KAP ***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2023 - 19:07
KAP ***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
130.000.000 169.256.925 13.093.563 253.411.180 -2.516.088 8.985.705 19.642.583 27.003.340 170.471.256 789.348.464 789.348.464
Transferler
30 1.836.463 168.634.793 -170.471.256
Dönem Karı (Zararı)
41 402.983.994 402.983.994 402.983.994
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-35-14-30 54.912.538 -3.689.440 9.866 -24.711.890 -6.955.173 19.565.901 19.565.901
Kar Payları
30 -16.812.009 -16.812.009 -16.812.009
Dönem Sonu Bakiyeler
130.000.000 169.256.925 13.093.563 308.323.718 -6.205.528 9.866 -15.726.185 -6.955.173 21.479.046 178.826.124 402.983.994 1.195.086.350 1.195.086.350
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
130.000.000 169.256.925 13.093.563 308.323.718 -6.205.528 9.866 -15.726.185 -6.955.173 21.479.046 178.826.124 402.983.994 1.195.086.350 1.195.086.350
Transferler
30 12.656.168 390.327.826 -402.983.994
Dönem Karı (Zararı)
41 995.192.497 995.192.497 995.192.497
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-35-14-30 315.557.558 -12.391.164 130.922.761 63.890.791 18.036.693 516.016.639 516.016.639
Kar Payları
30 -32.871.867 -32.871.867 -32.871.867
Dönem Sonu Bakiyeler
130.000.000 169.256.925 13.093.563 623.881.276 -18.596.692 130.932.627 48.164.606 11.081.520 34.135.214 536.282.083 995.192.497 2.673.423.619 2.673.423.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.863.299 222.218.678
Dönem Karı (Zararı)
1.171.989.288 467.933.877
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-444.828.799 -211.677.366
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 17 11.382.870 8.736.627
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.314.622 9.909.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 18.208.173 9.935.758
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 106.449 -26.534
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-383.885.411 -137.705.261
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -383.885.411 -137.705.261
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -90.640.880 -92.617.956
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-425.931.932 -11.216.589
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
42.847.977 -72.745.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 42.847.977 -72.745.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.885.923 1.007.642
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -29.267.098 967.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.618.825 39.670
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -373.628.592 7.022.758
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -2.802.152 -2.172.929
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.689.862 31.883.871
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.444.615 1.760.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 11.245.247 30.123.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -11.166.838 -4.151.642
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-915.638 1.025.023
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -952.938 805.555
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 37.300 219.468
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.070.628 26.913.788
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -55.274.591 868.501
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -4.796.037 26.045.287
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
301.228.557 245.039.922
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -169.365.258 -22.821.244
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-189.898.968 -4.263.412
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
47 -190.564.670
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.221.588 -5.044.271
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -10.250.972 -4.971.499
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -970.616 -72.772
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 12.687.374 1.616.875
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14, 17 -800.084 -836.016
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.007.129 -45.635.365
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -49.135.262 -28.823.356
Ödenen Temettüler
30 -32.871.867 -16.812.009
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-140.042.798 172.319.901
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-140.042.798 172.319.901
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 239.316.437 66.996.536
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 99.273.639 239.316.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 99.273.639 239.316.437
Finansal Yatırımlar
47 166.586.120 0
Ticari Alacaklar
101.473.537 145.186.316
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.320.635 3.185.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 99.152.902 142.000.879
Diğer Alacaklar
34.052.526 301.801
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 30.311.678 179.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.740.848 122.023
Stoklar
10 472.934.587 99.305.995
Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.388.542 6.586.390
Diğer Dönen Varlıklar
29 68.713.033 13.438.443
ARA TOPLAM
952.421.984 504.135.382
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
952.421.984 504.135.382
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 141.445.402 37.603.363
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 486.569.349 246.969.015
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 829.882.038 459.352.464
Maddi Duran Varlıklar
14 591.585.230 227.915.240
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 932.359 765.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.169.983 382.050
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 10.675.966 10.201.333
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.062.260.327 983.189.147
TOPLAM VARLIKLAR
3.014.682.311 1.487.324.529
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 16.968.307 8.527.291
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 3.866.146 36.353.105
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 259.379 245.971
Ticari Borçlar
59.471.637 46.781.775
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.814.661 2.370.046
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 55.656.976 44.411.729
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 8.359.698 4.067.500
Diğer Borçlar
407.760 1.323.398
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 952.938
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 407.760 370.460
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 5.557 5.278.043 2.912.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 5.199.530 2.851.830
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 78.513 61.159
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 27.031.647 31.738.591
ARA TOPLAM
127.199.998 163.996.156
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.199.998 163.996.156
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 12.085.766 37.128.228
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 447.600 507.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 33.792.615 18.280.002
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 167.732.713 72.325.929
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
214.058.694 128.242.023
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
341.258.692 292.238.179
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.673.423.619 1.195.086.350
Ödenmiş Sermaye
30 130.000.000 130.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 169.256.925 169.256.925
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 13.093.563 13.093.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
736.217.211 302.128.056
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
605.284.584 302.118.190
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 623.881.276 308.323.718
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -18.596.692 -6.205.528
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
30 130.932.627 9.866
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
59.246.126 -22.681.358
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
48.164.606 -15.726.185
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
30 48.164.606 -15.726.185
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
30 11.081.520 -6.955.173
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 34.135.214 21.479.046
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 536.282.083 178.826.124
Net Dönem Karı veya Zararı
41 995.192.497 402.983.994
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.673.423.619 1.195.086.350
TOPLAM KAYNAKLAR
3.014.682.311 1.487.324.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 1.923.605.168 810.671.064
Satışların Maliyeti
31 -1.223.349.533 -567.007.194
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
700.255.635 243.663.870
BRÜT KAR (ZARAR)
700.255.635 243.663.870
Genel Yönetim Giderleri
33 -50.487.053 -31.874.826
Pazarlama Giderleri
33 -48.288.482 -31.952.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 40.462.210 52.864.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -37.266.311 -14.830.257
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
604.675.999 217.870.596
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 390.746.481 159.491.679
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 90.640.880 92.617.956
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.086.063.360 469.980.231
Finansman Gelirleri
37 100.554.132 36.543.480
Finansman Giderleri
37 -14.628.204 -38.589.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.171.989.288 467.933.877
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-176.796.791 -64.949.883
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -142.877.103 -52.157.909
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -33.919.688 -12.791.974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
995.192.497 402.983.994
DÖNEM KARI (ZARARI)
995.192.497 402.983.994
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41 995.192.497 402.983.994
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 7,66000000 3,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
434.089.155 51.232.964
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 363.317.335 63.375.048
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -15.111.176 -4.611.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
38 130.922.761 9.866
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-45.039.765 -7.540.150
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -45.039.765 -7.540.150
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
81.927.484 -31.667.063
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
79.863.489 -30.889.862
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
38 79.863.489 -30.889.862
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
18.036.693 -6.955.173
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
38 18.036.693 -6.955.173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.972.698 6.177.972
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -15.972.698 6.177.972
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
516.016.639 19.565.901
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.511.209.136 422.549.895
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41 1.511.209.136 422.549.895http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117303


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.062 Değişim: 0,00% Hacim : 131.770 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.062 28.02.2024 Yüksek 9.237
Açılış: 9.185
31,2262 Değişim: 0,08%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,2691
Açılış: 31,2017
33,9438 Değişim: 0,27%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.043,35 Değişim: 0,14%
Düşük 2.035,77 29.02.2024 Yüksek 2.046,24
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.