 -6.818.580
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-130.039.511 -226.198.222 -4.219.245 -165.483.378
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-130.039.511 -226.198.222 -4.219.245 -165.483.378
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24.549.967 47.702.731 51.077 34.717.544
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.457.935 2.463.087 -792.770 1.620.869
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26.007.902 45.239.644 843.847 33.096.675
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
533.672.315 526.891.710 8.374.205 379.004.232
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.091.971.738 621.000.357 174.090.988 398.084.449
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
176.931.276 150.232.904 25.342.481 83.514.203
Ana Ortaklık Payları
915.040.462 470.767.453 148.748.507 314.570.246http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974593


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.169 Değişim: 0,26% Hacim : 81.720 Mio.TL Son veri saati : 15:50
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0432 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0112 Değişim: -0,41%
Düşük 35,9674 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.552,27 Değişim: -1,87%
Düşük 2.551,60 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.