KAP ***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.03.2022 - 15:39
KAP ***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Kar Payı Dağıtımına İlişkin Güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim şablonunda, 19. Olağanüstü yedek kısmı 0 olarak yer almıştır. Bildirim ekinde yer alan Kar Dağıtım Tablosunda ise ilgili alanlar, doğru bir şekilde yer almaktadır. Bu bağlamda, ilgili kısım güncellenmiştir.

Karar Tarihi 21.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.04.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKNKA00018 Peşin 0,2682451 26,82451 10 0,2414205 24,14205
B Grubu, KONKA, TREKNKA00026 Peşin 0,2682451 26,82451 10 0,2414205 24,14205

Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
05.05.2022 30.06.2022

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKNKA00018 0 0
B Grubu, KONKA, TREKNKA00026 0 0

Ek Açıklamalar
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere
Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SerPK) hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uyumlu hazırlanmış Bağımsız Denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara göre Esas Faaliyet Karı, Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler, Sürdürülen Faaliyetler "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" ile birlikte dikkate alındığında 402.983.994.-TL Dönem Net Karı elde edilmiştir. TTK ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde oluşan Ticari kar ve tahakkuk eden Kurumlar Vergisi dikkate alındığında 190.174.765,47-TL tutarında "Vergi Sonrası Dönem Net Karı" meydana gelmiştir.
TTK'nın kar payını düzenleyen 470.maddesinde yer alan "kar payı ancak safi kardan dağıtılabilir" hükmü ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı rehberinin 7.maddesinde "Dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (VUK'a göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kardan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilecektir. Bir başka deyişle, dağıtılacak kar payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklarının dağıtılabildiği tutardır" denilmek suretiyle kar dağıtımı yapılabilmesi için VUK hükümlerine göre hesaplanan mali tablolarda dağıtılabilecek karın olması gerektiği belirtilmiştir. Bu hüküm ve açıklamalara çerçevesinde, VUK hükümlerine göre düzenlenen mali tablolarda 2021 hesap döneminde 190.074.765,47.-TL "Dönem Net Karı" oluşması nedeni ile Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2022 tarihli toplantısında, Şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak Esas Sözleşmenin 14.maddesine istinaden dağıtılabilir karın %20'sinin Genel Kurul Toplantısının tescil edildiği ayı takip eden 2.ayın sonuna kadar nakden ödenmesi teklifinin Yönetim Kurulu tarafından 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu'na sunulması kararlaştırılmıştır. Dağıtılması teklif edilecek kar tutarı dönem karından vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile ayrılması gereken yedekler ve şarta bağlı olarak bilançonun pasifinde özel fon olarak tutulması gereken istisna kazançlar düşüldükten sonra 6.500.000.-TL'si 1.Temettü, 28.371.867,65.-TL'si 2.Temettü olmak üzere toplam 34.871.867,61.-TL'dir. Bu husus Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul bilgisine sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 130.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 20.277.516
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 467.933.877 242.232.674,96
4. Vergiler ( - ) 64.949.883 52.157.909,49
5. Net Dönem Kârı 402.983.994 190.074.765,47
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 9.503.738,27 9.503.738,27
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 377.030.715,28 164.121.486,75
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 377.030.715,28 164.121.486,75
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 377.030.715,28 164.121.486,75
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 6.500.000 6.500.000
* Nakit 6.500.000 6.500.000
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 28.371.867,61 28.371.867,61
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 3.152.429,73 3.152.429,73
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 339.006.417,93 126.097.189,4
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 7.242.618,66 0 4,41 0,2414205 24,14
B Grubu 24.142.062,2 0 14,71 0,2414205 24,14
TOPLAM 31.384.680,85 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Karda imtiyazlı pay grubu yoktur. A grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan stopaj uygulanmayacaktır. B Grubu paylarda tüzel kişilere stopaj uygulanmayacaktır. B Grubu paylarda gerçek kişilere %10 stopaj uygulanacak olup 1 TL nominal değerli hisse için 0,2414205 TL net temettü ödenecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011752


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7545 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7867
Açılış: 16,6984
17,4789 Değişim: -0,28%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.