KAP ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2021 - 20:37
KAP ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor

***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 201.141.518 186.625.739
Satışların Maliyeti
28 -153.569.429 -147.183.422
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.572.089 39.442.317
BRÜT KAR (ZARAR)
47.572.089 39.442.317
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -15.651.856 -8.829.244
Pazarlama Giderleri
29-30 -5.957.733 -4.644.716
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -875.333 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 46.814.518 18.819.228
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -40.255.270 -20.678.187
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.646.415 24.109.398
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 4.863.147 9.755.122
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -196.900 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -39.603 -18.697
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.273.059 33.845.823
Finansman Gelirleri
34 1.712.076 758.476
Finansman Giderleri
33 -10.986.107 -5.549.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.999.028 29.054.623
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -3.011.823 -1.489.444
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -3.136.803 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 124.980 -1.489.444
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37 23.987.205 27.565.179
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 23.987.205 27.565.179
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.254 -89.213
Ana Ortaklık Payları
23.978.951 27.654.392
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 37 0,82900000 69,13600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.491.455 -5.293.976
Dönem Karı (Zararı)
37 23.987.205 27.565.179
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.213.382 -2.948.151
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 1.755.524 1.659.501
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-34.233 916.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -83.510 916.052
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 49.277 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.936.165 2.695.883
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -950.872 -469.205
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 4.887.037 3.165.088
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
32 -3.018.000 -9.727.728
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 39.603 18.697
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 3.011.823 1.489.444
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-477.500 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -477.500 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-84.837.552 -29.747.606
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -4.881.895 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -56.899.049 -38.377.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.192.111 -25.170.389
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
9.792.182 -6.859.836
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
15 9.792.182 -6.859.836
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -50.899.911 7.118.947
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 -6.231.466 -7.276.188
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 31.273.686 34.339.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -173.503 604.522
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.804.319 3.507.551
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24 -5.052.727 4.520.683
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.152.661 -2.154.167
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -1.814.691 -2.128.245
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 662.030 -25.922
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-55.636.965 -5.130.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -77.362 -101.347
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -1.777.128 -62.051
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.331.608 -9.491.537
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
640.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
640.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.971.608 -600.265
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -1.815.112 -486.071
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -156.496 -114.194
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -8.891.272
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.659.470 15.359.891
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.394.375 2.430.435
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 67.394.375 2.430.435
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 12.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 26.201.260 15.613.339
Ödenen Faiz
33 -4.887.037 -3.165.088
Alınan Faiz
34 950.872 469.205
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.836.407 574.378
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.836.407 574.378
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 21.250.923 20.676.545
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 52.087.330 21.250.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 52.087.330 21.250.923
Finansal Yatırımlar
7 4.881.895 0
Ticari Alacaklar
10 113.251.278 56.352.229
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14154 8.946.295 4.327.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 104.304.983 52.024.328
Diğer Alacaklar
11 25.399.259 28.591.370
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14185 21.555 11.425.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 25.377.704 17.165.790
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 643.465 9.265.763
Stoklar
13 59.840.637 8.940.726
Peşin Ödenmiş Giderler
24 20.568.126 14.315.256
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24-38 358.095 9.133.634
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 20.210.031 5.181.622
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 2.709.468 1.325.317
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.631.637 1.201.097
ARA TOPLAM
281.013.095 141.242.681
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
281.013.095 141.242.681
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 -53.710 -14.107
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 23.182.000 20.164.000
Maddi Duran Varlıklar
18 12.765.720 12.750.696
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 213.309 174.749
Peşin Ödenmiş Giderler
24 338.606 360.010
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 2.614.356 1.319.440
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.060.281 34.754.788
TOPLAM VARLIKLAR
320.073.376 175.997.469
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 42.323.145 19.088.502
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 6.851.453 5.359.386
Ticari Borçlar
10 81.330.093 50.056.407
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 81.330.093 50.056.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 1.321.487 1.494.990
Diğer Borçlar
11 69.224 3.873.543
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14185 0 3.461.597
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 69.224 411.946
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 2.262.254 1.092.370
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 37.563.204 42.615.931
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24-38 0 579.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 37.563.204 42.036.351
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 1.359.675 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
649.258 512.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 649.258 512.851
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 1.099.591 437.561
ARA TOPLAM
174.829.384 124.531.541
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
174.829.384 124.531.541
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 6.886.428 5.411.878
Uzun Vadeli Karşılıklar
903.312 1.043.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 854.035 1.043.784
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 49.277 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 3.727.127 2.599.949
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.516.867 9.055.611
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
186.346.251 133.587.152
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
133.791.439 42.482.885
Ödenmiş Sermaye
27 38.062.500 10.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 59.331.875 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.299.179 4.363.951
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.299.179 4.363.951
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 4.477.856 4.454.288
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -178.677 -90.337
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 10.299 10.299
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 8.108.635 454.243
Net Dönem Karı veya Zararı
37 23.978.951 27.654.392
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -64.314 -72.568
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
133.727.125 42.410.317
TOPLAM KAYNAKLAR
320.073.376 175.997.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.569.565 4.454.288 -39.757 10.299 -958.674 1.412.917 12.448.638 4.645 12.453.283
Transferler
27 1.412.917 -1.412.917
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -50.580 27.654.392 27.603.812 -89.213 27.514.599
Sermaye Arttırımı
27 2.430.435 2.430.435 2.430.435
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
27 12.000 12.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -90.337 10.299 454.343 27.654.392 42.482.885 -72.568 42.410.317
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 4.454.288 -90.337 10.299 454.243 27.654.392 42.482.885 -72.568 42.410.317
Transferler
27 20.000.000 7.654.392 -27.654.392
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 23.568 -88.340 23.978.951 23.914.179 8.254 23.922.433
Sermaye Arttırımı
27 8.062.500 59.331.875
Dönem Sonu Bakiyeler
38.062.500 59.331.875 4.477.856 -178.677 10.299 8.108.635 23.978.951 133.791.439 -64.314 133.727.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
37 23.987.205 27.565.179
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-64.772 -50.580
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22-27 -107.530 -64.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42.758 14.266
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27-36 42.758 14.266
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-64.772 -50.580
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.922.433 27.514.599
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27-36 8.254 -89.213
Ana Ortaklık Payları
27-36 23.914.179 27.603.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910639


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.725 Değişim: -0,63% Hacim : 50.797 Mio.TL Son veri saati : 14:10
Düşük 10.704 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2503 Değişim: 0,22%
Düşük 32,1499 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9446 Değişim: 0,29%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 34,9764
Açılış: 34,845
2.426,76 Değişim: 0,70%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.430,81
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.