KAP ***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:20
KAP ***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
130.000.000 169.256.925 13.093.563 308.323.718 -6.205.528 9.866 -15.726.185 -6.955.173 21.479.046 178.826.124 402.983.994 1.195.086.350 1.195.086.350
Transferler
30 12.656.168 390.327.826 -402.983.994
Dönem Karı (Zararı)
41 632.703.931 632.703.931 632.703.931
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-35-14-30 -909.383 45.041.993 51.783.206 8.564.969 104.480.785 104.480.785
Kar Payları
30 -34.871.867 -34.871.867 -34.871.867
Dönem Sonu Bakiyeler
130.000.000 169.256.925 13.093.563 308.323.718 -7.114.911 45.051.859 36.057.021 1.609.796 34.135.214 534.282.083 632.703.931 1.897.399.199 1.897.399.199
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
130.000.000 169.256.925 13.093.563 623.881.276 -18.596.692 130.932.627 48.164.606 11.081.520 34.135.214 536.282.083 995.192.497 2.673.423.619 2.673.423.619
Transferler
30 15.952.093 979.240.404 -995.192.497
Dönem Karı (Zararı)
41 317.823.995 317.823.995 317.823.995
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-35-14-30 -42.123.778 -4.660.085 -9.358.199 8.602.515 -4.253.986 -51.793.533 -51.793.533
Kar Payları
30 -106.088.291 -106.088.291 -106.088.291
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 -2.897.431 -2.897.431 -2.897.431
Dönem Sonu Bakiyeler
130.000.000 169.256.925 -2.897.431 13.093.563 581.757.498 -23.256.777 121.574.428 56.767.121 6.827.534 50.087.307 1.409.434.196 317.823.995 2.830.468.359 2.830.468.359


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
288.675.530 90.810.268
Dönem Karı (Zararı)
473.019.380 762.746.921
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.072.538 -81.871.817
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 17 16.091.812 8.374.940
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.000.716 14.903.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 27.970.308 14.782.722
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 30.408 121.058
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -33.019.990 -105.150.537
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-154.124.552 -466.789.738
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-328.202.624 -133.457.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -328.202.624 -133.457.340
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.815.663 -4.209.471
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -51.863.127 -240.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 47.464 -3.969.077
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 242.726.526 -262.332.962
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -7.275.002 -1.871.664
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.151.599 10.415.729
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.396.022 851.211
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -9.755.577 9.564.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -27.848.644 2.571.585
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
735.617 -918.556
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -952.938
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 735.617 34.382
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.706.837 -76.987.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 42.189.611 -55.620.292
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -12.482.774 -21.366.767
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
329.967.366 214.085.366
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -41.291.836 -123.275.098
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
52.932.162 -21.104.689
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 -2.930.865 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
47 73.811.120 -23.753.550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.948.093 -9.238.429
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -17.543.290 -9.023.828
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -404.803 -214.601
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 12.687.375
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 17 0 -800.085
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-113.983.202 -54.833.507
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
30 -2.897.431 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.997.480 -19.961.640
Kredilerden Nakit Girişleri
47 -4.997.480 -19.961.640
Ödenen Temettüler
30 -106.088.291 -34.871.867
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
227.624.490 14.872.072
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
227.624.490 14.872.072
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 99.273.639 239.316.437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 326.898.129 254.188.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 326.898.129 99.273.639
Finansal Yatırımlar
47 92.000.001 166.586.120
Ticari Alacaklar
431.972.561 101.473.537
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.617.035 2.320.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 427.355.526 99.152.902
Diğer Alacaklar
83.571.789 34.052.526
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 79.878.405 30.311.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.693.384 3.740.848
Stoklar
10 230.208.061 472.934.587
Peşin Ödenmiş Giderler
12 16.663.544 9.388.542
Diğer Dönen Varlıklar
29 26.523.422 68.713.033
ARA TOPLAM
1.207.837.507 952.421.984
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.207.837.507 952.421.984
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 157.704.138 141.445.402
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 508.908.019 486.569.349
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 829.036.563 829.882.038
Maddi Duran Varlıklar
14 594.556.274 591.585.230
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 601.124 932.359
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.231.930 1.169.983
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 14.688.265 10.675.966
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.106.726.313 2.062.260.327
TOPLAM VARLIKLAR
3.314.563.820 3.014.682.311
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 14.250.460 16.968.307
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 6.621.179 3.866.146
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 272.787 259.379
Ticari Borçlar
47.320.038 59.471.637
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.418.639 3.814.661
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 45.901.399 55.656.976
