KAP ***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

10.02.2021 - 18:43
KAP ***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -587 11.497 126.501 79.766 317.177
Yeni Bakiye
100.000 -587 11.497 126.501 79.766 317.177
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-198 -24.704 87.440 62.538
Kar Dağıtımı
79.766 -79.766
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
79.766 -79.766
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -785 -13.207 206.267 87.440 379.715
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -785 -13.207 206.267 87.440 379.715
Yeni Bakiye
100.000 -785 -13.207 206.267 87.440 379.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6 11.506 95.024 106.524
Kar Dağıtımı
87.440 -87.440
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
87.440 -87.440
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -791 -1.701 293.707 95.024 486.239


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
449.924 583.988
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
25 449.924 583.988
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
402.485 551.096
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
47.439 32.892
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-310.508 -524.994
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-251.677 -465.710
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.019 -1.223
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-49.084 -48.523
Diğer Faiz Giderleri
-3
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-8.728 -9.535
BRÜT KAR (ZARAR)
139.416 58.994
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
26 -60.512 -64.503
Personel Giderleri
-27.066 -31.692
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-631 -401
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.086 -241
Genel İşletme Giderleri
-25.018 -25.934
Diğer
-5.711 -6.235
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
78.904 -5.509
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
74.435 169.015
Bankalardan Alınan Faizler
43.340 142.760
Türev Finansal İşlemler Karı
407 1.516
Kambiyo İşlemleri Karı
29.907 12.081
Diğer
781 12.658
KARŞILIK GİDERLERİ
-4.012 -39.716
Özel Karşılıklar
-4.006 -39.705
Diğer
-6 -11
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-29.100 -11.112
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-6
Kambiyo İşlemleri Zararı
-29.094 -11.112
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
120.227 112.678
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
120.227 112.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
12 -25.203 -25.238
Cari Vergi Karşılığı
-24.090 -47.226
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.113
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
21.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
95.024 87.440
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
95.024 87.440
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
95.024 87.440
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
24.828 133.872
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
446.900 670.980
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-403.889 -394.101
Alınan Ücret ve Komisyonlar
47.439 32.893
Elde Edilen Diğer Kazançlar
29.061 1.293
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
28.238 30.766
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-27.066 -31.692
Ödenen Vergiler
-44.928 -117.888
Diğer
-50.927 -58.379
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-132.648 -146.640
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-594.281 907.546
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
6.314
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
50.681 178.014
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.575
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
404.044 -1.183.088
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
8.483 -55.426
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-107.820 -12.768
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-5.763 -11.716
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
68 430
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.695 -11.286
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16 240.000 170.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16 -100.000 -400.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
140.000 -230.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-27.466 78
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-981 -253.976
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
300.528 554.504
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 299.547 300.528


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
95.024 87.440
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
11.500 -24.902
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6 -198
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7 -247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1 49
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.506 -24.704
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
14.833 -35.555
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.327 10.851
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.524 62.538


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 274.379 25.168 299.547 316.349 1.837 318.186
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4,8 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.911.497 19.908 2.931.405 2.351.245 12.831 2.364.076
Finansman Kredileri
6 2.880.326 19.908 2.900.234 2.290.185 12.831 2.303.016
Tüketici Kredileri
1.221.682 1.221.682 1.057.510 1.057.510
Taksitli Ticari Krediler
1.658.644 19.908 1.678.552 1.232.675 12.831 1.245.506
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
7 98.744 98.744 140.442 140.442
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-67.573 -67.573 -79.382 -79.382
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9 13 13 13 13
İştirakler (Net)
13 13 13 13
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 6.514 6.514 8.686 8.686
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 5.267 5.267 4.844 4.844
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
12 0 0 0 1.523 0 1.523
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
4.430 4.430 8.870 8.870
DİĞER AKTİFLER
13 17.456 17.456 11.983 71 12.054
ARA TOPLAM
3.219.556 45.076 3.264.632 2.703.513 14.739 2.718.252
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 140 140 251 251
Satış Amaçlı
140 140 251 251
VARLIKLAR TOPLAMI
3.219.696 45.076 3.264.772 2.703.764 14.739 2.718.503
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
15 2.152.382 66.805 2.219.187 1.842.578 57.311 1.899.889
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
4.740 4.740 6.314 6.314
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 409.395 409.395 278.029 278.029
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4,8 3.218 3.218 17.630 17.630
KARŞILIKLAR
18 63.417 63.417 64.753 64.753
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
6.022 6.022 5.371 5.371
Genel Karşılıklar
56.044 56.044 57.390 57.390
Diğer Karşılıklar
1.351 1.351 1.992 1.992
CARİ VERGİ BORCU
12 4.365 4.365 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
12 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 73.159 1.052 74.211 71.527 646 72.173
ARA TOPLAM
2.710.676 67.857 2.778.533 2.280.831 57.957 2.338.788
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
19 486.239 486.239 379.715 379.715
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000 100.000 100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-791 -791 -785 -785
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.701 -1.701 -13.207 -13.207
Kar Yedekleri
293.707 293.707 206.267 206.267
Yasal Yedekler
30.023 30.023 30.023 30.023
Olağanüstü Yedekler
263.684 263.684 176.244 176.244
Kar veya Zarar
95.024 95.024 87.440 87.440
Dönem Net Kâr veya Zararı
95.024 95.024 87.440 87.440
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.196.915 67.857 3.264.772 2.660.546 57.957 2.718.503


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
6,20 13.340.747 666.234 14.006.981 10.425.394 516.167 10.941.561
VERİLEN TEMİNATLAR
21 1.700 1.700 364 364
TAAHHÜTLER
22 1.458.863 205.319 1.664.182 1.076.922 213.156 1.290.078
Cayılabilir Taahhütler
1.458.863 205.319 1.664.182 1.076.922 213.156 1.290.078
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.458.863 205.319 1.664.182 1.076.922 213.156 1.290.078
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23 170.000 170.000 170.000 170.000
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
170.000 170.000 170.000 170.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
170.000 170.000 170.000 170.000
EMANET KIYMETLER
24 29.124 151 29.275 9.048 1.035 10.083
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
15.000.434 871.704 15.872.138 11.681.728 730.358 12.412.086http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908939


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -0,76% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7340 Değişim: 2,68%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,7831
Açılış: 7,532
9,1837 Değişim: 2,27%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,2306
Açılış: 8,98
418,41 Değişim: 1,73%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 420,32
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.