KAP ***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 19:11
KAP ***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21.1 2.413.330.559 2.108.860.105 1.054.224.710 749.713.734
Satışların Maliyeti
21.2 -1.983.033.710 -1.712.789.821 -884.707.362 -642.317.363
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
430.296.849 396.070.284 169.517.348 107.396.371
BRÜT KAR (ZARAR)
430.296.849 396.070.284 169.517.348 107.396.371
Genel Yönetim Giderleri
22.1 -20.425.704 -9.547.377 -7.183.593 -3.859.628
Pazarlama Giderleri
22.2 -14.026.528 -11.416.604 -6.294.729 -4.498.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.1 34.131.726 9.115.900 9.117.165 1.138.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24.2 -15.042.203 -16.916.305 -1.375.771 -5.132.931
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
414.934.140 367.305.898 163.780.420 95.044.160
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25.1 37.320.205 1.116.077 6.224.594 1.064.325
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25.2 0 -4.375.313 0 738.613
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
452.254.345 364.046.662 170.005.014 96.847.098
Finansman Gelirleri
26.1 60.483.926 37.064.977 -7.054.361 30.202.613
Finansman Giderleri
26.2 -112.569.267 -40.682.892 -50.816.615 -26.622.391
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
400.169.004 360.428.747 112.134.038 100.427.320
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-46.258.159 -48.119.565 7.101.891 -14.906.104
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -8.827.863 -57.763.201 -4.174.489 -32.074.688
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -37.430.296 9.643.636 11.276.380 17.168.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
353.910.845 312.309.182 119.235.929 85.521.216
DÖNEM KARI (ZARARI)
353.910.845 312.309.182 119.235.929 85.521.216
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
353.910.845 312.309.182 119.235.929 85.521.216
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.433.723 -560.074.702
Dönem Karı (Zararı)
28 353.910.845 312.309.182
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
353.910.845 312.309.182
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
162.861.816 89.839.541
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16 55.580.453 36.668.330
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-33.604 -693.498
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -33.604 -693.498
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.306.487 5.099.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 13.306.487 5.099.080
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
72.605.242 44.978.881
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26.1 90.584.625 40.073.659
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24.2 14.031.744 12.988.203
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24.1 -32.011.127 -8.082.981
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.025.509 -1.060.739
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
25.1 -10.025.509 -1.060.739
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 31.428.747 4.847.487
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-481.447.790 -936.159.510
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 67.711.971 -54.450.661
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -271.927.066 -180.778.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-60.957.552 -119.807.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-210.969.514 -60.971.071
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -899.094.565 -140.768.029
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-857.704.592 -62.451.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.389.973 -78.316.908
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -723.815.861 -320.365.746
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -78.635.982 -84.403.394
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.474.599.285 97.333.979
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.733.949 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.476.333.234 97.333.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.937.597 1.583.071
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -31.979.510 -326.023.260
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.216 -358.295.867
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.983.726 32.272.607
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -22.243.659 71.712.720
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.324.871 -534.010.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.081.308 -356.641
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -4.809.840 -25.707.274
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-142.217.490 -130.087.333
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 47.575
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 47.575
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-142.217.490 -130.134.908
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -142.162.416 -130.134.908
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -55.074 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
142.010.925 799.077.260
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
530.885.211 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
530.885.211 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
20.1 23.160.000 183.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
746.718.510 758.856.258
Kredilerden Nakit Girişleri
5 641.919.162 611.627.435
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
104.799.348 147.228.823
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.068.168.171 -102.705.339
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.044.248.406 -91.709.441
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-23.919.765 -10.995.898
Ödenen Faiz
26.2 -91.392.504 -40.577.906
Alınan Faiz
26.1 807.879 504.247
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.227.158 108.915.225
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-47.587.857 -63.641.811
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.360.699 45.273.414
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
86.910.970 42.558.685
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
68.550.271 87.832.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 68.550.271 86.910.970
Finansal Yatırımlar
5 0 57.686.462
Ticari Alacaklar
6 988.439.804 684.468.007
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
300.059.808 239.102.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
688.379.996 445.365.751
Diğer Alacaklar
7 897.956.608 28.233.196
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
857.704.592 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
40.252.016 28.233.196
Stoklar
9 1.150.000.416 426.184.555
Peşin Ödenmiş Giderler
11 89.095.088 42.665.762
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
89.095.088 42.665.762
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 4.809.840 57.781.711
Diğer Dönen Varlıklar
10 188.696.369 101.553.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
188.696.369 101.553.010
ARA TOPLAM
3.387.548.396 1.485.483.673
