KAP ***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

12.02.2020 - 19:20
KAP ***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -741 15.449 89.037 77.464 281.209
Yeni Bakiye
100.000 -741 15.449 89.037 77.464 281.209
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
79.766 79.766
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
154 -3.952 -3.798
Kar Dağıtımı
37.464 -77.464 -40.000
Dağıtılan Temettü
-40.000 -40.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
37.464 -37.464
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -587 11.497 126.501 79.766 317.177
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -587 11.497 126.501 79.766 317.177
Yeni Bakiye
100.000 -587 11.497 126.501 79.766 317.177
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
87.440 87.440
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-198 -24.704 -24.902
Kar Dağıtımı
79.766 -79.766
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
79.766 -79.766
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -785 -13.207 206.267 87.440 379.715


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
583.988 709.735
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
25 583.988 709.735
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
551.096 673.758
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
32.892 35.977
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-524.994 -560.824
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-465.710 -469.121
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.223
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-48.523 -76.263
Diğer Faiz Giderleri
-3
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-9.535 -15.440
BRÜT KAR (ZARAR)
58.994 148.911
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
26 -64.503 -60.286
Personel Giderleri
-31.692 -28.559
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-401 -781
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-241
Genel İşletme Giderleri
-25.934 -27.135
Diğer
-6.235 -3.811
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.509 88.625
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
169.015 162.519
Bankalardan Alınan Faizler
142.760 49.656
Türev Finansal İşlemler Karı
1.516 6.548
Kambiyo İşlemleri Karı
12.081 104.681
Diğer
27 12.658 1.634
KARŞILIK GİDERLERİ
-39.716 -37.275
Özel Karşılıklar
-39.705 -23.116
Genel Karşılıklar
-14.139
Diğer
-11 -20
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.112 -107.635
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-103
Kambiyo İşlemleri Zararı
-11.112 -107.532
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
112.678 106.234
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
112.678 106.234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
12 -25.238 -26.468
Cari Vergi Karşılığı
-47.226 -31.937
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
21.988 5.469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
87.440 79.766
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
87.440 79.766
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
87.440 79.766
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
133.872 206.140
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
670.980 718.203
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-394.101 -451.052
Alınan Ücret ve Komisyonlar
32.893 35.977
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.293 106.315
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
30.766 13.817
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-31.692 -28.559
Ödenen Vergiler
-117.888 -8.129
Diğer
-58.379 -180.432
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-146.640 352.237
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
907.546 660.928
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
6.314
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
178.014 54.931
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.183.088 -380.829
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-55.426 17.207
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-12.768 558.377
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-11.716 -2.546
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
430 1.229
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.286 -1.317
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16 170.000 190.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16 -400.000 -151.962
Temettü Ödemeleri
-40.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-230.000 -1.962
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
78 -26.954
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-253.976 528.144
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
554.504 26.360
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
300.528 554.504


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
87.440 79.766
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-24.902 -3.798
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-198 154
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-247 192
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
49 -38
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-24.704 -3.952
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-35.555 -5.069
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.851 1.117
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.538 75.968


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 316.349 1.837 318.186 368.479 250.137 618.616
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4,8 0 0 0 1.994 153.020 155.014
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.351.245 12.831 2.364.076 3.223.632 0 3.223.632
Finansman Kredileri
6 2.290.185 12.831 2.303.016 3.147.970 0 3.147.970
Tüketici Kredileri
1.057.510 1.057.510 1.558.162 1.558.162
Taksitli Ticari Krediler
1.232.675 12.831 1.245.506 1.589.808 1.589.808
Takipteki Alacaklar
7 140.442 140.442 159.150 159.150
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-79.382 -79.382 -83.488 -83.488
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9 13 13 13 13
İştirakler (Net)
13 13 13 13
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 8.686 8.686 3.632 3.632
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 4.844 4.844 3.075 3.075
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
12 1.523 1.523 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8.870 8.870 0 0
DİĞER AKTİFLER
13 11.983 71 12.054 15.672 15.672
ARA TOPLAM
2.703.513 14.739 2.718.252 3.616.497 403.157 4.019.654
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 251 251 569 569
Satış Amaçlı
251 251 569 569
VARLIKLAR TOPLAMI
2.703.764 14.739 2.718.503 3.617.066 403.157 4.020.223
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
15 1.842.578 57.311 1.899.889 2.189.172 766.751 2.955.923
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
6.314 6.314 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 278.029 278.029 513.725 513.725
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4,8 17.630 17.630 92 92
KARŞILIKLAR
18 64.753 64.753 75.810 75.810
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.371 5.371 4.634 4.634
Genel Karşılıklar
57.390 57.390 69.647 69.647
Diğer Karşılıklar
1.992 1.992 1.529 1.529
CARİ VERGİ BORCU
12 0 0 18.663 18.663
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
12 0 0 24.018 24.018
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 71.527 646 72.173 114.815 114.815
ARA TOPLAM
2.280.831 57.957 2.338.788 2.936.295 766.751 3.703.046
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
379.715 379.715 317.177 317.177
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000 100.000 100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-785 -785 -587 -587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-13.207 -13.207 11.497 11.497
Kar Yedekleri
206.267 206.267 126.501 126.501
Yasal Yedekler
30.023 30.023 30.023 30.023
Olağanüstü Yedekler
176.244 176.244 96.478 96.478
Kar veya Zarar
87.440 87.440 79.766 79.766
Dönem Net Kâr veya Zararı
87.440 87.440 79.766 79.766
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.660.546 57.957 2.718.503 3.253.472 766.751 4.020.223


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
6,20 10.425.394 516.167 10.941.561 10.940.231 495.703 11.435.934
VERİLEN TEMİNATLAR
21 364 364 206 206
TAAHHÜTLER
22 1.076.922 213.156 1.290.078 1.232.852 1.188.180 2.421.032
Cayılabilir Taahhütler
1.076.922 213.156 1.290.078 1.232.852 1.188.180 2.421.032
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.076.922 213.156 1.290.078 1.232.852 1.188.180 2.421.032
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23 170.000 170.000 779.120 882.724 1.661.844
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
170.000 170.000 549.894 664.700 1.214.594
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
170.000 170.000 549.894 664.700 1.214.594
Alım Satım Amaçlı İşlemler
229.226 218.024 447.250
Vadeli Alım Satım İşlemleri
1.089 1.016 2.105
Swap Alım Satım İşlemleri
228.137 217.008 445.145
EMANET KIYMETLER
24 9.048 1.035 10.083 24.719 24.719
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
11.681.728 730.358 12.412.086 12.977.128 2.566.607 15.543.735http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818687


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7545 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7867
Açılış: 16,6984
17,4789 Değişim: -0,28%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.