KAP ***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.11.2020 - 18:55
KAP ***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.750.408 -1.750.408 -1.750.408 46.947.710 203.704.698 34.993.710 350.218.992 101.826 350.320.818
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-514.004 -514.004 -514.004
Transferler
659.588 34.334.122 -34.993.710
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
124.450 124.450 124.450 -1.751.146 -1.626.696 5.964 -1.620.732
Dönem Karı (Zararı)
-1.751.146 -1.751.146 6.480 -1.744.666
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
124.450 124.450 124.450 124.450 -516 123.934
Kar Payları
20 -60.000 -60.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.625.958 -1.625.958 -1.625.958 47.607.298 237.524.816 -1.751.146 348.078.292 47.790 348.126.082
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.062 -2.473.062 -2.473.062 47.607.298 237.511.636 611.488 349.580.642 46.240 349.626.882
Transferler
-977.214 1.588.702 -611.488
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.261.794 16.261.794 28.729 16.290.523
Dönem Karı (Zararı)
16.261.794 16.261.794 28.729 16.290.523
Kar Payları
20 -14.029 -14.029
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.062 -2.473.062 -2.473.062 46.630.084 239.100.338 16.261.794 365.842.436 60.940 365.903.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.542.183 6.066.890
Dönem Karı (Zararı)
16.290.523 -1.744.666
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.716.551 15.450.875
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 15.874.144 14.811.418
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
406.002 380.405
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 406.002 380.405
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.317.024 3.550.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.380.321 934.957
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -102.000 1.690.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 4.038.703 925.831
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.417.471 999.660
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.606.418 -1.420.017
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 2.580.942 2.554.099
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 -1.391.995 -134.422
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.833.845 124.449
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
60.999 -3.566.822
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
60.999 -3.566.822
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.374.488 48.393
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 2.625.710 -897.416
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.609.214 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.054.669 -6.514.708
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.179.688 -12.141.988
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.328.997 -597.972
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.936.298 29.530.673
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.545.236 -27.393.075
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.777.349 1.479.309
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.804.867 2.608.345
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.325.741 2.276.225
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
520.874 17 -937.459 -1.422.154
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -621.505 -34.459
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.1 -851.258 332.002
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.517.844 -10.769.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.972.158 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.972.158 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,15 -10.967.420 -12.204.835
Alınan Faiz
2.513.106 1.435.527
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.153.819 -3.993.880
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
475.284 78.720.555
Kredilerden Nakit Girişleri
5.1 475.284 78.720.555
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-475.284 -78.720.555
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.1 -475.284 -78.720.555
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.2 -5.059.121 -3.729.414
Ödenen Temettüler
20 0 -60.000
Ödenen Faiz
5 -94.698 -204.466
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.906.208 -8.696.298
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.906.208 -8.696.298
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.631.586 61.264.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 81.537.794 52.568.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 81.656.243 65.656.725
Finansal Yatırımlar
6.1 0 60.999
Ticari Alacaklar
8.1 118.914.652 88.772.984
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 66.048 566.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
118.848.604 88.206.922
Diğer Alacaklar
9.1 462.281 904.422
Stoklar
11 56.638.508 61.574.806
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.672.134 711.559
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 0 195.207
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.143.418 748.401
ARA TOPLAM
260.487.236 218.625.103
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
260.487.236 218.625.103
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.1 5.148.335 2.377.197
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 15.459.274 14.084.786
Maddi Duran Varlıklar
13 178.587.909 181.651.250
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 14.723.875 12.069.514
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.660.230 2.074.634
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.119.068 148.919
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 1.465.262 1.063.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
218.163.953 213.469.683
TOPLAM VARLIKLAR
478.651.189 432.094.786
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.821.544 5.731.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.821.544 5.731.944
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 10.821.544 5.731.944
Ticari Borçlar
8.2 58.210.921 42.277.698
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 5.313.073 5.277.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
52.897.848 36.999.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.275.786 2.217.037
Diğer Borçlar
3.245.006 1.467.657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2 3.245.006 1.467.657
Türev Araçlar
6 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.507.488 3.986.614
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.054.598 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.816.424 5.317.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 500.763 630.447
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 7.315.661 4.686.912
ARA TOPLAM
90.931.767 60.998.309
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.931.767 60.998.309
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.046.459 7.392.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.046.459 7.392.301
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 8.046.459 7.392.301
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.769.587 12.233.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 13.769.587 12.233.573
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 1.843.721
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.816.046 21.469.595
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
112.747.813 82.467.904
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
365.842.436 349.580.642
Ödenmiş Sermaye
20 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
20 61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.473.062 -2.473.062
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.473.062 -2.473.062
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.473.062 -2.473.062
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.630.084 47.607.298
Yasal Yedekler
20 42.786.127 43.763.341
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 239.100.338 237.511.636
Net Dönem Karı veya Zararı
16.261.794 611.488
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
60.940 46.240
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
365.903.376 349.626.882
TOPLAM KAYNAKLAR
478.651.189 432.094.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 258.511.231 235.610.277 113.861.877 96.631.819
Satışların Maliyeti
21,22 -232.861.525 -209.763.271 -92.985.094 -81.185.758
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.649.706 25.847.006 20.876.783 15.446.061
BRÜT KAR (ZARAR)
25.649.706 25.847.006 20.876.783 15.446.061
Genel Yönetim Giderleri
22 -26.216.364 -27.188.471 -9.103.655 -9.214.856
Pazarlama Giderleri
22 -4.951.187 -2.175.967 -1.492.839 504.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 3.362.886 2.976.301 -1.210.814 1.482.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -5.165.604 -4.725.831 -4.098.486 -1.502.163
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.320.563 -5.266.962 4.970.989 6.716.070
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 15.838.519 118.036 14.699.999 98.663
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 1.374.489 -48.393 177.477 -12.084
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.892.445 -5.197.319 19.848.465 6.802.649
Finansman Gelirleri
25 17.503.359 8.759.365 9.477.577 2.309.140
Finansman Giderleri
26 -8.479.571 -6.738.621 -1.570.247 -3.465.772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.916.233 -3.176.575 27.755.795 5.646.017
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.625.710 1.431.909 -4.617.732 -1.292.476
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -4.871.310 196.060 -4.333.641 41.244
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 2.245.600 1.235.849 -284.091 -1.333.720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.290.523 -1.744.666 23.138.063 4.353.541
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.290.523 -1.744.666 23.138.063 4.353.541
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.729 6.480 15.816 96
Ana Ortaklık Payları
16.261.794 -1.751.146 23.122.247 4.353.445
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 123.934 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 0 154.917 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.983
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
19 -30.983
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 123.934 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.290.523 -1.620.732 23.138.063 4.353.541
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.729 5.964 15.816 96
Ana Ortaklık Payları
16.261.794 -1.626.696 23.122.247 4.353.445http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887280


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 3,14% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,4415 Değişim: 0,12%
Düşük 13,3729 20.01.2022 Yüksek 13,4506
Açılış: 13,425
15,2890 Değişim: 0,30%
Düşük 15,1890 20.01.2022 Yüksek 15,2982
Açılış: 15,2436
795,14 Değişim: -0,08%
Düşük 791,48 20.01.2022 Yüksek 796,15
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.