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.387.548.396 1.485.483.673
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 39.422 29.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
39.422 29.917
Maddi Duran Varlıklar
14 2.121.781.555 1.431.579.918
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.087.499.465 1.414.074.101
Taşıtlar
28.853.646 13.663.091
Mobilya ve Demirbaşlar
3.819.652 2.972.880
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.608.792 869.846
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 228.419.495 152.268.279
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.415.079 2.413.894
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 3.415.079 2.413.894
Peşin Ödenmiş Giderler
11 138.541.981 106.335.325
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
138.541.981 106.335.325
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 406.754.412 246.323.401
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.898.951.944 1.938.950.734
TOPLAM VARLIKLAR
6.286.500.340 3.424.434.407
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 409.721.992 770.773.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
409.721.992 770.773.114
Banka Kredileri
409.570.927 770.764.775
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
151.065 8.339
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 99.891.747 154.936.526
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.179.943 724.808
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.179.943 724.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
98.711.804 154.211.718
Banka Kredileri
74.722.677 151.543.981
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.026.968 2.667.737
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.962.159 0
Ticari Borçlar
6 1.591.199.152 102.568.123
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 1.733.949
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.591.199.152 100.834.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 7.129.303 3.191.706
Diğer Borçlar
7 1.777.148 837.909
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.216 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.772.932 837.909
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 43.768.034 66.011.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
43.768.034 66.011.693
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 8.827.863 57.772.741
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.157.191 2.426.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.470.485 739.574
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.686.706 1.686.718
ARA TOPLAM
2.165.472.430 1.158.518.104
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.165.472.430 1.158.518.104
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 381.456.042 286.809.802
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
240.699.879 160.921.045
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
240.699.879 160.921.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
140.756.163 125.888.757
Banka Kredileri
112.561.766 121.192.302
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.840.112 4.696.455
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.354.285 0
Diğer Borçlar
7 50.555.731 34.529.590
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
50.555.731 34.529.590
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.330.638 9.397.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 21.330.638 9.397.055
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 406.317.727 214.567.798
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
859.660.138 545.304.245
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.025.132.568 1.703.822.349
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.261.367.772 1.720.612.058
Ödenmiş Sermaye
20.1 216.160.000 193.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
530.885.211 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.514.204.943 881.405.285
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-116.896 212.590
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.3 -116.896 212.590
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.4 1.514.321.839 881.192.695
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.2 646.206.773 201.068.600
Net Dönem Karı veya Zararı
28 353.910.845 445.138.173
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.261.367.772 1.720.612.058
TOPLAM KAYNAKLAR
6.286.500.340 3.424.434.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 359.992 496.238.097 51.492.826 149.575.774 183.000.000 183.000.000
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
149.575.774 -149.575.774 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 56.548 368.758.026 312.309.182 681.123.756 681.123.756
Dönem Karı (Zararı)
312.309.182 312.309.182 312.309.182
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
56.548 368.758.026 368.814.574 368.814.574
Sermaye Arttırımı
20.1 183.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
193.000.000 416.540 864.996.123 201.068.600 312.309.182 1.571.790.445 1.571.790.445
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
193.000.000 212.590 881.192.695 201.068.600 445.138.173 1.720.612.058 1.720.612.058
Transferler
445.138.173 -445.138.173 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 -329.486 633.129.144 353.910.845 986.710.503 986.710.503
Dönem Karı (Zararı)
353.910.845 353.910.845 353.910.845
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-329.486 633.129.144 632.799.658 632.799.658
Sermaye Arttırımı
20.1 23.160.000 530.885.211 554.045.211 554.045.211
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
216.160.000 530.885.211 -116.896 646.206.773 646.206.773 353.910.845 3.261.367.772 3.261.367.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
353.910.845 312.309.182 119.235.929 85.521.216
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-329.486 56.548 21.977 -361.284
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-439.315 70.685 14 -451.605
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
109.829 -14.137 21.963 90.321
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
109.829 -14.137 21.963 90.321
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
633.129.144 368.758.026 158.155.419 136.205.831
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
633.129.144 368.758.026 158.155.419 136.205.831
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
632.799.658 368.814.574 158.177.396 135.844.547
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
986.710.503 681.123.756 277.413.325 221.365.763
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
986.710.503 681.123.756 277.413.325 221.365.763http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211933


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.008 Değişim: -0,23% Hacim : 30.604 Mio.TL Son veri saati : 11:52
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.070
Açılış: 8.051
28,8912 Değişim: -0,02%
Düşük 28,7960 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,4188 Değişim: -0,13%
Düşük 31,3598 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.919,99 Değişim: -0,21%
Düşük 1.912,29 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.