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 20.311.446 8.359.698
Diğer Borçlar
1.143.377 407.760
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.143.377 407.760
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 10.082 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 53.995.996 5.557.381
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.295.230 5.278.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 7.186.309 5.199.530
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 108.921 78.513
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 14.520.928 27.031.647
ARA TOPLAM
165.741.523 127.199.998
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.741.523 127.199.998
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 7.397.662 12.085.766
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 87.630 447.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 25.950.220 33.792.615
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 17.863 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 284.900.563 167.732.713
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
318.353.938 214.058.694
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
484.095.461 341.258.692
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.830.468.359 2.673.423.619
Ödenmiş Sermaye
30 130.000.000 130.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 169.256.925 169.256.925
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.897.431 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 13.093.563 13.093.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
680.075.149 736.217.211
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
558.500.721 605.284.584
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 581.757.498 623.881.276
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -23.256.777 -18.596.692
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
30 121.574.428 130.932.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
63.594.655 59.246.126
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
56.767.121 48.164.606
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
30 56.767.121 48.164.606
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
30 6.827.534 11.081.520
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 50.087.307 34.135.214
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 1.409.434.196 536.282.083
Net Dönem Karı veya Zararı
41 317.823.995 995.192.497
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.830.468.359 2.673.423.619
TOPLAM KAYNAKLAR
3.314.563.820 3.014.682.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 1.617.489.718 1.696.803.031 642.170.485 668.105.195
Satışların Maliyeti
31 -1.315.855.167 -1.051.613.101 -464.977.787 -450.873.568
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
301.634.551 645.189.930 177.192.698 217.231.627
BRÜT KAR (ZARAR)
301.634.551 645.189.930 177.192.698 217.231.627
Genel Yönetim Giderleri
33 -75.807.669 -40.614.514 -25.467.117 -15.887.056
Pazarlama Giderleri
33 -35.619.514 -33.092.753 -14.721.980 -11.968.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 88.804.392 34.101.591 30.603.065 13.759.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -3.986.048 -37.252.802 -2.640.958 -10.791.959
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
275.025.712 568.331.452 164.965.708 192.343.858
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 15.053.369 4.651.876 4.271.015 -74.965
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -10.382 0 -1.504 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 33.019.990 105.150.537 4.385.857 88.211.136
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
323.088.689 678.133.865 173.621.076 280.480.029
Finansman Gelirleri
37 163.491.578 96.287.036 34.219.544 30.540.031
Finansman Giderleri
37 -13.560.887 -11.673.980 -4.054.439 -2.374.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
473.019.380 762.746.921 203.786.181 308.645.508
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-155.195.385 -130.042.990 -114.311.037 -44.777.585
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -89.730.451 -137.187.938 -54.041.826 -46.753.243
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -65.464.934 7.144.948 -60.269.211 1.975.658
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
317.823.995 632.703.931 89.475.144 263.867.923
DÖNEM KARI (ZARARI)
317.823.995 632.703.931 89.475.144 263.867.923
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41 317.823.995 632.703.931 89.475.144 263.867.923
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 2,44500000 4,86700000 0,68800000 2,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-56.142.062 44.132.610 -50.828.552 -12.893
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -5.974.468 -1.136.729
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
38 -9.358.199 45.041.993 -9.003.497 -12.893
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-40.809.395 227.346 -41.825.055 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -40.809.395 227.346 -41.825.055
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.348.529 60.348.175 49.706.157 39.417.286
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.483.737 64.729.008 45.481.054 44.394.476
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
38 15.483.737 64.729.008 45.481.054 44.394.476
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-4.253.986 8.564.969 17.105.788 3.901.706
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
38 -4.253.986 8.564.969 17.105.788 3.901.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.881.222 -12.945.802 -12.880.685 -8.878.896
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -6.881.222 -12.945.802 -12.880.685 -8.878.896
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-51.793.533 104.480.785 -1.122.395 39.404.393
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
266.030.462 737.184.716 88.352.749 303.272.316
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41 266.030.462 737.184.716 88.352.749 303.272.316http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211765


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 2,57% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8429 Değişim: 0,10%
Düşük 32,7756 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1740 Değişim: -0,09%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,2792
Açılış: 35,2067
2.493,67 Değişim: 0,16%
Düşük 2.486,50 21.06.2024 Yüksek 2.497,79
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.